0
Hopp til hovedinnhold

Inger Johanne Thidemann

Førstelektor

 
Kontor:
C4030 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Thidemann Inger-Johanne, Söderhamn Olle, High-fidelity simulation among bachelor students in simulation groups and use of different roles (2013). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 33 (12), s 1599 - 1604 doi: 10.1016/j.nedt.2012.12.004
 • Thidemann Inger-Johanne Den sårbare læringsarenaen - om praksisfellesskapets implikasjonerfor sykepleieres læring og kompetanseutvikling (2005). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 25 (7), s 10 - 15
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Thidemann Inger-Johanne, Fossum Mariann, A Video of a Head Injury Simulated Scenario Used to Prepare Nursing Students to Clinical Placement (2016).
 • Thidemann Inger-Johanne, Söderhamn Olle, High-fidelity simulation among bachelor students in simulation groups and use of different roles (2013). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 33 (12), s 1599 - 1604 doi: 10.1016/j.nedt.2012.12.004
 • Thidemann Inger-Johanne, Tønnessen Vivi, Simulering. Presentasjon av samarbeidsprosjekt mellom UiA og SSHF (2011).
 • Thidemann Inger-Johanne Simulerer akuttsituasjoner. Simulering som læringsmetode kan gi bedre kvalitetssikring og økt pasientsikkerhet (2011). Tidsskriftet sykepleien . ISSN 0806-7511. 99 (10), s 64 - 65
 • Thidemann Inger-Johanne Scenariobasert simulering i sykepleieutdanningen på Agder. Presentasjon av simuleringsprosjekter 2008-2010 (2010).
 • Thidemann Inger-Johanne, Söderhamn Olle, Effekter ved bruk av simulering for å forbedre læring blant sykepleierstudenter (2009).
 • Thidemann Inger-Johanne Effekter ved bruk av simulering og avansert pasientsimulator som pedagogisk metode. Et forskningsprosjekt mellom Wuhan University School of Nursing, Kina og Institutt for helsefag, Universitetet i Agder, Norge (2008).
 • Thidemann Inger-Johanne Den sårbare læringsarenaen - om praksisfellesskapets implikasjonerfor sykepleieres læring og kompetanseutvikling (2005). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 25 (7), s 10 - 15
 • Thidemann Inger-Johanne Er teori nyttig? (2005). Tidsskriftet sykepleien . ISSN 0806-7511. 93 (7), s 61 - 62
 • Thidemann Inger-Johanne Vi bare tar oss av hverandre (2004). ? . ISSN .

Sist endret: 6.12.2018 08:12

Send studiet på mail