0
Hopp til hovedinnhold

Inger Johanne Thidemann

Førstelektor emerita

 
Kontor:
C4030 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Thidemann, Inger-Johanne; Söderhamn, Olle (2013). High-fidelity simulation among bachelor students in simulation groups and use of different roles. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 33 (12). s 1599 - 1604. doi:10.1016/j.nedt.2012.12.004.
  • Thidemann, Inger-Johanne (2005). Den sårbare læringsarenaen - om praksisfellesskapets implikasjonerfor sykepleieres læring og kompetanseutvikling. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 25 (7). s 10 - 15.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Thidemann, Inger-Johanne; Fossum, Mariann (2016). A Video of a Head Injury Simulated Scenario Used to Prepare Nursing Students to Clinical Placement.
  • Thidemann, Inger-Johanne; Tønnessen, Vivi (2011). Simulering. Presentasjon av samarbeidsprosjekt mellom UiA og SSHF.
  • Thidemann, Inger-Johanne (2010). Scenariobasert simulering i sykepleieutdanningen på Agder. Presentasjon av simuleringsprosjekter 2008-2010.
  • Thidemann, Inger-Johanne; Söderhamn, Olle (2009). Effekter ved bruk av simulering for å forbedre læring blant sykepleierstudenter.
  • Thidemann, Inger-Johanne (2008). Effekter ved bruk av simulering og avansert pasientsimulator som pedagogisk metode. Et forskningsprosjekt mellom Wuhan University School of Nursing, Kina og Institutt for helsefag, Universitetet i Agder, Norge.

Sist endret: 6.12.2018 08:12