0
Hopp til hovedinnhold

Ilmi Willbergh

Professor

Førsteamanuensis PhD

 
Kontor:
E1216 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ilmi Willbergh har siden 2008 vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, ved Universitetet i Agder. Hun avla i august 2008 PhD-graden i pedagogikk ved NTNU med avhandling *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*. Avhandlingen er et teoretisk allmenndidaktisk arbeid som handler om undervisning generelt, og der hun tar for seg pedagogisk bruk av IKT spesielt.

Ilmis forskningsinteresser er: Allmenndidaktisk teori, empirisk undervisningsforskning, nordisk og skandinavisk didaktikk, utfordringene ved nasjonale og internasjonale kunnskapstester og ansvarsstyring av utdanningssektoren, undervisningsmetoder, pedagogisk profesjonalitet, kompetansebegrepet, opplæring i arbeidslivet, digitale læremidler, digital literacy, medieteori, danning og pedagogisk filosofi.

Ilmi har undervist og vært veileder på Bachelor- og Masterstudiene ved instituttet siden våren 2008. Hun har studiekoordinatorfunksjon på Pedagogikk, bachelorprogram.

Hun har også hatt fagansvar og undervisning innenfor UiAs studier i skolebibliotekkunnskap, samt gjort utviklingsarbeid for Utdanningsdirektoratet (Program for skolebibliotekutvikling, 2008).

Ilmi er vararepresentant i fakultetsstyret på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Ilmi har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og hun har arbeidet som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO). Hun har også vært fagansvarlig for nettbasert fjernundervisning og forlagsredaktør.

Prosjekter

2017:

Aasebø, TuridSkarre, Midtsundstad, Jorunn H., & Willbergh, Ilmi. (2017). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies.49:3, 273-290. Link to this article:http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249

2016:

Willbergh, I. (2016). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268

Willbergh, I. (2016). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2016.1172500

2015:

Ilmi Willbergh (2015): The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung, Journal of Curriculum Studies, DOI:10.1080/00220272.2014.1002112

Link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2014.1002112

Willbergh, Ilmi. (2015). Freedom of speech in the classroom. In S. A.Hillen & C.Aprea (Eds.),Instrumentalism in education - where is 'bildung' left? (pp. 43-58).Münster:Waxmann. http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_cache=1&id=buecher&no_cache=1&tx_p2waxmann_pi1%5Boberkategorie%5D=OKA999998&tx_p2waxmann_pi1%5Bbuch%5D=BUC124325&L=1


2014:

Paper på European Conference Educational Research, Porto, 2.-5. september 2014: Meaningful ‘teaching communication’ as teachers’ and students joint effort of verbal interpretation, sammen med Turid Skarre Aasebø.

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.:KLARAS i Aust-Agder. Formidling av forskningsresultater fra KLARAS (delprosjekt i Lærende Regioner) til Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal, 13. november 2014.

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.:‘Meningsfull klassromskommunikasjon’ og elevprestasjoner, paper på NFR-prosjektet ‘Lærende regioner’s konferanse, Oslo, 4.-6. februar 2014.

 

Aasebø, Turis Skarre, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh: KLARAS-prosjektet på skolebesøk, formidling av forskningsresultater til en av skolene i prosjektet, 28. mai.

Pågående forskningsprosjekt: Klasseromskommunikasjon i Aust-Agder og Sogn og fjordane (KLARAS). Del av NFR-prosjektet Lærende regioner/Learning Regions:

http://www.kunnskapsdeling.no/hoved.aspx?m=71022&amid=3620667

2013:

Willbergh, Ilmi: Kompetanse og danning som pedagogiske begreper i kunnskapssamfunnet. Paper på Læreplanteoretisk konferanse, Uppsala, 24.-25. oktober 2013:

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.Classroom Communication in Regional Contexts.Lærende regioner, paper på NFR-prosjektet ‘Lærende regioner’s konferanse, Oslo, 4.-6. februar 2013.

 

Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid:Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Lærende regioner (NFR-prosjekt) forskersamling, Loen, 17.-18. september 2013.

 

2012:

Redaktør av fagbok:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012682

Willbergh, Ilmi, Jorunn H. Midtsundstad, Aslaug Kristiansen, Gjert Langfeldt og Kaare Skagen. (2012).Pedagogisk i praksis. Om opplæring i ulike sammenhenger. Bergen: Fagbokforlaget.

Bidrag i denne antologien:

Willbergh, Ilmi og Jorunn H. Midtsundstad: Et bidrag til profesjonell identitet.

Willbergh, Ilmi: Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning.

2011:

Redaktør av vitenskapelig antologi:

http://www.waxmann.com/index.php?id=titel&no_cache=1&id=20&cHash=1&buchnr=2589&L=1

Hillen, Stefanie, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Eds.). (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Münster: Waxmann.

Bidrag i denne antologien:

Hillen, Stefanie, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh. (2011). Introducing didactic perspectives to contemporary challenges. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.),Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 9-21). Münster: Waxmann.

Willbergh, Ilmi. (2011b). The role of imagination when teaching the diverse group. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 61-73). Münster: Waxmann.

Willbergh, Ilmi. (2011a). Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.),Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning(pp. 157-167). Münster: Waxmann.

Paper på konferansen Noesis – a workshop on evaluation and research, Wien, 28. Februar-2. Mars 2011: “The meaning of the matter in classroom contexts”.

 Paper på Læreplanteoretisk konferanse, Oslo, 20.-21. oktober 2011: “The meaning of the curriculum in classroom contexts” sammen med Turid Skrarre Aasebø.

2010:

Redaktør av vitenskapelig antologi:

http://www.cappelendammakademisk.no/akademisk/product-detail.action?id=154684&query=Willbergh&richList=true

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010). *Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning*. Oslo: Cappelen Damm.

Bidrag i denne antologien: Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. "Introduksjon". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Oversettelse (fra engelsk til norsk) av Stefan T. Hopmanns artikkel *Undervisningens avgrensning: Didaktikkens kjerne” sammen med Øystein Hide. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Utviklingsprosjekt 2008-2009: Bruk av skolebiblioteket i undervisningen etter Kunnskapsløftet, eksempelsamling utviklet i samarbeid med lærere:

http://skolebibliotek.uia.no/eksempelsamling

2009:

”Educating Tutors and Ourselves. A report from a Collective Effort.” [Chapter 19], (medforfatter) (pp. 291-300) In Bernath et. Al (Reds.), Distance and E-learning in Transition. Learning innovation, technology and social challenges. London/Hoboken, John Wiley & Sons, 2009.

Paper på konferansen The European Conference on Educational Research, Vienna, September 28th-30th: “Mimetic Didaktik: On the Similarities between Didaktik and Poetics”.

Paper på konferansen The European Conference on Educational Research, Vienna, September 28th-30th: “Mimetic Didaktik: Why the medium is the message in teaching”.

Idé, inspirasjon, informasjon - eksempler på bruk av skolebibliotek i undervisningen etter Kunnskapsløftet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Elisabeth Tallaksen Rafste, Elin Arnesen og Ilmi Willbergh er ledergruppe/redaksjon. Publisert 20. januar 2009.

2008:

Invitert foreleser ved nettverksmøte for ”Nettverk for skolebibliotek og læremidler” i regi av Utdanningsdirektoratet, Gardermoen 30.-31. oktober 2008, tittel på foredraget: ”Allmenn didaktikk og forskning på digitale læremidler i klasserom”.

Willbergh, Ilmi (2008): *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*, Doktoravhandling for graden doctor philosophiae i pedagogikk, Trondheim: NTNU.

Prøveforelesningen ”Drøft eksempler på forskning på digitale læremidler i klasserom”, framført disputasdagen 28. august 2008 og ved Universitetet i Agder 1. oktober 2008 (forthcoming publication).

Deltaker og initiativtaker til symposium på konferansen International Network of Philosophers of Education (INPE), Eleventh Biennial Conference, Kyoto University, Japan, August 9th-12th 2008: “The Idea of the Future Teacher in a Multicultural World.”

Innleder til symposium på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: “How a philosophy of General Didaktik (Allgemeine Didaktik) can be used to establish a theory on the doubleness of teacher education – and thereby solve some problems of the theory-practice-relationship?”

Paper på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: ”The imaginative perspective: Ricoeur’s theory of threefold mimesis as a method for understanding the idea of the teacher in teacher education”.

Paper på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: ”Didaktik as Poetics: How the concept of mimesis reveals the ‘as if’ of teaching”.

Prosjektskisse til forskningsprosjekt (januar 2008): ”’Ideen om læreren’ i lærerutdanningene – et nytt perspektiv på teori-praksisforholdet”, Professor Gjert Langfeldt medforfatter. Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

2007:

Paper på den internasjonale konferansen European Conference Educational Research (ECER), Ghent, Belgia, 21. September: “Mimetic dimensions of didactics”.

2006:

Artikkel i vitenskapelig antologi: “Mimesis and the use of digital media in teaching.” In T. Werler & C. Wulf (Eds.), Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology (Vol. 23, pp. 50-63). Münster: Waxmann.

http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_cache=1&L=1&id=buecher&no_cache=1&tx_p2waxmann_pi1%5Bautor%5D=PER102489&tx_p2waxmann_pi1%5Bbuch%5D=BUC119830

2005:

Paper på konferansen ”Education and Anthropology”, International Conference, Dømmesmoen, Grimstad, September 26th.-27th.: “Mimesis and its relevance for didactics” (15 s.). Refereebedømt artikkel i ”Artikler om høgskolepedagogikk 2005”, Høgskolen i Agders Skriftserie, bind 122, ISSN 0806-5942: ”Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning”, s. 13-18.

2001:

Paper på konferansen EDEN 10th International Anniversary Conference, Stockholm, June 10th.-13th: “Educating Tutors - And Ourselves: A Report from a Collective Effort”. Ivar Børsheim, Atle Schaathun, Hans Øistein Skauerud og Unn Spjelkavik ved NKS Fjernundervisning medforfattere. Trykt i Proceedings.

1998:

Forskningsrapport, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Én kino – flere biografer. Struktur og repertoar hos de skandinaviske hovedstadskinoene”. Dag Asbjørnsen medforfatter.

Forskningsrapport for Allmennkringkastingsrådet, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Debatten er demokratiets salt - En kvantitativ undersøkelse av debattprogrammer på norsk TV”. Hilde Bachmann medforfatter.

Forskningsrapport finansiert av Rådet for anvendt medieforskning ved Statens Medieforvaltning, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Outsourcing, solidaritet, bygdesnakk og pluralisme. En komparativ analyse av de norske såpeoperaene Offshore og Familiesagaen de syv søstre”. Hilde Bachmann medforfatter.

1997:

Hovedoppgave i medievitenskap for cand. philol. graden, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Hva følte du da? Norske snakkeprogrammer - terapi på TV?”

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brekke Borghild, Willbergh Ilmi, Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s 1 - 13 doi: 10.23865/ntpk.v3.554
 • Willbergh Ilmi Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki (2016). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 2 (3), s 111 - 124 doi: 10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh Ilmi The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk (2016). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2016.1172500
 • Willbergh Ilmi Freedom of speech in the classroom (2015).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Willbergh Ilmi The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung (2015). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 47 (3), s 334 - 354 doi: 10.1080/00220272.2014.1002112
 • Willbergh Ilmi Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning (2012).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige (2012).
 • Hillen Andrea Stefanie, Sturm Tanja, Willbergh Ilmi, Introducing didactic perspectives to contemporary challenges (2011).
 • Willbergh Ilmi Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching (2011).
 • Willbergh Ilmi The role of imagination when teaching the diverse group (2011).
 • Willbergh Ilmi Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier (2010).
 • Midtsundstad Jorunn, Willbergh Ilmi, Hva er didaktikk? Introduksjon (2010).
 • Willbergh Ilmi Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse (2010).
 • Willbergh Ilmi Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst (2010).
 • Willbergh Ilmi, Børsheim Ivar, skauerud Hans Øistein, schaathun Atle, Spjelkavik Unn, Educating Tutors and Ourselves. A report from a Collective Effort. [Chapter 19] (2009).
 • Willbergh Ilmi Mimesis and the use of digital media in teaching (2006).
 • Willbergh Ilmi Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning (2005).
 • Willbergh, Ilmi Midtsundstad, Jorunn H. Kristiansen, Aslaug Langfeldt, Gjert Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245012682. 124 s.
 • Hillen, Andrea Stefanie Sturm, Tanja Willbergh, Ilmi (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2589-7. 200 s.
 • Midtsundstad, Jorunn Haugesten Willbergh, Ilmi (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-32231-1. 249 s.
 • Willbergh Ilmi NOU’en Fremtidens skole i lys av Wolfgang Klafki’s teorier (2017).
 • Willbergh Ilmi, Aasebø Turid Skarre, Skoletimenes struktur med henblikk på undervisningsaktiviteter – et klasseromsforskningsprosjekt i norske ungdomsskoler (2017).
 • Willbergh Ilmi, Brekke Borghild, ‘Aesthetic teaching methods’ – student autonomy in practice? (2017).
 • Brekke Borghild, Willbergh Ilmi, Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s 1 - 13 doi: 10.23865/ntpk.v3.554
 • Willbergh Ilmi Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki (2016). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 2 (3), s 111 - 124 doi: 10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh Ilmi The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk (2016). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2016.1172500
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane (2015).
 • Willbergh Ilmi Examples in whole-class talk on subject matter - a mimetic didactic perspective (2015).
 • Willbergh Ilmi Freedom of speech in the classroom (2015).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail