Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ilmi Willbergh

Professor

Professor (PhD)

 
Kontor:
E1216 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ilmi Willbergh har siden 2008 vært ansatt ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, ved Universitetet i Agder. Hun avla i august 2008 PhD-graden i pedagogikk ved NTNU med avhandling *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*. Ilmi forsker og underviser innenfor feltene allmenndidaktikk, danningsteori og klasseromsforskning. Hun leder forskningsgruppen Allmenndidaktikk og utdanningspolitikk og er redaktør for Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk.

Ilmi har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og hun har arbeidet som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO). Hun har også vært fagansvarlig for nettbasert fjernundervisning og forlagsredaktør. 

Forskning

Allmenndidaktisk teori, empirisk undervisningsforskning, nordisk og skandinavisk didaktikk, utfordringene ved nasjonale og internasjonale kunnskapstester og ansvarsstyring av utdanningssektoren, undervisningsmetoder, pedagogisk profesjonalitet, kompetansebegrepet, opplæring i arbeidslivet, digitale læremidler, digital literacy, medieteori, danning og pedagogisk filosofi.

Undervisning

Ilmi har undervist og vært veileder og studieprogramleder på Bachelor- og Masterstudiene ved instituttet siden 2008. Hun er nå studieleder PhD-spesialiseringen i pedagogik, samt veileder for PhD-studenter.

Prosjekter

Participed, NFR, 2020-, pågående

Inclusice Community-Sensitive Teaching Methods, Nordic project, 2017-2019

Learning regions, NFR, 2012-2014

Mimesis, didaktikk og digitale læremidler, 2004-2008

Utvalgte publikasjoner

Aasebø, T. S., & Willbergh, I. (2022). Empowering minority students: a study of cultural references in the teaching content. Journal of Curriculum Studies, 1-14. doi:10.1080/00220272.2022.2095877

Willbergh, I. (2021). Bildung-Centered General Didactics. In Oxford Research Encyclopedia of Education. doi:https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1554

Amdal, I. I., & Willbergh, I. (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden, 14(3), 1-17. doi: https://doi.org/10.5617/adno.8421

Willbergh, Ilmi (2019). "Som om"-opplevelser - viktig for demokratiet. Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. ISBN: 9788215029979. Universitetsforlaget. 12. s 225 - 239.

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1558458.

Aasebø, T. S., Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2017). Teaching in the age of accountability: restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies, 49(3), 273-290. doi:http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249

Brekke, B., & Willbergh, I. (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene Nordic Journal of Pedagogy and Critique.

Willbergh, I. (2015a). Freedom of speech in the classroom. In S. A. Hillen & C. Aprea (Eds.), Instrumentalism in Education - where is 'Bildung' left? (pp. 43-58). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2015b). The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 334-354. doi:10.1080/00220272.2014.1002112

Willbergh, I. (2016a). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268

Willbergh, I. (2016b). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2016.1172500

Børsheim, I., Schaathun, A., Skauerud, H. Ø., Spjelkavik, U., & Willbergh, I. (2001). Educating tutors and ourselves. A report from a collective effort. In A. S. Alan, A. Tait, M. Vidal, & U. Bernath (Eds.), Distance and e-learning in transition: Learning innovation, technology and social challenges (pp. 291-300). London/Hoboken: Wiley & Sons.

Hillen, S., Tanja Sturm & Ilmi Willbergh. (2011). Introducing didactic perspectives to contemporary challenges. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 9-21). Münster: Waxmann.

Hillen, S., Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Eds.). (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Münster: Waxmann.

Hillen, S. A., & Aprea, C. (2015). Instrumentalism in Education - where is 'Bildung' left? Münster: Waxmann.

Langfeldt, G. r. (2015). Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010a). Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010b). Introduksjon. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 10-18). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2005). Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning. In R. Lager (Ed.), Didaktikk, dannelse og data. Artikler om høgskolepedagogikk. (pp. 21-27). Kristiansand: Høgskolen i Agders skriftserie.

Willbergh, I. (2006). Mimesis and the use of digital media in teaching. In T. Werler & C. Wulf (Eds.), Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology (Vol. 23, pp. 50-63). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2008). Mimesis, didaktikk og digitale læremidler (Mimesis, Didaktik and digital media). Trondheim: Phd-thesis, The Norwegian University of Science and technology.

Willbergh, I. (2010a). Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 97-112). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010b). Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010c). Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 218-236). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010d). Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 46-62). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2011a). Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 157-167). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2011b). The role of imagination when teaching the diverse group. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 61-73). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2012). Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning. In I. Willbergh, J. H. Midtsundstad, A. Kristiansen, G. Langfeldt, & K. Skagen (Eds.), Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring (pp. 45-66). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I., & Midtsundstad, J. H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige. In I. Willbergh, J. H. Midtsundstad, A. Kristiansen, G. Langfeldt, & K. Skagen (Eds.), Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring (pp. 9-25). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I., Midtsundstad, J. H., & Aasebø, T. S. (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. In G. Langfeldt (Ed.), Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner" (pp. 217-234). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I., Midtsundstad, J. H., Kristiansen, A., Langfeldt, G., & Skagen, K. (2012). Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Jensen, Andreas Reier; Willbergh, Ilmi (2023). The Dog as an Unaware Pedagogical Agent in a School Reading Course. Anthrozoos. ISSN: 0892-7936. doi:10.1080/08927936.2023.2232657.
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2022). Empowering minority students: a study of cultural references in the teaching content. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 54 (5). s 618 - 631. doi:10.1080/00220272.2022.2095877.
 • Willbergh, Ilmi (2021). Bildung-centered general didactics. Oxford Research Encyclopedia of Education. ISBN: 9780190264093. Oxford University Press. Bildung-centered general didactics.
 • Ivashenko Amdal, Irina; Willbergh, Ilmi (2020). Det produktive praksissjokket: Nyutdannede læreres fortellinger om lærer-elev-forholdet i overgangen fra lærerutdanning til lærerarbeid. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 14 (3). doi:10.5617/adno.8421.
 • Willbergh, Ilmi (2019). "Som om"-opplevelser - viktig for demokratiet. Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. ISBN: 9788215029979. Universitetsforlaget. 12. s 225 - 239.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2018). ‘Sociability before individuality’: lesson structure in lower secondary classrooms. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. doi:10.1080/00220272.2018.1558458.
 • Brekke, Borghild; Willbergh, Ilmi (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 3 (1). s 1 - 13. doi:10.23865/ntpk.v3.554.
 • Willbergh, Ilmi (2016). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 2 (3). s 111 - 124. doi:10.17585/ntpk.v2.268.
 • Willbergh, Ilmi (2016). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 61 (5). s 616 - 627. doi:10.1080/00313831.2016.1172500.
 • Willbergh, Ilmi (2015). Freedom of speech in the classroom. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. 4. s 43 - 57.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 217 - 234.
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi (2015). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 49 (3). s 273 - 290. doi:10.1080/00220272.2015.1072249.
 • Willbergh, Ilmi (2015). The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 47 (3). s 334 - 354. doi:10.1080/00220272.2014.1002112.
 • Willbergh, Ilmi (2012). Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. 3. s 45 - 66.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. 1. s 9 - 25.
 • Hillen, Andrea Stefanie; Sturm, Tanja; Willbergh, Ilmi (2011). Introducing didactic perspectives to contemporary challenges. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. artikkel som rammer inn bokas perspektiver. s 9 - 21.
 • Willbergh, Ilmi (2011). Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. artikkel. s 157 - 167.
 • Willbergh, Ilmi (2011). The role of imagination when teaching the diverse group. Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. artikkel. s 61 - 73.
 • Willbergh, Ilmi (2010). Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 97 - 112.
 • Midtsundstad, Jorunn; Willbergh, Ilmi (2010). Hva er didaktikk? Introduksjon. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 10 - 18.
 • Willbergh, Ilmi (2010). Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 218 - 236.
 • Willbergh, Ilmi (2010). Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 46 - 62.
 • Willbergh, Ilmi; Børsheim, Ivar; skauerud, Hans Øistein; schaathun, Atle; Spjelkavik, Unn (2009). Educating Tutors and Ourselves. A report from a Collective Effort. [Chapter 19]. Distance and E-Learning in Transition Learning Innovation, Technology and Social Challenges. ISBN: 9781848211322. John Wiley & Sons. s 291 - 300.
 • Willbergh, Ilmi (2006). Mimesis and the use of digital media in teaching. Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology. Waxmann Verlag. s 50 - 63.
 • Willbergh, Ilmi (2005). Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning. Høgskolen i Agders skriftserie. Array. faglig_bok_institusjon. s 13 - 18.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Kristiansen, Aslaug; Langfeldt, Gjert; Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. s 124.
 • Hillen, Andrea Stefanie; Sturm, Tanja; Willbergh, Ilmi (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. ISBN: 978-3-8309-2589-7. Waxmann Verlag. s 200.
 • Midtsundstad, Jorunn Haugesten; Willbergh, Ilmi (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. s 249.
 • Skregelid, Lisbet; Willbergh, Ilmi (2023). Betydningen av tvang og frihet i lærerskolestudenters møter med DKS.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2023). Cultural references in teaching: Challenges for general didactic theory.
 • Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid Skarre (2022). InCom prosjektet på skolebesøk. Formidling og drøfting av forskningsresultater på skole som har deltatt som informanter i forskningsprosjektet..
 • Willbergh, Ilmi (2022). Teaching the “human universal” in the diverse particularity of classrooms. A theoretical study from a Bildung-centered general didactic perspective.
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2022). Teaching for a sustainable democracy through cultural references in the classroom - a Bildung-centred general didactic perspective.
 • Aasebø, Turid Skarre; Willbergh, Ilmi (2021). Beyond the postcolonial paradox – empowerment of students in a Bildung-centered general didactics perspective.

Sist endret: 23.08.2022 15:08