0
Hopp til hovedinnhold

Ilmi Willbergh

Professor

Professor (PhD)

 
Kontor:
E1216 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ilmi Willbergh har siden 2008 vært ansatt ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, ved Universitetet i Agder. Hun avla i august 2008 PhD-graden i pedagogikk ved NTNU med avhandling *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*. Avhandlingen er et teoretisk allmenndidaktisk arbeid som handler om undervisning generelt, og der hun tar for seg pedagogisk bruk av IKT spesielt.

Ilmi har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo og hun har arbeidet som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO). Hun har også vært fagansvarlig for nettbasert fjernundervisning og forlagsredaktør. 

Forskning

Allmenndidaktisk teori, empirisk undervisningsforskning, nordisk og skandinavisk didaktikk, utfordringene ved nasjonale og internasjonale kunnskapstester og ansvarsstyring av utdanningssektoren, undervisningsmetoder, pedagogisk profesjonalitet, kompetansebegrepet, opplæring i arbeidslivet, digitale læremidler, digital literacy, medieteori, danning og pedagogisk filosofi.

Undervisning

Ilmi har undervist og vært veileder på Bachelor- og Masterstudiene ved instituttet siden våren 2008. Hun studieleder for Pedagogikk, masterprogram og veileder for PhD-studenter.

Hun har også hatt fagansvar og undervisning innenfor UiAs studier i skolebibliotekkunnskap, samt gjort utviklingsarbeid for Utdanningsdirektoratet (Program for skolebibliotekutvikling, 2008).

Prosjekter

2017:

Aasebø, TuridSkarre, Midtsundstad, Jorunn H., & Willbergh, Ilmi. (2017). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies.49:3, 273-290. Link to this article:http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249

2016:

Willbergh, I. (2016). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268

Willbergh, I. (2016). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2016.1172500

2015:

Ilmi Willbergh (2015): The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung, Journal of Curriculum Studies, DOI:10.1080/00220272.2014.1002112

Link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2014.1002112

Willbergh, Ilmi. (2015). Freedom of speech in the classroom. In S. A.Hillen & C.Aprea (Eds.),Instrumentalism in education - where is 'bildung' left? (pp. 43-58).Münster:Waxmann. http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_cache=1&id=buecher&no_cache=1&tx_p2waxmann_pi1%5Boberkategorie%5D=OKA999998&tx_p2waxmann_pi1%5Bbuch%5D=BUC124325&L=1


2014:

Paper på European Conference Educational Research, Porto, 2.-5. september 2014: Meaningful ‘teaching communication’ as teachers’ and students joint effort of verbal interpretation, sammen med Turid Skarre Aasebø.

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.:KLARAS i Aust-Agder. Formidling av forskningsresultater fra KLARAS (delprosjekt i Lærende Regioner) til Aust-Agder Fylkeskommune, Arendal, 13. november 2014.

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.:‘Meningsfull klassromskommunikasjon’ og elevprestasjoner, paper på NFR-prosjektet ‘Lærende regioner’s konferanse, Oslo, 4.-6. februar 2014.

 

Aasebø, Turis Skarre, Jorunn H. Midtsundstad og Ilmi Willbergh: KLARAS-prosjektet på skolebesøk, formidling av forskningsresultater til en av skolene i prosjektet, 28. mai.

Pågående forskningsprosjekt: Klasseromskommunikasjon i Aust-Agder og Sogn og fjordane (KLARAS). Del av NFR-prosjektet Lærende regioner/Learning Regions:

http://www.kunnskapsdeling.no/hoved.aspx?m=71022&amid=3620667

2013:

Willbergh, Ilmi: Kompetanse og danning som pedagogiske begreper i kunnskapssamfunnet. Paper på Læreplanteoretisk konferanse, Uppsala, 24.-25. oktober 2013:

 

Willbergh, Ilmi; Aasebø, Turid; Midtsundstad, Jorunn H.Classroom Communication in Regional Contexts.Lærende regioner, paper på NFR-prosjektet ‘Lærende regioner’s konferanse, Oslo, 4.-6. februar 2013.

 

Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid:Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane. Lærende regioner (NFR-prosjekt) forskersamling, Loen, 17.-18. september 2013.

 

2012:

Redaktør av fagbok:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012682

Willbergh, Ilmi, Jorunn H. Midtsundstad, Aslaug Kristiansen, Gjert Langfeldt og Kaare Skagen. (2012).Pedagogisk i praksis. Om opplæring i ulike sammenhenger. Bergen: Fagbokforlaget.

Bidrag i denne antologien:

Willbergh, Ilmi og Jorunn H. Midtsundstad: Et bidrag til profesjonell identitet.

Willbergh, Ilmi: Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning.

2011:

Redaktør av vitenskapelig antologi:

http://www.waxmann.com/index.php?id=titel&no_cache=1&id=20&cHash=1&buchnr=2589&L=1

Hillen, Stefanie, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Eds.). (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Münster: Waxmann.

Bidrag i denne antologien:

Hillen, Stefanie, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh. (2011). Introducing didactic perspectives to contemporary challenges. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.),Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 9-21). Münster: Waxmann.

Willbergh, Ilmi. (2011b). The role of imagination when teaching the diverse group. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 61-73). Münster: Waxmann.

Willbergh, Ilmi. (2011a). Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.),Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning(pp. 157-167). Münster: Waxmann.

Paper på konferansen Noesis – a workshop on evaluation and research, Wien, 28. Februar-2. Mars 2011: “The meaning of the matter in classroom contexts”.

 Paper på Læreplanteoretisk konferanse, Oslo, 20.-21. oktober 2011: “The meaning of the curriculum in classroom contexts” sammen med Turid Skrarre Aasebø.

2010:

Redaktør av vitenskapelig antologi:

http://www.cappelendammakademisk.no/akademisk/product-detail.action?id=154684&query=Willbergh&richList=true

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010). *Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning*. Oslo: Cappelen Damm.

Bidrag i denne antologien: Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. "Introduksjon". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010). "Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse". In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Oversettelse (fra engelsk til norsk) av Stefan T. Hopmanns artikkel *Undervisningens avgrensning: Didaktikkens kjerne” sammen med Øystein Hide. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Utviklingsprosjekt 2008-2009: Bruk av skolebiblioteket i undervisningen etter Kunnskapsløftet, eksempelsamling utviklet i samarbeid med lærere:

http://skolebibliotek.uia.no/eksempelsamling

2009:

”Educating Tutors and Ourselves. A report from a Collective Effort.” [Chapter 19], (medforfatter) (pp. 291-300) In Bernath et. Al (Reds.), Distance and E-learning in Transition. Learning innovation, technology and social challenges. London/Hoboken, John Wiley & Sons, 2009.

Paper på konferansen The European Conference on Educational Research, Vienna, September 28th-30th: “Mimetic Didaktik: On the Similarities between Didaktik and Poetics”.

Paper på konferansen The European Conference on Educational Research, Vienna, September 28th-30th: “Mimetic Didaktik: Why the medium is the message in teaching”.

Idé, inspirasjon, informasjon - eksempler på bruk av skolebibliotek i undervisningen etter Kunnskapsløftet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Elisabeth Tallaksen Rafste, Elin Arnesen og Ilmi Willbergh er ledergruppe/redaksjon. Publisert 20. januar 2009.

2008:

Invitert foreleser ved nettverksmøte for ”Nettverk for skolebibliotek og læremidler” i regi av Utdanningsdirektoratet, Gardermoen 30.-31. oktober 2008, tittel på foredraget: ”Allmenn didaktikk og forskning på digitale læremidler i klasserom”.

Willbergh, Ilmi (2008): *Mimesis, didaktikk og digitale læremidler*, Doktoravhandling for graden doctor philosophiae i pedagogikk, Trondheim: NTNU.

Prøveforelesningen ”Drøft eksempler på forskning på digitale læremidler i klasserom”, framført disputasdagen 28. august 2008 og ved Universitetet i Agder 1. oktober 2008 (forthcoming publication).

Deltaker og initiativtaker til symposium på konferansen International Network of Philosophers of Education (INPE), Eleventh Biennial Conference, Kyoto University, Japan, August 9th-12th 2008: “The Idea of the Future Teacher in a Multicultural World.”

Innleder til symposium på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: “How a philosophy of General Didaktik (Allgemeine Didaktik) can be used to establish a theory on the doubleness of teacher education – and thereby solve some problems of the theory-practice-relationship?”

Paper på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: ”The imaginative perspective: Ricoeur’s theory of threefold mimesis as a method for understanding the idea of the teacher in teacher education”.

Paper på konferansen Nordisk Forening Pedagogisk Forskning (NFPF), København, 6.-8. mars 2008: ”Didaktik as Poetics: How the concept of mimesis reveals the ‘as if’ of teaching”.

Prosjektskisse til forskningsprosjekt (januar 2008): ”’Ideen om læreren’ i lærerutdanningene – et nytt perspektiv på teori-praksisforholdet”, Professor Gjert Langfeldt medforfatter. Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

2007:

Paper på den internasjonale konferansen European Conference Educational Research (ECER), Ghent, Belgia, 21. September: “Mimetic dimensions of didactics”.

2006:

Artikkel i vitenskapelig antologi: “Mimesis and the use of digital media in teaching.” In T. Werler & C. Wulf (Eds.), Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology (Vol. 23, pp. 50-63). Münster: Waxmann.

http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_cache=1&L=1&id=buecher&no_cache=1&tx_p2waxmann_pi1%5Bautor%5D=PER102489&tx_p2waxmann_pi1%5Bbuch%5D=BUC119830

2005:

Paper på konferansen ”Education and Anthropology”, International Conference, Dømmesmoen, Grimstad, September 26th.-27th.: “Mimesis and its relevance for didactics” (15 s.). Refereebedømt artikkel i ”Artikler om høgskolepedagogikk 2005”, Høgskolen i Agders Skriftserie, bind 122, ISSN 0806-5942: ”Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning”, s. 13-18.

2001:

Paper på konferansen EDEN 10th International Anniversary Conference, Stockholm, June 10th.-13th: “Educating Tutors - And Ourselves: A Report from a Collective Effort”. Ivar Børsheim, Atle Schaathun, Hans Øistein Skauerud og Unn Spjelkavik ved NKS Fjernundervisning medforfattere. Trykt i Proceedings.

1998:

Forskningsrapport, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Én kino – flere biografer. Struktur og repertoar hos de skandinaviske hovedstadskinoene”. Dag Asbjørnsen medforfatter.

Forskningsrapport for Allmennkringkastingsrådet, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Debatten er demokratiets salt - En kvantitativ undersøkelse av debattprogrammer på norsk TV”. Hilde Bachmann medforfatter.

Forskningsrapport finansiert av Rådet for anvendt medieforskning ved Statens Medieforvaltning, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Outsourcing, solidaritet, bygdesnakk og pluralisme. En komparativ analyse av de norske såpeoperaene Offshore og Familiesagaen de syv søstre”. Hilde Bachmann medforfatter.

1997:

Hovedoppgave i medievitenskap for cand. philol. graden, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo: ”Hva følte du da? Norske snakkeprogrammer - terapi på TV?”

Utvalgte publikasjoner

Aasebø, T. S., Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2017). Teaching in the age of accountability: restrained by school culture? Journal of Curriculum Studies, 49(3), 273-290. doi:http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2015.1072249

Brekke, B., & Willbergh, I. (2017). Frihet, fantasi og utfoldelse: En kvalitativ studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene Nordic Journal of Pedagogy and Critique.

Børsheim, I., Schaathun, A., Skauerud, H. Ø., Spjelkavik, U., & Willbergh, I. (2001). Educating tutors and ourselves. A report from a collective effort. In A. S. Alan, A. Tait, M. Vidal, & U. Bernath (Eds.), Distance and e-learning in transition: Learning innovation, technology and social challenges (pp. 291-300). London/Hoboken: Wiley & Sons.

Hillen, S., Tanja Sturm & Ilmi Willbergh. (2011). Introducing didactic perspectives to contemporary challenges. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 9-21). Münster: Waxmann.

Hillen, S., Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Eds.). (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Münster: Waxmann.

Hillen, S. A., & Aprea, C. (2015). Instrumentalism in Education - where is 'Bildung' left? Münster: Waxmann.

Langfeldt, G. r. (2015). Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010a). Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010b). Introduksjon. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 10-18). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2005). Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning. In R. Lager (Ed.), Didaktikk, dannelse og data. Artikler om høgskolepedagogikk. (pp. 21-27). Kristiansand: Høgskolen i Agders skriftserie.

Willbergh, I. (2006). Mimesis and the use of digital media in teaching. In T. Werler & C. Wulf (Eds.), Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology (Vol. 23, pp. 50-63). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2008). Mimesis, didaktikk og digitale læremidler (Mimesis, Didaktik and digital media). Trondheim: Phd-thesis, The Norwegian University of Science and technology.

Willbergh, I. (2010a). Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 97-112). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010b). Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010c). Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 218-236). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2010d). Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.), Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (pp. 46-62). Oslo: Cappelen Damm.

Willbergh, I. (2011a). Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 157-167). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2011b). The role of imagination when teaching the diverse group. In S. Hillen, Tanja Sturm & Ilmi Willbergh (Ed.), Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning (pp. 61-73). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2012). Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning. In I. Willbergh, J. H. Midtsundstad, A. Kristiansen, G. Langfeldt, & K. Skagen (Eds.), Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring (pp. 45-66). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I. (2015a). Freedom of speech in the classroom. In S. A. Hillen & C. Aprea (Eds.), Instrumentalism in Education - where is 'Bildung' left? (pp. 43-58). Münster: Waxmann.

Willbergh, I. (2015b). The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung. Journal of Curriculum Studies, 47(3), 334-354. doi:10.1080/00220272.2014.1002112

Willbergh, I. (2016a). Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki. Nordic Journal of Pedagogy and Critique, 2(3), 111–124. doi:http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.268

Willbergh, I. (2016b). The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk. Scandinavian Journal of Educational Research. doi:10.1080/00313831.2016.1172500

Willbergh, I. (Under review). Multicultural education.

Willbergh, I., & Aasebø, T. S. (Under review). Lesson structure in Norwegian Lower Secondary Classrooms. European Educational Research Journal.

Willbergh, I., & Midtsundstad, J. H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige. In I. Willbergh, J. H. Midtsundstad, A. Kristiansen, G. Langfeldt, & K. Skagen (Eds.), Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring (pp. 9-25). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I., Midtsundstad, J. H., & Aasebø, T. S. (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. In G. Langfeldt (Ed.), Skolens kvalitet skapes lokalt. Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner" (pp. 217-234). Bergen: Fagbokforlaget.

Willbergh, I., Midtsundstad, J. H., Kristiansen, A., Langfeldt, G., & Skagen, K. (2012). Opplæring i arbeidslivet: en didaktisk innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brekke Borghild, Willbergh Ilmi, Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s 1 - 13 doi: 10.23865/ntpk.v3.554
 • Willbergh Ilmi Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki (2016). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 2 (3), s 111 - 124 doi: 10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh Ilmi The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk (2016). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2016.1172500
 • Willbergh Ilmi Freedom of speech in the classroom (2015).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder (2015).
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Willbergh Ilmi The problems of ‘competence’ and alternatives from the Scandinavian perspective of Bildung (2015). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 47 (3), s 334 - 354 doi: 10.1080/00220272.2014.1002112
 • Willbergh Ilmi Arbeid med å gi opplæringens innhold betydning (2012).
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige (2012).
 • Hillen Andrea Stefanie, Sturm Tanja, Willbergh Ilmi, Introducing didactic perspectives to contemporary challenges (2011).
 • Willbergh Ilmi Mimetic Didaktik: Why "The medium is the message" in teaching (2011).
 • Willbergh Ilmi The role of imagination when teaching the diverse group (2011).
 • Willbergh Ilmi Et mimetisk perspektiv på undervisning med digitale medier (2010).
 • Midtsundstad Jorunn, Willbergh Ilmi, Hva er didaktikk? Introduksjon (2010).
 • Willbergh Ilmi Mimetisk didaktikk som profesjonskunnskap om undervisningsutøvelse (2010).
 • Willbergh Ilmi Mimetisk didaktikk: Om undervisning som kunst (2010).
 • Willbergh Ilmi, Børsheim Ivar, skauerud Hans Øistein, schaathun Atle, Spjelkavik Unn, Educating Tutors and Ourselves. A report from a Collective Effort. [Chapter 19] (2009).
 • Willbergh Ilmi Mimesis and the use of digital media in teaching (2006).
 • Willbergh Ilmi Et estetisk dannelsesperspektivs bidrag til dagens lærerutdanning (2005).
 • Willbergh, Ilmi Midtsundstad, Jorunn H. Kristiansen, Aslaug Langfeldt, Gjert Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245012682. 124 s.
 • Hillen, Andrea Stefanie Sturm, Tanja Willbergh, Ilmi (2011). Challenges facing contemporary didactics: Diversity of students and the role of new media in teaching and learning. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2589-7. 200 s.
 • Midtsundstad, Jorunn Haugesten Willbergh, Ilmi (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-32231-1. 249 s.
 • Willbergh Ilmi NOU’en Fremtidens skole i lys av Wolfgang Klafki’s teorier (2017).
 • Willbergh Ilmi, Aasebø Turid Skarre, Skoletimenes struktur med henblikk på undervisningsaktiviteter – et klasseromsforskningsprosjekt i norske ungdomsskoler (2017).
 • Willbergh Ilmi, Brekke Borghild, ‘Aesthetic teaching methods’ – student autonomy in practice? (2017).
 • Brekke Borghild, Willbergh Ilmi, Frihet, fantasi og utfoldelse: En studie av estetiske arbeidsformer i lærerutdanningene (2017). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 3 (1), s 1 - 13 doi: 10.23865/ntpk.v3.554
 • Willbergh Ilmi Bringing teaching back in: The Norwegian NOU The school of the future in light of the Allgemeine Didaktik theory of Wolfgang Klafki (2016). Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk . ISSN 2387-5739. 2 (3), s 111 - 124 doi: 10.17585/ntpk.v2.268
 • Willbergh Ilmi The representation of reality in teaching: A 'mimetic didactic' perspective on examples in plenary talk (2016). Scandinavian Journal of Educational Research . ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2016.1172500
 • Aasebø Turid Skarre, Midtsundstad Jorunn H., Willbergh Ilmi, Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture? (2017). Journal of Curriculum Studies . ISSN 0022-0272. 49 (3), s 273 - 290 doi: 10.1080/00220272.2015.1072249
 • Willbergh Ilmi, Midtsundstad Jorunn H., Aasebø Turid Skarre, Klasseromskommunikasjon i skolen i Aust-Agder og Sogn og Fjordane (2015).
 • Willbergh Ilmi Examples in whole-class talk on subject matter - a mimetic didactic perspective (2015).
 • Willbergh Ilmi Freedom of speech in the classroom (2015).

Sist endret: 27.09.2018 10:09

Send studiet på mail