0
Hopp til hovedinnhold

Idunn Sem

Universitetslektor

FLUKS - Senter for ung kunst og kultur

 
Kontor:
G3046 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

https://idunnsem.myportfolio.com/

Publikasjoner:

Hemmersam, Peter; Aspen, Jonny; Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Havnør, Martin.
Exploring locative media for cultural mapping. I: Mobility and Locative Media: Mobile Communication in Hybrid Spaces (Changing Mobilities). Routledge 2015 ISBN 978-1138778139. s. 167-187
AHO UiO

Sem, Idunn; Varvin, Sverre.
Krigsseilere. Å overleve freden. Etterord ved Sverre Varvin. Pax Forlag 2015 (ISBN 9788253038414) 90 s.
HIOA UiO

Smørdal, Ole; Stuedahl, Dagny; Sem, Idunn.
Experimental zones: two cases of exploring frames of participation in a dialogic museum. Digital Creativity 2014 ;Volum 25.(3) s. 224-232
UiO NMBU

Morrison, Andrew; Mainsah, Henry Nsaidzeka; Sem, Idunn; Havnør, Martin.
Designing location-based mobile fiction : the case of NarraHand. I: Discourse and Creativity. Pearson Education Academic Publisher 2012 ISBN 978-1-4082-5188-1. s. 211-230
AHO UiO

Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg; Sem, Idunn.
Bridging Contexts and Interpretations: Mobile Blogging on Art Museum Field Trips. Mediekultur 2011 ;Volum 50. s. 25-44
UiO

Lomell, Lars; Sem, Idunn.
Kunsten å forelese elektronisk. Forelesningen rett i lomma. I: Forelesningens kunst. Unipub forlag 2011 ISBN 978-82-7477-499-5. s. 247-262
UiO

Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Havnør, Martin.
Behind the Wallpaper: Multimodal Performativity in Mixed-reality Arts. I: Inside Multimodal Composition. Hampton Press 2010 ISBN 1-57273-958-4. s. 183-220
AHO UiO

Morrison, Andrew; Davies, Alex; Brecevic, Geska; Brecevic, Robert; Sem, Idunn; Boykett, Tim.
Designing performativity for mixed reality installations. FORMakademisk 2010 ;Volum 3.(jan.10)
AHO UiO

Moen, Anne; Smørdal, Ole; Sem, Idunn.
Web-based resources for peer support- opportunities and challenges. Studies in Health Technology and Informatics 2009 ;Volum 150. s. 302-306
UiO

Morrison, Andrew; Sem, Idunn.
'Stretching multiliteracies: production-based education & 'new media'. Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2008 ;Volum 3.(3) s. 179-201
UiO

Andreassen, Ingvild Solberg; Sem, Idunn.
Blogg og wiki - kikkehull inn i arkeologisk feltarbeid. Fleksibel lærings skriftserie 2007 s. 75-91
UiO

Sem, Idunn.
Practice-based Method. Exploring Digital Media through the Dynamics of Practice, Theory, and Collaborative, Multimedia Performance (Hovedfagsoppgave, Institutt for Medier og kommunikasjon, UiO, 2006).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hemmersam, Peter; Aspen, Jonny; Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Havnør, Martin (2015). Exploring locative media for cultural mapping. Mobility and Locative Media: Mobile Communication in Hybrid Spaces (Changing Mobilities). ISBN: 978-1138778139. Routledge. Chapter 10. s 167 - 187.
 • Smørdal, Ole; Stuedahl, Dagny; Sem, Idunn (2014). Experimental zones: two cases of exploring frames of participation in a dialogic museum. Digital Creativity. ISSN: 1462-6268. 25 (3). s 224 - 232. doi:10.1080/14626268.2014.904366.
 • Morrison, Andrew; Aspen, Jonny; Hemmersam, Peter; Sem, Idunn; Havnør, Martin (2012). Designing Urban Mapping with Locative Social Media. Design Research Society 2012: Bangkok, Conference Proceedings, Volume 3. ISBN: 9786165515702. Design Research Society. Volume 3. s 1291 - 1303.
 • Morrison, Andrew; Mainsah, Henry Nsaidzeka; Sem, Idunn; Havnør, Martin (2012). Designing location-based mobile fiction : the case of NarraHand. Discourse and Creativity. ISBN: 978-1-4082-5188-1. Pearson Education Academic Publisher. 12. s 211 - 230.
 • Pierroux, Palmyre; Krange, Ingeborg; Sem, Idunn (2011). Bridging Contexts and Interpretations: Mobile Blogging on Art Museum Field Trips. Mediekultur. ISSN: 0900-9671. 50s 25 - 44. doi:10.7146/mediekultur.v27i50.2997.
 • Lomell, Lars; Sem, Idunn (2011). Kunsten å forelese elektronisk. Forelesningen rett i lomma. Forelesningens kunst. ISBN: 978-82-7477-499-5. Unipub forlag. Kunsten å forelese elektronisk. Forelesningen rett i lomma.. s 247 - 262.
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn; Havnør, Martin (2010). Behind the Wallpaper: Multimodal Performativity in Mixed-reality Arts. Inside Multimodal Composition. ISBN: 1-57273-958-4. Hampton Press. Chapter 7. s 183 - 220.
 • Morrison, Andrew; Davies, Alex; Brecevic, Geska; Brecevic, Robert; Sem, Idunn; Boykett, Tim (2010). Designing performativity for mixed reality installations. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. ISSN: 1890-9515. 3 (jan.10).
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Sem, Idunn; Drevon, Thomas (2010). Kollektiv kunnskapsbygging og digitalt likemannsarbeid: Wiki for pasientar med sjeldan diagnose. Digitale pasienter. ISBN: 9788205399099. Gyldendal Akademisk. kapittel 4. s 84 - 100.
 • Moen, Anne; Smørdal, Ole; Sem, Idunn (2009). Web-based resources for peer support- opportunities and challenges. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 150s 302 - 306. doi:10.3233/978-1-60750-044-5-302.
 • Morrison, Andrew; Sem, Idunn (2008). 'Stretching multiliteracies: production-based education & 'new media'. Digital kompetanse. ISSN: 0809-6724. 3 (3). s 179 - 201.
 • Sem, Idunn; Aniksdal, Carsten (2015). Krigsseilere | Å overleve freden. ISBN: 9788253038414. Pax Forlag.
 • Sem, Idunn; Varvin, Sverre (2015). Krigsseilere. Å overleve freden. Etterord ved Sverre Varvin. ISBN: 9788253038414. Pax Forlag. s 90.
 • Sem, Idunn (2022). Hva er relevant utdanning i 2075?.
 • Sem, Idunn (2022). Kunst i medvirkningsprosesser.
 • Fugli, Ida; Sem, Idunn (2022). Kunst i medvirkningsprosesser.
 • Sem, Idunn (2021). Lærer prosjektledelse ved å lage drømmemaskiner.
 • Sem, Idunn (2020). KURATOR.
 • Sem, Idunn (2020). meg + kunst.
 • Sem, Idunn (2020). KURATERT. Tverrfaglig workshop om digital kunstformidling.
 • Sem, Idunn; Bresler, Zachary (2020). Scene for elektronisk musikk og kunst, vol. 0.
 • Sem, Idunn (2019). Learning to co-create? MyMachine.

Forskningsgrupper

Sist endret: 6.08.2019 10:08