Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Hossein Baharmand

Førsteamanuensis

Prosjektledelse og verdikjedestyring

 
Kontor:
A159 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Hossein Baharmand er førsteamanuensis i prosjektledelse og verdikjedestyring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder (UiA). Han er studieprogrameleder for master i industriell økonomi og teknologiledelse. Med en bakgrunn i industriell ingeniørvitenskap har Hossein en doktorgrad i informasjons- og kommunikasjonsteknologi fra UiA.

Ved UiA underviser han i emnet IND416-G: Prosjektplanlegging og ledelse (7,5 ECTS) og har ansvaret for IND590-G: Masteroppgave. I løpet av vårsemesteret veileder han vanligvis 2-3 masterstudenter på emner relatert til hans ekspertise og forskningsinteresser.

Hosseins forskning utforsker skjæringspunktet mellom teknologi og driftsledelse, med et særlig fokus på humanitær bistand. Han samarbeider tett med humanitære arbeidere, og hans artikler har blitt publisert i ledende OM/OR-tidsskrifter som International Journal of Operations and Production Management (IJOPM), Computers in Industry (CII), International Journal of Production Research (IJPR), Transportation Research Part E (TRE), og Annals of Operations Research (ANOR), samt topp tverrfaglige tidsskrifter som Technology in Society (TIS) og International Journal of Disaster Risk Reduction (IJDRR).

Som en blandet metodeforsker bruker Dr. Baharmand ofte intervjuer, spørreundersøkelser og fokusgrupper for datainnsamling. Han anvender trygt innholdsanalyse, matematisk modellering, systemdynamikk og agentbasert modellering for dataanalyse.

Hossein er medleder for forskningsklyngen "Technology Support for Humanitarian Aid" ved UiAs Senter for integrert krisehåndtering (Centre for Integrated Emergency Management - CIEM), som har vært et prioritert forskningssenter ved UiA siden 2021. Internasjonalt tjener Dr. Baharmand som publikasjons- og standardstol ved det lærde samfunnet Informasjonssystemer for krisehåndtering og -ledelse (Information Systems for Crisis Response and Management - ISCRAM). Han er også områderedaktør ved Operations Management Research-tidsskriftet og har vært gjesteredaktør for spesialutgaver av Information and Technology Management (ITM) og IJDRR.

For øyeblikket leder Dr. Baharmand forskningsprosjektet DigCBA: Ansvarlig bruk av digital kontantbasert bistand for flyktningkriser. Finansiert av Forskningsrådet i Norge (2021-2024), er DigCBA et treårig prosjekt innenfor temaet global utvikling. Tidligere ledet han vellykket og leverte forskningsprosjektet CONTRA: COVID-19 Teknologibasert responsiv handling, som også ble finansiert av Forskningsrådet i Norge (2020-2022).

  

Forskning

 • Logistics and supply chain management
 • Circular economy
 • Decision support systems
 • Humanitarian aid
 • Healthcare operations

Prosjekter

Norges forskningsråd:

 • DigCBA - Responsible Use of Digital Cash based Assistance in Refugee Crises (November 2021 - November 2024) link 1 link2
 • CONTRA - COvid19 Network Technology based Responsive Action (June 2020 - March 2022) link 1

EU Horizon 2020:

 • iTRACK - integrated system for real-time TRACKing and collective intelligence in civilian humanitarian missions (2016-2019)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aboughonim, Ahmed Abdeltawab Abdelgawad S.; Khan, Aima; Baharmand, Hossein (2023). Exploring gaps in using digital delivery mechanisms for cash-based assistance in refugee crises. International Journal of Disaster Risk Reduction. ISSN: 2212-4209. 96doi:10.1016/j.ijdrr.2023.103907.
 • Balcik, Burcu; Yucesoy, Ecem; Akca, Berna; Karakaya, Sirma; Gevsek, Asena Ayse; Baharmand, Hossein; Sgarbossa, Fabio (2022). A mathematical model for equitable in-country COVID-19 vaccine allocation. International Journal of Production Research. ISSN: 0020-7543. doi:10.1080/00207543.2022.2110014.
 • Baharmand, Hossein; Vega, Diego; Lauras, Matthieu; Comes, Tina (2022). A methodology for developing evidence-based optimization models in humanitarian logistics. Annals of Operations Research. ISSN: 0254-5330. doi:10.1007/s10479-022-04762-9.
 • Phillips, Ross Owen; Baharmand, Hossein; Vandaele, Nico; Decouttere, Catherine; Boey, Lise (2022). How Can Authorities Support Distributed Improvisation During Major Crises? A Study of Decision Bottlenecks Arising During Local COVID-19 Vaccine Roll-Out. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making. ISSN: 1555-3434. 17 (2). s 166 - 187. doi:10.1177/15553434221125092.
 • Baharmand, Hossein; Saeed, Naima; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2021). Developing a framework for designing humanitarian blockchain projects. Computers in industry (Print). ISSN: 0166-3615. 131doi:10.1016/j.compind.2021.103487.
 • Baharmand, Hossein; Maghsoudi, Amin; Coppi, Giulio (2021). Exploring the application of blockchain to humanitarian supply chains: insights from Humanitarian Supply Blockchain pilot project. International Journal of Operations & Production Management. ISSN: 0144-3577. 41 (9). s 1522 - 1543. doi:10.1108/IJOPM-12-2020-0884.
 • Seddighi, Hamed; Salmani, Ibrahim; Baharmand, Hossein; Seddighi, Saeideh; Sharifi Sedeh, Mehrab (2021). Rapid Assessment of COVID-19 Screening Program for Travelers in Iran: A Qualitative Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. ISSN: 1935-7893. s 1 - 5. doi:10.1017/dmp.2021.219.
 • Seddighi, Hamed; Baharmand, Hossein; Morovati Sharifabadi, Ali; Salmani, Ibrahim; Seddighi, Saeideh (2021). The efficiency of COVID-19 testing centers in Iran: A data envelopment analysis approach Hamed Seddighi, Hossein Baharmand, Ali Morovati Sharifabadi, Ibrahim Salmani, Saeideh Seddighi. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. ISSN: 1935-7893. s 1 - 4. doi:10.1017/dmp.2021.226.
 • Baharmand, Hossein; Balcik, Burcu; Boey, Lise; Decouttere, Catherine; Phillips, Ross Owen; Saeed, Naima; Vandaele, Nico (2021). Toward a decision support system for COVID-19 vaccine allocation inside countries. NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN: 1892-0748. 2021 (2). s 1 - 14.
 • Seddighi, Hamed; Baharmand, Hossein (2020). Exploring the role of the sharing economy in disasters management. Technology in society. ISSN: 0160-791X. 63doi:10.1016/j.techsoc.2020.101363.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2020). Supporting group decision makers to locate temporary relief distribution centres after sudden-onset disasters: A case study of the 2015 Nepal earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. ISSN: 2212-4209. 45doi:10.1016/j.ijdrr.2019.101455.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2019). Bi-objective multi-layer location–allocation model for the immediate aftermath of sudden-onset disasters. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. ISSN: 1366-5545. 127s 86 - 110. doi:10.1016/j.tre.2019.05.002.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina (2019). Leveraging Partnerships with Logistics Service Providers in Humanitarian Supply Chains by Blockchain-based Smart Contracts. IFAC-PapersOnLine. ISSN: 2405-8963. 52 (13). s 12 - 17. doi:10.1016/j.ifacol.2019.11.084.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina (2018). Measuring the Quality of Humanitarian Information Products: Insights from the 2015 Nepal Earthquake. Trends and Advances in Information Systems and Technologies. ISBN: 978-3-319-77702-3. Springer Nature. 13. s 132 - 141.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2017). Defining and measuring the network flexibility of humanitarian supply chains: insights from the 2015 Nepal earthquake. Annals of Operations Research. ISSN: 0254-5330. s 1 - 40. doi:10.1007/s10479-017-2713-y.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2017). Managing in-country transportation risks in humanitarian supply chains by logistics service providers: Insights from the 2015 Nepal earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. ISSN: 2212-4209. 24s 549 - 559. doi:10.1016/j.ijdrr.2017.07.007.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2017). Towards Designing and Implementing an Empirically Grounded Research for Humanitarian Logistics after Nepal Earthquake. NOFOMA 2017 The 29th NOFOMA Conference: "Taking on Grand Challenges". ISBN: 978-91-7753-337-5. Nordic Logistics Research Network. Full papers. s 44 - 59.
 • Baharmand, Hossein; Boersma, Kees; Meesters, Kenny; Mulder, Femke; Wolbers, Jeroen (2016). A multidisciplinary perspective on supporting community disaster resilience in Nepal. Proceedings of the 13th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISBN: 978-84-608-7984-8. Federal University of Rio De Janeiro. 3.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2016). Mitigating transportation risks at humanitarian supply chains: insights from the 2015 Nepal earthquake. 23rd EurOMA Conference. Interactions. Book of abstracts for EurOMA 2016. ISBN: 978-82-303-3277-1. NTNU Trondheim, Department of Production and Quality Engineering and the Department of Industrial Economics and Technology Management. Chapter 8. Humanitarian Operations and Crisis.
 • Baharmand, Hossein; Comes, Tina (2015). A Framework for Shelter Location Decisions by Ant Colony Optimization. 12th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. ISBN: 978-82-7117-788-1. ISCRAM. 6. s 941 - 948.
 • Baharmand, Hossein; Salvadò, Laura Laguna; Comes, Tina; Lauras, Matthieu (2015). On the Literature Divergences of the Humanitarian Supply Chain. Information Systems for Crisis Response and Management in Mediterranean Countries. ISBN: 978-3-319-24398-6. Springer. Chapter 17. s 194 - 204.
 • Khan, Aima; Baharmand, Hossein; Besiou, Maria (2023). Digital cash based assistance: Qualitative modelling using system dynamics.

Sist endret: 26.03.2023 20:03