Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Wallerud Schønberg

Universitetslektor

 
Kontortid:
0800-1530 hverdager

Jeg har mangeårig arbeidspraksis fra skole, logopediske tjenester, privat sakkyndighetsarbeid, pedagogisk-psykologiske tjenester (PPT) og de siste 13 år i spesialisthelsetjenesten, avdeling barn og unges psykiske helse (ABUP), SSHF, poliklinikken. 

 

 

 

 

 

 

Forskning

Forskningsgruppe: 

Spesialpedagogikk

Undervisning

Spesialpedagogikk

Jeg skal undervise i spesialpedagogikk ved lærerutdanningen, og ved bachellor -og masterprogrammet i spes.ped. I tillegg skal jeg være bidragsyter inn i Kompetanseløftet og Rekomp.  

 

Arbeidserfaring

Logoped MNLL 

Mangeårig erfaring innen pedagogisk psykologisk sakkyndighetsarbeid, rådgivning og veiledning (PPT) 

Mangeårig erfaring fra spesialisthelsetjenesten ABUP hvor jeg har ledet tverrfaglig utrednings -og behandlingsteam i poliklinikk, ABUP. 

 

 

Faglige interesser

Logopedi

Klinisk pedagogikk: Intersubjektiv utviklingsrettet psykoterapi

Utviklingspsykologi 

Nevroutviklingsforstyrrelser

Barn med sosial -og emosjonell sårbahet. 

Rådgvining og veiledning til systemene rundt barnet

Ekspertområder

Sist endret: 25.10.2023 21:10