Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Vik

Rådgiver

Etter- og videreutdanning (EVU)

 
Kontor:
9I173 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
mandag-fredag 08:30-15:30

Hilde Vik er ansatt som prosjektleder ved Handelshøyskolens etter- og videreutdanningsenhet, Handelshøyskolen Executive, med administrativt ansvar for Handelshøyskolens kurs- og studietilbud på deltid. I dette inngår utvikling av-  og tilbud om fleksible kurs- og studier rettet mot enkeltpersoner samt skreddersydde studietilbud i samarbeid med bedrifter, klynger og næringsliv.

I den daglige driften inngår blant annet ansvar for studieveiledning, nettsider, kontrakter med oppdragsgivere, samarbeidspartnere, timelærere og gjesteforelesere fra næringslivet og internasjonale forbindelser.

Handelshøyskolen Executive tilbyr kurs og studier på deltid for et næringsliv i endring. Oversikt over de fleksible tilbudene finner du her: alle etter- og videreutdanningstilbud.

 

Arbeidserfaring

Hilde Vik har nærmere 20 års erfaring med utvikling av fleksible kurs og studietilbud ved UiA, blant annet fra SEVI (Senter for videreutdanning ved tidligere Agderforskning) og tidligere Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved UiA. Hun har i disse årene i hovedsak arbeidet med utvikling og gjennomføring av kompetanseutviklingsprogram til ledere, mellomledere og ansatte i privat og offentlig virksomhet, blant annet i samarbeid med Skatteetaten, fylkeskommuner, kommuner, klynger og privat næringsliv. 

For mer informasjon vises til CV på LinkedIn

Prosjekter

Spesielt ansvar for utvikling av nye kurstilbud knyttet til mastertilbudet Executive MBA og det modulbaserte Lederprogrammet på bachelornivå

Sist endret: 15.03.2023 08:03