Hildegunn Ervik Sønning - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Ervik Sønning

Universitetslektor

E-post:
hildegunn.sonning@uia.no
Telefon:
38 14 18 74
Mobil:
908 46 523
Kontor:
I1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Last changed: 2017-05-03 20:27:03

Publikasjoner

  • Sønning Hildegunn Ervik Berøring som lindrende og helsefremmende metode (2004).
  • Sønning Hildegunn Ervik Bevisst berøring (2004). Tidsskriftet sykepleien . ISSN 0806-7511. 92 (21), s 48 - 49
  • Johannessen Berit, Sønning Hildegunn Ervik, Berøring som metode (2004). Embla . ISSN 0807-0628. nr.8 s 26 - 31
  • Sønning Hildegunn Ervik Essay i Kurset Allmenn Vitenskapsteori for doktorander. Tema: Berøring som lindrende og helsefremmende metode. Problemstilling: Kan lindrende og helsefremmende effekt av berøring dokumenteres vitenskapelig? (2004).
  • Sønning Hildegunn Ervik Have we forgotten the art of touching? (2004).
  • Sønning Hildegunn Ervik Berøring som lindrende og helsefremmende metode (2004).
  • Sønning Hildegunn Ervik Begrepet lindrende sykepleie (2003).
  • Sønning Hildegunn Ervik "...han døde med kjærlighet." En beskrivelse av sykepleierens forventninger til seg selv i møte med den døende pasient (1995).

Send studiet på mail