0
Hopp til hovedinnhold

Hildegunn Ervik Sønning

Universitetslektor

 
Kontor:
I1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Koordinator 3. studieår Bachelor sykepleie, Kristiansand

Fagansvarlig koordinator Lindrende omsorg, Videreutdanning Palliasjon

Emneansvarlig SYP 211/214 Kliniske studier kommunehelsetjenesten hjemmesykepleie, Kristiansand

Emneansvarlig SYP 310 Samhandlingspraksis, Kristiansand 

 

Deltaker i Interkommunalt FagNettverk / Palliasjon, Agder

Deltaker i Driftsgruppe – samarbeid sshf / Lindrende avd., Kreftforeningen, Interkommunalt

FagNettverk /Palliasjon og UIA

Undervisning

Teoretisk undervisning

Klinisk undervisning

Administrasjon

Arbeidserfaring

Cand..san., Hovedfag ved Universitet i Oslo

Klinisk sykepleie ved Lovisenberg sykehus, Oslo

Erfaring fra undervisning ved Diakonissehusets sykepleierhøyskole, Oslo

Ansatt ved Universitet i Agder siden 1989

Vitenskapelige publikasjoner

  • Sønning, Hildegunn Ervik; Fossum, Mariann (2020). «Jeg gråter noen tårer hver dag»: En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livssituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (1). s 1 - 16. doi:https://doi.org/10.7557/14.4319.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Berøring som lindrende og helsefremmende metode. Årbok : nytt aktuelt fagstoff on eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 45 - 57.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Have we forgotten the art of touching?.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2004). Essay i Kurset Allmenn Vitenskapsteori for doktorander. Tema: Berøring som lindrende og helsefremmende metode. Problemstilling: Kan lindrende og helsefremmende effekt av berøring dokumenteres vitenskapelig?.
  • Sønning, Hildegunn Ervik (2003). Begrepet lindrende sykepleie.

Sist endret: 31.01.2020 10:01