0
Hopp til hovedinnhold

Hilde Cecilie Trannum

Førsteamanuensis

Trannum er marinbiolog (PhD) med hovedkompetanse innenfor bløtbunnsøkologi. Tematikken hun jobber spesielt med er eutrofiproblematikk, klimaendringer, sjødeponi, utslipp fra olje- og gassinstallasjoner og miljøgifter. For tiden jobber hun også med land-hav interaksjoner, funksjonelle analyser og restaurering av marine økosystemer. I tillegg til å jobbe med feltinnsamlede data, har bunndyrssamfunn fra mesocosm- og feltforsøk vært sentralt i Trannums forskning. Trannum er også seniorforsker ved Norsk Institutt for Vannforskning.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Trannum, Hilde C.; Raymond, Caroline; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Gunnarsson, Jonas S; Schaanning, Morten T. (2021). Long-term response of marine benthic fauna to thin-layer capping with powdered activated carbon in the Grenland fjords, Norway. Science of the Total Environment. ISSN: 0048-9697. 776doi:10.1016/j.scitotenv.2021.145971.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege (2020). Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment. ISSN: 0048-9697. 708doi:10.1016/j.scitotenv.2019.134866.
 • McGovern, Maeve; Poste, Amanda E; Oug, Eivind; Renaud, Paul E; Trannum, Hilde Cecilie (2020). Riverine impacts on benthic biodiversity and functional traits: A comparison of two sub-Arctic fjords. Estuarine, Coastal and Shelf Science. ISSN: 0272-7714. 240doi:10.1016/j.ecss.2020.106774.
 • Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria (2019). Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway. Marine Pollution Bulletin. ISSN: 0025-326X. 141s 318 - 331. doi:10.1016/j.marpolbul.2019.02.047.
 • Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva (2019). Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin. ISSN: 0025-326X. 149doi:10.1016/j.marpolbul.2019.110560.
 • Trannum, Hilde C; Gundersen, Hege; Escudero-Oñate, Carlos; Johansen, Joachim T; Schaanning, Morten T (2018). Effects of submarine mine tailings on macrobenthic community structure and ecosystem processes. Science of the Total Environment. ISSN: 0048-9697. 630s 189 - 202. doi:10.1016/j.scitotenv.2018.02.207.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Norderhaug, Kjell Magnus (2018). Soft bottom benthos and responses to climate variation and eutrophication in Skagerrak. Journal of Sea Research. ISSN: 1385-1101. 141s 83 - 98. doi:10.1016/j.seares.2018.08.007.
 • Trannum, Hilde Cecilie (2017). Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species. Marine Pollution Bulletin. ISSN: 0025-326X. 124 (1). s 266 - 269. doi:10.1016/j.marpolbul.2017.07.044.
 • Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (2015). Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series. ISSN: 0171-8630. 530s 29 - 46. doi:10.3354/meps11306.
 • Hess, Silvia; Alve, Elisabeth; Trannum, Hilde Cecilie; Norling, Karl (2013). Benthic foraminiferal responses to water-based drill cuttings and natural sediment burial: Results from a mesocosm experiment. Marine Micropaleontology. ISSN: 0377-8398. 101s 1 - 9. doi:10.1016/j.marmicro.2013.03.004.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Norling, Karl (2011). Biological and biogeochemical effects of organic matter and drilling discharges in two sediment communities. Marine Ecology Progress Series. ISSN: 0171-8630. 442s 23 - 36. doi:10.3354/meps09340.
 • Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Pinturier, Laurence; Rye, Henrik (2011). Metal Partitioning in Ilmenite- and Barite-Based Drill Cuttings on Seabed Sections in a Mesocosm Laboratory. SPE Drilling & Completion. ISSN: 1064-6671. 26 (2). s 268 - 277. doi:10.2118/126478-PA.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Setvik, Åshild; Norling, Karl; Nilsson, Hans Christer (2011). Rapid macrofaunal colonization of water-based drill cuttings on different sediments. Marine Pollution Bulletin. ISSN: 0025-326X. 62 (10). s 2145 - 2156. doi:10.1016/j.marpolbul.2011.07.007.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Nilsson, Hans Christer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd (2010). Effects of sedimentation from water-based drill cuttings and natural sediment on benthic macrofaunal community structure and ecosystem processes. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. ISSN: 0022-0981. 383 (2). s 111 - 121. doi:10.1016/j.jembe.2009.12.004.
 • Schanning, M. T.; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Carroll, JoLynn; Bakke, Torgeir (2008). Effects of drill cuttings on biogeochemical fluxes and macrobenthos of marine sediments. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. ISSN: 0022-0981. 361 (1). s 49 - 57. doi:10.1016/j.jembe.2008.04.014.
 • Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Carroll, JoLynn; Bakke, Torgeir (2008). Effects of drill cuttings on biogeochemical fluxes and macrobenthos of marine sediments.. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. ISSN: 0022-0981. 361s 49 - 57.
 • Smit, Mathijs; Holthaus, Karlijn I.E.; Trannum, Hilde Cecilie; Neff, Jerry; Kjeilen-Eilertsen, Grethe; Jak, Robbert; Singsaas, Ivar; Huijbregts, Mark A.J.; Hendriks, A. Jan (2008). Species sensitivity distributions for suspended clays, sediment burial, and grain size change in the marine environment. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN: 0730-7268. 27 (4). s 1006 - 1012.
 • Trannum, Hilde Cecilie (2021). New insights into submarine tailing disposal for a reduced environmental footprint: lessons learnt from Norwegian fjords.
 • Trannum, Hilde Cecilie; Frigstad, Helene; Deininger, Anne; Fagerli, Camilla With (2021). Kronikk: Et hav i endring: Vannet langs kysten blir varmere, ferskere og brunere.

Sist endret: 8.07.2019 11:07