Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hellen Elisabeth Mosvold Pedersen

Stipendiat

Doktorgradsstipendiat

 
Kontor:
53A208 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )
Kontortid:
Kontoret mitt er H3 009 (Nytt fom 01.08.21)

Jeg er utdannet sosionom med master i sosiologi- og sosialt arbeid. For tiden jobber jeg med en doktoravhandling som utforsker forventninger og sosiale normer knyttet til foreldrerollen i Norge, sett opp mot en barnehagekontekst. I tillegg til disse fagområdene har jeg en spesiell interesse i temaer som sosial kontroll, integrering, introduksjonsprogrammet, makt, New Public Management (NPM), profesjonsmakt, profesjonsidentitet og samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner. 

Jeg er opptatt av viktigheten av å veilede og undervise studenter i studieteknikk, akademisk lesing og akademisk skriving. Digitalisering interesserer meg og spesielt gaming. Jeg er opptatt av hvordan gaming kan sees på som en ressurs både blant unge og på et mer generelt nivå. I tillegg er jeg interessert i hvordan vi som institusjon kan bruke gaming inn i forelesning og undervisningsopplegg.

Forskning

Min masteravhandling handlet om introduksjonsprogrammet, med fokus på temaer som makt og integrering. Doktorgradsprosjektet mitt vedrører barnehage og barnehage. Sentrale emner er blant annet profesjonsidentitet, profesjonelt skjønn, New Public Management (NPM) og profesjonsmakt. 

Undervisning

Forelser i studieteknikk for bachelor- og masterstudenter ved instituttet for sosiologi og sosialt arbeid

Mastermentor for masterstudenter i sosiologi- og sosialt arbeid

Ferdighetslærer for bachelorstudenter i sosialt arbeid

Medfagansvarlig i SO-103: Fordypning i sosialt arbeids teori og praksis 

Foreleser, gruppeveileder og sensor i SRE-100: Samfunn, religion, livssyn og etikk

Fagansvarlig for SO-307 Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Arbeidserfaring

Sosionom ved Fagerholt skole

Miljøterapeut ved Den Skreddersydde Enhet (DSE)

Praktikant ved NORCE (tidligere Agderforskning)

Foreleser, mastermentor og ferdighetslærer ved instituttet for sosiologi og sosialt arbeid, UiA

Medarbeider i Nattergalen ved UiA

Medfagansvarlig i SO-103-1: Fordypning i sosialt arbeids teori og praksis

Fagansvarelig i SO-307: Bacheloroppgave i sosialt arbeid

Faglige interesser

  • Barnehage
  • Barnevern
  • Profesjonsmakt
  • Profesjonsidentitet
  • Samarbeid på tvers at sektorer og profesjoner
  • Sosial kontroll
  • New Public Management
  • Makt 
  • Integrering
  • Introduksjonsprogrammet

Prosjekter

Doktorgradsprosjekt vedrørende forventninger og sosiale normer for foreldreskap i Norge sett opp mot en barnehagekontekst (pågående)

Masteravhandling om introduksjonsprogrammet, makt og integrering

Forskningsprosjekt vedrørende tiltaksgruppa i barnevernet, Kristiansand

Utvalgte publikasjoner

Integrert med makt : Dagens resultatmåling av introduksjonsprogrammet

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2565051

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 10.01.2023 16:01