0
Hopp til hovedinnhold

Henrik Johannes Brodtkorb

Universitetslektor

 
Kontor:
K2016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Gitarist, musikkviter, softwareutvikler og Phd-kandidat.

Jeg forsker på utvikling og bruk av digitale musikkinstrumenter og applikasjoner, deres teknologi og estetiske implikasjoner. Som deltager i doktorgradsprogrammet ved rytmisk institutt på Uia skriver jeg avhandlingen ’Det digitale musikkinstrument som medium og maskin’.

Etter utdannelse på UiO med musikk hovedfag og diverse informatikkfag praktiserte jeg som musiker før jeg i 1988 startet firmaet Musicator AS med formål å utvikle software for musikkbruk. Dette arbeidet ledet til teknisk og markedsmessig samarbeid med viktige selskaper i USA, Europa, Japan og Kina, Roland og Yamaha nevnt som eksempler. Musicator hadde sin tid som et framstående varemerke i alle disse områdene.

Musicator-programmet ble først utgitt som ”The Musicator” i 1989, og gitt prisen som ”beste nye software” av Den Norske Dataforening. Senere fulgte nye versjoner jevnlig til den siste versjonen ’Musicator Mcat6’ i 2008.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Pirolt, Erik; Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). THE FINAL C(o)UNTDOWN, electronic control system design.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Det overstyrte rockgitar-soundet: En ny stemme i siste del av tyvende århundre.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Presentasjon av Forskningsgruppen for elektronisk musikk.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes; Bang, Jan; Grov, Miriam (2018). "Small Deposits" Intervju.
  • Bang, Jan; Brodtkorb, Henrik Johannes (2018). Small Deposits.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2017). Kunstig intelligens i det musikalske feltet.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2016). Ways ahead for higher music education.
  • Brodtkorb, Henrik Johannes (2016). Technology, the digital musician and higher education.
  • Gunvaldsen, Erik; Brodtkorb, Henrik Johannes (2014). ’Tilrettelagt tilfeldighet’ En softwareapplikasjon for Mac skrevet i Max/MSP og javascript, ’Matter.app’. En applikasjon som muliggjør bruk av kontrollert tilfeldighet i genereringen av en melodisk linje, med mulighet for å lagre de segmentene som vurderes som å ha estetisk potensial, for etterbruk i annen musikkproduksjonssoftware.

Sist endret: 4.09.2020 13:09