Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Henrik Berg

Professor

Vitenskapelige publikasjoner

  • Berg, Henrik (2023). Vitenskapsteori i psykologiske fag. ISBN: 9788245034783. Fagbokforlaget. s 255.
  • Berg, Henrik (2020). Evidens og etikk: Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?. ISBN: 9788245024425. Fagbokforlaget. s 184.

Sist endret: Aldri.