Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Høsten 2022 startet jeg å arbeide med min PhD avhandling som har den foreløpige tittelen "Between War and Refuge: Mediterranean crossing in literary representations of the European 'refugee crisis'". I dette prosjektet studerer jeg skjønnlitterærer fremstillinger av "flyktningkrisen" i Europa, og jeg ser spesielt på hvordan Middelhavet, som et litterært rom, former hvordan vi forstår flyktningen som figur, samt hvilke konsekvenser dette har for migrasjonsromanen som sjanger.

Forskning

Litteraturteori

Migrasjonsromanen

Flyktningnarrativer

Undervisning

EN-166 Amerikansk og britisk litteratur - del 1 (Høst 2024)

EN-162 Amerikansk og britisk litteratur og kultur - del 2 (Vår 2023)

EN-160 Amerikansk og britisk litteratur og kultur - del 1 (Høst 2022)

EN-104 Introduksjon til amerikansk litteratur og kultur (Vår 2019)

EN-103 Introduksjon til britisk litteratur (Høst 2018)

Arbeidserfaring

2019-2022 Rådgiver Agder Røde Kors

2018-2019 Universitetslektor (timelærer) ved Institutt for fremmedspråk og oversetting, UiA

2019 Lektor (vikar) ved Kvadraturen videregående skole

2018-2019 Frilans undervisningsarbeid for FN-sambandet

Prosjekter

PhD project: "Between War and Refuge: Mediterranean crossing in literary representations of the European 'refugee crisis'"

Utvalgte publikasjoner

Conference papers:

2022. 'A Journey Without Arrival: The Mediterranean Space and 'islandment' in What Strange Paradise by Omar El Akkad'. Presented at the 'Narratives of Displacement' conference, organised by London Centre for Interdisciplinary Research in October 2022.

2019: ‘Refugee Narratives and Identity: An Analysis of Breach by Popoola and Holmes’. Presented at the ‘Uses and Abuses of Storytelling’ conference, organised by the network ‘Narrative and Memory. Ethics. Aesthetics. Politics.’ at the University of Turku in February 2019.

2018. ‘From Palestinian to Cosmopolitan: Detachment from Homeland in Hala Alyan ́s Salt Houses’. Presented at the ‘The Past and Future of Cosmopolitanism’ conference, organised by ASANOR at the University of Agder in October 2018.

Allmenn formidling

'Fortelling og tilhørighet: om to sterke palestinske kvinnestemmer'. Forelesning. Invitert av Palestinakomiteen i Vest-Agder og Kristiansand folkebibliotek. Gitt ved Kristiansand folkebibliotek 29. januar 2019 og ved Mandal bibliotek 3. april 2019. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Vatne, Helle Marie (2023). The Child Refugee in the Mediterranean Sea: Agency and Transitioning in 'What Strange Paradise' by Omar el Akkad.
  • Vatne, Helle Marie (2022). A Journey Without Arrival: The Mediterranean Space and 'islandment' in 'What Strange Paradise' by Omar El Akkad.
  • Vatne, Helle Marie; Andresen, Helle Marie (2019). Fortelling og tilhørighet: om to sterke palestinske kvinnestemmer.
  • Vatne, Helle Marie; Andresen, Helle Marie (2019). Refugee Narratives and Identity: An Analysis of 'Breach' by Popoola and Holmes.
  • Vatne, Helle Marie; Andresen, Helle Marie (2018). From Palestinian to Cosmopolitan: Detachment from Homeland in Hala Alyan's 'Salt Houses'.

Sist endret: 14.08.2023 13:08