Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Helje Kringlebotn Sødal

Professor

 
Kontor:
E2004B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Studieprogramleder for bachelorprogrammet Religion, etikk og samfunn

Områder for forskning og formidling:

 • Kirkehistorie og konfesjonskunnskap
 • Kristendommen som kulturfaktor
 • Kristendom og litteratur
 • Religions- og livssynsdidaktikk

Noen nyere vitenskapelige publikasjoner

Norsk kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt tro til mangfold 2021

"Barnehagen er ingen søndagsskole... Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter" (med O. Hovdelien) i Prismet 2/2021

"Kristne barnehager" (med O. Hovdelien) i Prismet 2/2020 

"Skolen som reformasjonsprosjekt i Norge på 1500-tallet"  i Teologisk tidsskrift 3/2019

Flere artikler om Hans Nielsen Hauge, forfatterskapet hans og minnene om ham i K. Dørum og H.K. Sødal (red.): Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon 2017 

"Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke" i Theofilos 1/2017

"I pressens bindsone? Kristne migrantmenigheter i norske aviser" i A. Aschim, O. Hovdelien og H.K. Sødal (red.): Kristne migranter i Norden 2016 

"Skolens vekst og fall som kirkelig institusjon" i K. Dørum og H.K. Sødal (red.): Mellom gammelt og nytt. Kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet 2016

"Hvorfor vokser karismatisk kristendom?" i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015

"Kontemplasjon for handlingens skyld" i antologien Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon 2015

"Kontemplativ, handlingsrettet sopiritualitet. Stille stund og ledelse i Oxfordbevegelsen belyst ved nedtegnelser etter Erling Wikborg" i Teologisk tidsskrift 4/2014

Norge i brann. Oxfordbevegelsen 1934-40 (monografi, 2013)

"Telt og tempel. Forsamlingslokaler i pinsebevegelsen" (i antologien Hellige hus, 2013)

"Jørgen Moe. Teolog, prest og biskop" (sammen med Birger Løvlie, Teologisk Tidsskrift, 2013 - kommer)

"Når vekkelse blir skjønnlitteratur. Omkring Tor Edvin Dahls Guds tjener" (i antologien Religion og litteratur i nyere norske tekster, 2013)

"Kristne karikaturer" (i festskrift til B.T. Oftestad: Kirke, kultur, politikk, 2012)

"Mannen som ble en metafor. Etikk i Fredrik Ramms forfatterskap" (i festskrift til P. Leer-Salvesen: Fader Paul, 2011)

"Luthersk, institusjonelt og 'hvitt'? En analyse av kristendomsfremstillingen i nye læreverk" (i festskrift til Birger Løvlie: Guds folk og folkets Gud, 2011)

"Victor, not Victim: Joel Osteen's Rhetoric of Hope (i Journal of Contemporary Religion 2010)

Jehovas vitner. En flerfaglig studie (redaktør sammen med H.K. Ringnes og bidragsyter til kapitlene om historie, utdanning og juss, 2009) 

"Den nye preken. En retorisk analyse" (i Halvårsskrift for praktisk teologi 2008)

"Mod Strømmen" - i tiden. J.C. Heuch og kulturen. (PhD-avhandling MF 2008)

 

Prosjekter

Noen fagbøker for universitet- og høyskoler

Kristen tro og tradisjon i barnehagen (5. utg. 2014)

Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring (4. utg. 2009)

Kristendommen I. Bibelen (redaktør og bidragsyter, 2. utg. 2009)

Kristendommen II. Tro og tradisjon (redaktør og bidragsyter, 2. utg. 2009)

Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage (2000)

Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap (redaktør og bidragsyter med 7 kapitler, 2002)

Læreverk for grunnskolen

Du og jeg 1-7, elevbøker, lærerveiledninger og lydmateriale (sammen med Hans Hodne og Henrik syse, 2009-2011)

Kristne migranter (nordisk nettverk for vekkelsesforskning)

Norveck (nordisk vekkelsesforskning)

Religiøse minoriteter (forskningsgruppe UiA)

LØP (forskningsgruppe UiA: samfunn, livssyn, økonomi og poitikk http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/livssynsverdier-i-samfunnskontekst-oekonomi-og-politikk)

RESEP (NFR)

Gud på Sørlandet (NFR)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Aril Edvardsen. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 32.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Asbjørn Kloster. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6.
 • Okkenhaug, Inger Marie; Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Bodil Biørn. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 21. s 213 - 222.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Ellefsen, Kenneth (2023). Edvard Masoni. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 19.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Gisle Johnsen. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Dørum, Knut (2023). Hans Nielsen Hauge. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hans Nielsen Hauge og Kristiansand stift - litterært produksjonssenter og kirkelig motstand. Nye perspektiv på Hans Nielsen Hauge. ISBN: 9788202791780. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Hans Nilsen Hauge as a societal reformer Theological justifications. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 102 (2). s 143 - 157. doi:10.18261/ht.102.2.5.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Johan Christian Heuch. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Kristne strateger og andre strateger. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 34.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Sigrid Undset. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 23.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Strategi og kristendom. Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. Kap 1.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Misjon, religionsteologi og dialog. Missiologi : en innføring. ISBN: 9788202733629. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2022). Religious Education in Secularist Kindergartens? Pedagogical Leaders on Religion in Norwegian ECEC. Religions. ISSN: 2077-1444. 13 (3). doi:10.3390/rel13030202.
 • Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2021). "Barnehagen er ingen søndagsskole ..." Religion i barnehager med forskjellige livssynsvedtekter. Prismet. ISSN: 0032-8847. 72 (2). s 135 - 151. doi:10.5617/pri.8883.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hovdelien, Olav (2020). Kristne barnehager. Prismet. ISSN: 0032-8847. 71 (2). s 107 - 124. doi:10.5617/pri.8001.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2019). Skolen som reformasjonsprosjekt i Norge på 1500-tallet. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. (3). s 156 - 171. doi:10.18261/issn.1893-0271-2019-03-02.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). En stor forfatter? Hans Nielsen Hauges forfatterskap med vekt på debutverket Betragtning over Verdens Daarlighed. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 2. s 31 - 55.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Et nasjonalt og religiøst ikon. Minner om Hans Nielsen Hauge i norsk kultur. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 8. s 182 - 209.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Hauge, haugianerne og kontrastene. Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. 1. s 9 - 30.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Konservativ modernitet. Luthersk mangfold i og utenfor Den norske kirke. Theofilos. ISSN: 1893-7969. 1s 4 - 29.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). En annerledes kristendomshistorie. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 1. s 13 - 20.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2016). I pressens blindsone?Kristne migrantmenigheter i norske aviser. Kristne migranter i Norden. ISBN: 9788283140934. Portal forlag. kapittel 3. s 39 - 51.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Breistein, Ingunn Folkestad (2016). Når vekkelse blir lærestoff. Vekkelse i læreplaner og lærebøker for grunnskolen i Norge. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis. ISSN: 0346-5438. 58s 55 - 73.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Skolens vekst og fall som kirkelig institusjon. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 4. s 59 - 73.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Tradisjon og fornyelse. Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. 17. s 271 - 277.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2015). Hvorfor vokser karismatisk kristendom?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN: 1504-6605. 1s 38 - 55.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2015). Kontemplasjon for handlingens skyld. Stille stund i Oxfordbevegelsen. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kapittel. s 135 - 145.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2014). Kontemplativ, handlingsrettet spiritualitet. Stille stund og ledelse i Oxfordbevegelsen belyst ved nedtegnelser fra Erling Wikborg. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4s 431-450.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2014). Når vekkelse blir skjønnlitteratur. Omkring Tor Edvin Dahls Guds tjener. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. kapittel. s 83 - 101.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Løvlie, Birger (2013). Jørgen Moe. Teolog, prest og biskop. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. (3). s 207 - 226.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2013). Telt og tempel. Forsamlingslokaler i pinsebevegelsen. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 5. s 132 - 171.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2012). Kirkehistoriske karikaturer. Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen. ISBN: 978-82-519-2851-9. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 14. s 183 - 196.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Luthersk, institusjonelt og "hvitt"? En analyse av kristendomsfremstillingen i nye læreverk. Guds folk og folkets Gud : artiklar om kyrkjeliv og gudstru i historie og samtid : festskrift til Birger Løvlie. ISBN: 978-82-519-2700-0. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 255 - 266.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Mannen som ble en metafor. Etikk i Fredrik Ramms forfatterskap. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. kapittel. s 174 - 187.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2010). "Victor, not Victim". Joel Osteen's Rhetoric og Hope. Journal of Contemporary Religion. ISSN: 1353-7903. 25 (1). s 37 - 50.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Barn i Jehovas vitner : Møte med skole og barnehage. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 79 - 94.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Ellen K. (2009). Guds lov og menneskers lov. Juridiske perspektiver på Jehovas vitner. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 123 - 137.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Ringnes, Hege Kristin (2009). Jehovas vitner. En religionsvitenskapelig presentasjon. Jehovas vitner: en flerfaglig studie. ISBN: 9788215014531. Universitetsforlaget. s 13 - 49.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). "Den nye preken" - en retorisk analyse. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende. ISSN: 0800-6857. (2). s 27 - 36.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Religion og livssynsundervisning - dannelse og humanitet. Fag og danning - mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget. s 69 - 82.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Toledo-rapporten. Prismet. ISSN: 0032-8847. (3). s 165 - 170.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2008). Trendy og traust. Gud på Sørlandet. Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 52 - 56.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2007). Hvorfor brenner Brand fremdeles?. Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. s 115 - 128.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2007). Sigrid Undsets Ida Elisabet - en samtidshelgen. Fra Dante til Umberto Eco. Unipub forlag. s 189 - 197.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). "Forandring fryder. Emdringer i treungdomsgruooer i Kristiansand 1984-2004". Mykere kristendom. Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. s 66 - 90.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2005). "Religion in Norway: A Bird's-Eye View". Norway: Society and Culture. Portal. faglig_bok_forlag. s 41 - 58.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2005). Snever kristendomsundervisning og pedagogisk konservatisme en undersøkelse av religionsundervisningen ved fem kristne friskoler i Agder-regionen. Prismet. ISSN: 0032-8847. (Årg. 56, nr 3). s 175 - 186.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). Sør-Korea - kristendommens oversette gigant?. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN: 0029-2214. (1).
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2005). Sør-Korea - kristendommens oversette gigant?. Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN: 0029-2214. (Årg. 59, nr 1). s 3 - 24.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Apostlenes gjerninger. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 231 - 240.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Apostlenes gjerninger. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 239 - 249.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Den historiske Jesus. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 219 - 230.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Den historiske Jesus. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 227 - 238.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Det nye testamente : en introduksjon. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 139 - 142.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 155 - 167.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jehovas vitner. Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget. laerebok. s 346 - 364.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus i evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 161 - 218.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus i evangeliene. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 168 - 226.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Jesus og samtiden. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 143 - 154.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Johannes' åpenbaring. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 260 - 267.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Johannes' åpenbaring. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 269 - 276.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Eidhamar, Levi Geir (2004). Livssynshumanisme. Religioner og livssyn. Høyskoleforlaget. laerebok. s 22 - 57.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Paulus - apostel, misjonær, brevskriver, teolog. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 241 - 259.
 • Sandnes, Karl Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Paulus - apostel, misjonær, brevskriver, teolog. Bibelen. Høyskoleforlaget. laerebok. s 250 - 268.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2004). Religionsskiftet i Norge, Konfesjonskunnskap, Læstadianismen, Pinsebevegelsen, Frittstående karismatiska menigheheter, Økumenikk. Kristendommen II. Tro og tradisjon. Høyskoleforlaget. laerebok.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2003). Hva er nytt i KRL-revisjonen?. ?. 54 (4). s 164 - 169.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2001). Beautiful Butterfly, Agnes mine? A New Interpretation og Agnes in Henrik Ibsen's Brand. Ibsen Studies. ISSN: 1502-1866. s 79 - 93.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1999). Henrik Ibsens Brand - illustrasjon på en teleologisk suspensjon av det etiske?. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. s 63 - 70.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1998). Den etiske vendingen i litteraturforskningen. Perspektiver og problemer. Norskrift. ISSN: 0800-7764. s 20 - 40.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (1993). Sigurd Hoel og kristendommen. En analyse av kristen innflytelse i Hoels skjønnlitteratur. ?. s 10 - 20.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2023). Kristne strateger. ISBN: 9788202753399. Cappelen Damm Akademisk. s 461.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2021). Norsk kristendomshistorie 1800-2020. Fra selvsagt tro til mangfold. ISBN: 9788202726416. Cappelen Damm Akademisk. s 280.
 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Kristne migranter i Norden. ISBN: 978-8-28314-093-4. Portal forlag. s 244.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Repstad, Pål Steinar; Tallaksen, Inger Margrethe (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. ISBN: 978-82-02-56278-6. Cappelen Damm Akademisk. s 359.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. ISBN: 978-82-02-58489-4. Cappelen Damm Akademisk. s 284.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2017). Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. ISBN: 978-82-02-56167-3. Cappelen Damm Akademisk. s 248.
 • Aschim, Anders; Hovdelien, Olav; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Kristne migranter i Norden. ISBN: 9788283140934. Portal forlag. s 243.
 • Dørum, Knut; Sødal, Helje Kringlebotn (2016). Mellom gammelt og nytt : kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet. ISBN: 978-82-450-1900-1. Fagbokforlaget. s 312.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2016). Å undervise om religioner og livssyn på barnetrinnet. ISBN: 978-82-02-48314-2. Cappelen Damm Akademisk. s 234.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2013). Norge i brann. Oxfordbevegelsen 1934-40. ISBN: 978-82-02-40597-7. Cappelen Damm Akademisk. s 432.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-929-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og er 6, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-928-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 110.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 5, lærarrettleiing. ISBN: 978-82-7634-927-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 154.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 7, elevbok. ISBN: 978-82-7634-923-8. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 168.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans; Syse, Henrik (2011). Du og eg 6, elevbok. ISBN: 978-82-7634-922-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og eg 5, elevbok. ISBN: 978-82-7634-921-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 7. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-926-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 106.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE7. ISBN: 978-82-7634-919-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 165.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 6. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-925-2. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 100.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE6. ISBN: 978-82-7634-918-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg 5. Lærerveiledning. ISBN: 978-82-7634-924-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 124.
 • Hodne, Hans; Syse, Henrik; Sødal, Helje Kringlebotn (2011). Du og jeg. RLE5. ISBN: 978-82-7634-917-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 176.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Leer-Salvesen, Paul; Oftestad, Bernt T. (2002). Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 978-82-7634-354-0. Høyskoleforlaget. s 330.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 978-82-7634-354-0. Høyskoleforlaget. s 330.
 • Sødal, Helje kringlebotn (1999). Kristen tro og tradisjon i barnehagen. ISBN: 82-7634-234-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 290.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348132. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 143.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348149. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 109.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 4. Elevbok. ISBN: 9788276347913. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 4. Elevbok. ISBN: 9788276348064. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 131.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og eg 3. Elevbok. ISBN: 9788276348057. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2010). Du og jeg 3. Elevbok. ISBN: 9788276347906. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 147.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og eg. RLE 2. Lærarrettleiing. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2010). Du og jeg. RLE 2. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348125. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og eg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Hodne, Hans; Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Du og jeg. RLE 2. ISBN: 9788276348040. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 93.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. ISBN: 9788276348033. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og eg. RLE 1. Lærarrettleiing. ISBN: 9788276348071. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. Lærerveiledning. ISBN: 9788276348118. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 153.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Hodne, Hans (2009). Du og jeg. RLE 1. ISBN: 9788276347883. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 68.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2000). Studiehefte for religion og etikk i førskoleutdanningen. Høyskoleforlaget A/S. s 70.
 • Sødal, Helje Kringlebotn (2000). Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage. Høyskoleforlaget A/S. s 271.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir (2006). Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring. ISBN: 8276346960. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2009). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 9788276347838. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 286.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Skottene, Ragnar (2004). Kristendommen II. Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 354.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I. Bibelen. ISBN: 8276345433. Array. s 276.
 • Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul; Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Haanes, Vidar L.; Hodne, Hans; Skottene, Ragnar (2004). Tro og tradisjon. ISBN: 8276345166. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Sandnes, Karl Olav; Eidhamar, Levi Geir (2004). Kristendommen I : Bibelen. ISBN: 8276345433. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 276.
 • Sødal, Helje Kringlebotn; Austad, Torleiv; Oftestad, Bernt T.; Oftestad, Bernt T.; Leer-Salvesen, Paul; Leer-Salvesen, Paul (2002). Det kristne Norge : innføring i konfesjonskunnskap. ISBN: 8276343546. x. s 330.

Sist endret: 1.11.2021 09:11