0
Hopp til hovedinnhold

Helge Ingvart Fredriksen

Stipendiat

Stipendiat

 
Kontor:
120 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-16:00

Utdannet med hovedfag i fysikk fra UiT, eksamen 1994. Tesen handlet modellering av statiske likvekststrukturer i planetringer ved hjelp av støvplasmateori. Har bakgrunn fra industrien som systemutvikler fram til 2010. Deretter underviste jeg i 2 år ved lærerutdanningen, Nord Universitet innen matematikk. Har siden jobbet ved UiT - Campus Bodø innenfor ingeniørutdanning som universitetslektor. Underviser her i matematikk, fysikk og statistikk hovedsaklig.

I tillegg startet jeg høsten 2015 på en 4-års stipendiatstilling ved UiA innenfor matematikk-didaktikk, der jeg studerer snudd klasserom som undervisningsmetode i matematikk-utdanning ved høyere utdanning. 

Faglige interesser

Matematisk modellering

Visualisering og simulering

Matematikk-didaktikk

Student-aktiv læring 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Fredriksen, Helge (2018). Analysing tasks for the Flipped Classroom from the perspective of Realistic Mathematical Education. Proceedings of the Second Conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics. INDRUM. TWG 4: Students’ practices. s 296 - 305.
  • Fredriksen, Helge Hadjerrouit, Said Monaghan, John David Rensaa, Ragnhild Johanne (2017). Exploring Tensions in a Mathematical Course for Engineers utilizing a Flipped Classroom Approach. Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10). ISBN: 978-1-873769-73-7. European Society for Research in Mathematics Education. chapter. s 2057 - 2064.
  • Fredriksen, Helge (2015). A case study of an experiment using streaming of lectures in teaching engineering mathematics. Teaching Mathematics and its Applications. ISSN: 0268-3679. 34 (1). s 44 - 52. doi:10.1093/teamat/hru029.
  • Fredriksen, Helge (2013). Utprøving av nettforelesninger i matematikkundervisningen for ingeniørstudenter - Et innovasjonstiltak i riktig retning?. Innovasjon i utdanningen. Fra barnehage til høyere utdanning. ISBN: 978-82-321-0382-9. Akademika forlag. Kp 7. s 141 - 158.
  • Fredriksen, Helge (2012). Matematikkundervisning for studenter via nettet: Empiri. Entreprenørskap i utdanningen: Aksjonsforskning for endring av skolens kultur. ISBN: 978-82-519-2873-1. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel 11. s 183 - 197.
  • Farstad, Werner Fredriksen, Helge (2018). Samkjøring av undervisning for campus, fjerncampus og nettstudenter, praktiske erfaringer.
  • Fredriksen, Helge (2018). Analysing tasks for the Flipped Classroom from the perspective of Realistic Mathematical Education.
  • Fredriksen, Helge (2017). Utilizing commognition as a framework for exploring engineering students´ participation in mathematics discourse in a Flipped Classroom environment.
  • Voigt, Mathew Fredriksen, Helge (2017). Designing a Richer Flipped Classroom Calculus Experience.
  • Fredriksen, Helge (2014). Experimentation with web lectures as part of the mathematics education for engineering students.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail