0
Hopp til hovedinnhold

Helga Tofte Kjøstvedt

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I2041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sykepleier, kandidat i offentlig administrasjon, klinisk spesialist i sykepleie, hovedfag i sykepleievitenskap

Erfaring som sykepleier fra ulike medisinske avdelinger ved Sørlandet Sykehus Kristiansand

Arbeidet ved Universitetet i Agder siden 2005 

Faglige interesser

Rehabilitering (akutt)

Ferdighetstrening

Simulering

Klinisk praksis

Tap og sorg

Etikk

Underviser i sykepleie

Prosjekter

Blended Learning i sykepleieutdanningen. Bruk av simuleringslaboratorie i læring av sykepleie

http://beta.uia.no/?p=2096

Evalueringsproskjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest- Agder (EEKAVA)

Health care services – Ethics and quality (HEQ)

http://www.uia.no/forskning/forskningsgrupper/health-care-services-ethics-and-quality-heq

Vitenskapelige publikasjoner

  • Söderhamn, Ulrika Kjøstvedt, Helga Tofte Slettebø, Åshild (2014). Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. doi:10.1177/0969733014524762.
  • Kjøstvedt, Helga Tofte (2014). Skilltraining and SimPad.
  • Kjøstvedt, Helga Tofte (2012). Presentasjonsteknikk.
  • Kjøstvedt, Helga Tofte (2012). Presentasjonsteknikk og formidling.
  • Kjøstvedt, Helga Tofte Söderhamn, Ulrika Slettebø, Åshild (2011). Ethical reflection and experience - A literature review.

Sist endret: 5.10.2018 08:10

Send studiet på mail