0
Hopp til hovedinnhold

Helga Tofte Kjøstvedt

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I2041 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sykepleier, kandidat i offentlig administrasjon, klinisk spesialist i sykepleie, hovedfag i sykepleievitenskap

Erfaring som sykepleier fra ulike medisinske avdelinger ved Sørlandet Sykehus Kristiansand

Arbeidet ved Universitetet i Agder siden 2005 

Faglige interesser

Rehabilitering (akutt)

Ferdighetstrening

Simulering

Klinisk praksis

Tap og sorg

Etikk

Underviser i sykepleie

Prosjekter

Blended Learning i sykepleieutdanningen. Bruk av simuleringslaboratorie i læring av sykepleie

http://beta.uia.no/?p=2096

Evalueringsproskjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest- Agder (EEKAVA)

Health care services – Ethics and quality (HEQ)

http://www.uia.no/forskning/forskningsgrupper/health-care-services-ethics-and-quality-heq

Vitenskapelige publikasjoner

  • Söderhamn Ulrika, Kjøstvedt Helga Tofte, Slettebø Åshild, Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study (2014). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733014524762
  • Kjøstvedt Helga Tofte DDU- prosjekt: "Blended Learning i sykepleierutdanningen– bruk av simuleringslaboratorium i læring av sykepleie-innlemming av varierte arbeids- og vurderingsformer i sykepleie 1. Studieår». (2017). http://beta.uia.no/ . ISSN .
  • Kjøstvedt Helga Tofte Skilltraining and SimPad (2014).
  • Slettebø Åshild, Kjøstvedt Helga Tofte, Söderhamn Ulrika, Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder (EEKAVA) (2014).
  • Söderhamn Ulrika, Kjøstvedt Helga Tofte, Slettebø Åshild, Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study (2014). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733014524762
  • Kjøstvedt Helga Tofte Presentasjonsteknikk (2012).
  • Kjøstvedt Helga Tofte Presentasjonsteknikk og formidling (2012).
  • Kjøstvedt Helga Tofte, Söderhamn Ulrika, Slettebø Åshild, Ethical reflection and experience - A literature review (2011).
  • Gjevjon Edith L Roth, Kjøstvedt Helga Tofte, Skaalvik Mari Wolff, Sykepleievitenskap - avgjørende for utvikling av helse- og omsorgstjenestene (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (3), s 171 - 172

Sist endret: 5.10.2018 08:10

Send studiet på mail