Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Helene Waage

Ph.d.-kandidat

Ph.d.-programmet Kunst i kontekst (musikk)

 
Kontor:
G3042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Helene Waage er stipendiat ved ph.d.-programmet Kunst i kontekst. I sitt ph.d.-prosjekt undersøker hun hvordan personer med demens og deres pårørende kan bruke sang som en integrert del av kommunikasjon og samhandling i dagliglivet, basert på deres egne erfaringer med sang gjennom livet. Prosjektet er inspirert av posthumanistisk og ny-materialistisk teori og filosofi, samt teorier knyttet til nevropsykologi og nevrovitenskap.

Helene har lang fartstid som frilansmusiker innen folkemusikkrelaterte og tverrkunstneriske prosjekter. Hun har også arbeidet som terapeutisk musiker og kursholder, særlig innen eldre og demensomsorgen.

Forskning

Er medlem av forskningsgruppen Kunst og sosiale relasjoner

Undervisning

Var fra 2016-2019 knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord universitet) i 20 % engasjement som fagveielder og foreleser i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

Har tidligere hatt sporadisk celloundervisning, bl.a. ved USN, folkemusikkstudiet.

Har i blant gehørsbasert seminarundervisning av barn og unge sammen med Gjertruds Sigøynerorkester (østeuropeisk sigøynermusikk).

Arbeidserfaring

Har siden 1989 arbeidet som allsidig frilansmusiker (cello, sang, harpe), særlig med folkemusikkrelaterte prosjekter, bl.a. i Gjertruds Sigøynerorketser og folkemusikktrioen Glima, og siden 2010 også som terapeutisk musiker i eldre og demensomsorgen.

Arbeidet fra 2003-2007 i 75% stilling som kulturskolerektor i Sauherad kommune og fra 2011-2019 i 20% stilling som terapeutisk musiker ved dagavdeling for hjemmboende eldre i Bamble kommune.

Utvalgte publikasjoner

Fonogrammer:

Gjertruds Sigøynerorkester (Økland, G., Reiss, G., Karlsrud, T., Thorstensen, P., Villa, T., Waage, H., Bangó, E.) & Johansen, B.S. (2017). På reis, på reis [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Glima (Rue, T.R., Knudsen R.R. & Waage, H.) (2016). Ljose-Signe [CD]. Oslo: NORCD.

Gjertruds Sigøynerorkester & Kallai Kiss jr., E. (2012). Nordisk sigøyner [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Gjertruds Gypsy Orchestra & Asheim, N.H. (2010). Mazurka: Remaking Chopin [CD]. Oslo: Lawo

Glima. (2009). Tårån [CD]. Oslo: NORCD.

Gjertruds sigøynerorkester, Kahan B. & Akselsen, E. (2004). Jeg er på vandring [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Furholt, R., Waage, H. & Solberg, L. (2001). På alle strengjer [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Glima. (2001). Glima [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Gjertruds Sigøynerorkester. (1996). Gjertruds sigøynerorkester [CD]. Lærdal musikkproduksjon.

Gjertruds Sigøynerorkester, Kanic, V., Økland, T. & Danikovic, V. (1992). Gjertruds Sigøynerorkester med gjester [CD]. Oslo: Victoria.

Rukaren (Bitustøyl, K., Foss, H., Waage, H. & Skjeldal, O.H.) (1992/2011). Tradisjonelt villspel [MC/CD]. Notodden: Rukaren.

Gjertruds Sigøynerorkester & Kahan, B. (1991/1992). Jiddischkeit  [MC/CD]. Oslo: Victoria.

Vitenskapelige publikasjoner:

Waage, H. (1995). Mikrotonalitet og hørelære med utgangspunkt i norsk musikk [Hovedfagsoppgave]. Universitetet i Oslo.

Allmenn formidling

Konferanseinnlegg:

Waage, H. (2021, juni). Diffracting Stroll & troll: Multiple perspectives on co-singing walks in families living with dementia. Innlegg presentert ved Grieg Research School Conference. 

Waage, H. & Homdrum, K. (2018, mai). Music-based caregiving for persons with dementia in nursing homes. Innlegg presentert ved Nordic arts and health conference. Malmö.

Waage, H. (2017, oktober). Mikrotonalitet og hørerlære. Innlegg presentert ved Folkesongforum 2017. Oslo. 

Waage, H. (2011, august). Overtones. Innlegg presentert ved International Harp Therapy Conference. Werkhoven.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Waage, Helene (2022). Co-singing in families living with dementia. Samsang gjennom livsløpet. ISBN: 9788202716356. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 327 - 353.

Sist endret: 10.09.2021 17:09