Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Heidi Marjaana Kukkonen

Ekstern gjesteforeleser

 
Kontor:
G3042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ph.d. Stipendiat ved Fakultet for kunstfag (2019-2023). Disputas med avhandlingen 'Material–relational abstraction: Museum educational situations with abstract art' på tirsdag 29. august 2023. 

I avhandlingen, utforsker jeg hvordan kunstformidlingssituasjoner med abstrakt kunst kan skapes og forstås i lys av nymaterialistisk filosofi. Når jeg jobbet som kunstformidler med tradisjonelle dialogbaserte praksiser i mitt opprinnelsesland, Finland, fikk jeg mange kommentarer fra besøkende at det var vanskelig å forstå abstrakt kunst. Jeg har i min oppgave sett etter alternative praksiser for å formidle abstrakt modernistisk kunst i museumsrom. Nymaterialistiske teorier utfordrer språkets hegemoni, menneskesentrerte verdensbilder og representasjonslogikk, og setter fokus på læring som skjer mellom kropper og materie i en sosiomateriell verden. Avhandlingen består av fire artikler og en meta-analyse.

Faglige interesser

Deleuzean methodologies

New materialisms

Post Qualitative Inquiry

A/r/tography

Modernisms

Art and social relations

Abstraction

Abstract art

Museum education

Curating

Utvalgte publikasjoner

Kukkonen, H. (2023). Material–relational abstraction: Museum educational situations with abstract art [PhD Thesis]. University of Agder. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/3083034

Kukkonen, H. (2022). “‘Can I go into the artwork?’ Material–relational situations with abstract art.” Journal for Research in Arts and Sports Education 6 (3): 76–95. https://doi.org/10.23865/jased.v6.3554

Kukkonen, H. (2022). “Abstraction in Action: Post-Qualitative Inquiry as an Approach to Curating.” In Skregelid, L. & Knudsen, K. (Ed.), Kunstens betydning. Utvidede perspektiver på kunst for, av og med barn og unge [Meanings of Art. Perspectives to art for, by and with children and young people]. Cappelen Damm Akademisk.

Kukkonen, H. (forthcoming). “The Virtual of Abstract Art. Museum Educational Encounters with Concrete Abstraction” in Sinner, A., Boyd, T., White, B., (Eds.), Artful Xchanges. Propositions for Museum Education. Intellect.

Elmies-Vestergren, A., & Kukkonen, H. (forthcoming). Playful Assemblage – Walking into Failures in the Digital Space. In Lee, N., Ursino, J., Mosavarzadeh, M., & Irwin, R., (Eds.) Walking Matters: Material and Digital A/r/tographic Explorations. Studies in Art-Based Educational Research. Springer.

Lehto-Vahtera, Johanna (Ed.), Holkeri, Eeva; Kukkonen, Heidi; Mäki, Ilona (Co-Editors). (2018). Kokoelmien avaimet. Museokokoelmien tunnisteobjekteja. Museoiden tallennus- ja kokoelmaverkosto TAKO / Poolin 6 hanke Kokoelmien avaimet 2013-2014. Turku: Aboa Vetus & Ars Nova Museum. https://www.aboavetusarsnova.fi/files/tiedostot/kokoelmien_avaimet.pdf

Kukkonen, H. (2017). Uncannyt oksymoronit subliimin lähteinä. Stéphane Thidet’n tuotannon tarkastelua. [Uncanny Oxymorons as the Sources of Sublime. Viewing Stéphane Thidet’s Art.] Master’s thesis. University of Turku, Department of Art History, School of History, Culture and Art Studies.

Kukkonen, H. (2017). ”Hammer and Medal. The Two Sides of an Artist’s Life in the Wäinö Aaltonen Item Collection.” In Ovaska, E., Aurekoski-Turjas, M., Kormano, R., (Eds.), Wäinö Aaltonen: Poseerauksia. Transl. Grano Oy / Multidoc. Museum Centre of Turku, pp 71-73.

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 18.11.2023 13:11