0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2017 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Harald Rinde (født 1965) er professor i historie ved Universitetet i Agderog studiekoordinator for masterstudiet i historie samme sted. Han har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1992 og tok doktorgraden samme sted i 2004 på en avhandling om det tidlige telefonvesenet i Skandinavia. Han har særlig arbeidet med teknologi- og næringslivshistorie, profesjonshistorie og regionalhistorie, og har blant annet skrevet bøker og artikler om advokatnæringen, telekommunikasjoner, elektrisitetsforsyning, aluminiumsindustri og elektroteknisk industri. Han har også skrevet siste bind i et bokverk om Nordlands historie (2015).

Vitenskapelige publikasjoner

  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald (2019). Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. ISBN: 978-82-530-4113-1. Pax Forlag. s 440.
  • Rinde, Harald (2015). Det moderne fylket. Nordlands historie 3. Etter 1900. ISBN: 978-82-450-1832-5. Fagbokforlaget. s 395.
  • Rinde, Harald (2018). Innovasjon og entreprenørskap i Nordland i det 20. århundre.
  • Rinde, Harald (2017). Faglig innlegg ved lanseringen av H. Espeli, Pensjonsløftet: Statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år. Oslo: Pax, 2017.
  • Rinde, Harald (2017). ”I markedskreftenes klamme favn”: Regionale politiske kulturer og omstillingen til en markedsorientert elektrisitetsforsyning etter 1990. Foredrag på sesjonen ”Nye perspektiver på norsk energihistorie”, Norske Historiedager, NTNU, 24. juni 2017..

Sist endret: 5.10.2018 07:10