0
Hopp til hovedinnhold

Hans Petter Ristøl

Spesialbibliotekar

Fagansvarlig for helse og psykisk helse (Campus Grimstad)

 
Kontor:
A03221 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08.00-15.30

Fagansvarlig bibliotekar for helse- og idrettsfagene ved Universitetsbiblioteket, avdeling Grimstad (vikariat)

Litteratursøking og håndtering av referanser

Bokinnkjøp i helsefag

Undervisning i EndNote

Undervisning

Undervisning i EndNote

Litteraturøk, kildekritikk og referansebruk i helsefag

Arbeidserfaring

Katalogisering/metadatahåndtering, litteratursøk, webredigering

Prosjekter

Medlem av programkomiteen for http://www.bibsyskonferansen.no/

Sist endret: 8.04.2020 13:04