Hans Kristian Nilsen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Hans Kristian Nilsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

E-post:
hans.k.nilsen@uia.no
Telefon:
38 14 23 51
Mobil:
941 38 220
Kontor:
J1012 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
9-16
Avdeling:
Institutt for matematiske fag

Last changed: 2017-12-08 12:58:05

Publikasjoner

 • Nilsen Hans Kristian, Vegusdal Anne, Mathematics at the enterprise: Industry, university and school working together to facilitate learning (2017).
 • Nilsen Hans Kristian The introduction of functions at lower secondary and upper secondary school (2015).
 • Nilsen Hans Kristian Transition from lower secondary to upper secondary mathematics in Norway: gradients of linear functions (2012).
 • Nilsen Hans Kristian, Vegusdal Anne, Mathematics at the enterprise: Industry, university and school working together to facilitate learning (2017).
 • Nilsen Hans Kristian, Vegusdal Anne, Dean Evert, Mathematics at the Enterprise, University and School (MathEUS) (2016).
 • Vegusdal Anne, Nilsen Hans Kristian, Lærerstudenter med Lektor2 på pensum (2016). Naturfag . ISSN 1504-4564. (2), s 44 - 45
 • Nilsen Hans Kristian Seriøst, Schaanning? (2016). Morgenbladet . ISSN 0805-3847.
 • Nilsen Hans Kristian, Vegusdal Anne, MathEUS – Matematikk med mening. Et FoU-samarbeid mellom skole, universitet og arbeidsliv (2015).
 • Nilsen Hans Kristian The introduction of functions at lower secondary and upper secondary school (2015).
 • Nilsen Hans Kristian The introduction of functions at lower secondary and upper secondary school (2015).
 • Nilsen Hans Kristian Transition from lower secondary to upper secondary mathematics in Norway: gradients of linear functions (2012).

Send studiet på mail