0
Hopp til hovedinnhold

Hans Herlof Grelland

Professor

Professor i kvantekjemi (fysikk) og filosofi

 
Kontor:
C5090 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Professor i kvantekjemi (kvantefysikk) med universitetslektorkompetanse i filosofi. Har også arbeidet med matematisk modellering, kaosteori og robotikk. Interesser: Kvantefysikk og relativitetsteori, særlig filosofiske aspekter og tolkningsspørsmål. Følelsenes filosofi og eksistensfilosofi generelt. Språkfilosofi anvendt på matematikk som språk i fysikken. Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Paul A. M. Dirac.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grelland Hans Eriksen, Trond Berg, Søren Kierkegaard. Den fromme spotteren,
Oslo: Forlaget Press 2013. (2017).
 • Grelland Hans The Phenomenology of Space and Time: Husserl, Sartre, Derrida (2017).
 • Grelland Hans Sustanability and Care: On a Philosophical Contribution to the Project of Sustainability (2015).
 • Grelland Hans Om følelser (2014).
 • Grelland Hans Om å forholde seg til andre (2014).
 • Grelland Hans "At hæve det menneskelige" (2013).
 • Grelland Hans Edvard Munch: The Painter of The Scream and his Relation to Kierkegaard (2013).
 • Andersen Ander Johan W., Grelland Hans, Lundstøl John, Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid (2013).
 • Grelland Hans To Bring out and Elevate the Human Dimension (2013).
 • Grelland Hans Begrebet angst og billedet af den - Edvard Munch og Søren Kierkegaard/The Concept of Anxiety and its Image - Edvard Munch and Søren Kierkegaard (2012).
 • Grelland Hans Fenomenologi og fysikk: Hermann Weyl (2012).
 • Grelland Hans Filosofer om angst : Kierkegaard, Heidegger og Sartre (2012). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 9 (2), s 100 - 110
 • Grelland Hans Descartes replikker til Elisabeth om forholdet mellom kropp og sjel (2011).
 • Grelland Hans Følelse og medfølelse (2011).
 • Grelland Hans Hamsun og angeren: En analyse av fenomenet anger med anvendelse på tilfellet Hamsun (2011).
 • Grelland Hans Hva er det å si at noe har god kvalitet? (2011).
 • Grelland Hans Kunstneren som tok feil - Et case for studiet av bedragets og selvbedragets etikk (2011).
 • Grelland Hans Når den andre ser meg (2011).
 • Grelland Hans Teknologisk kvalitet (2011).
 • Grelland Hans Herlof Mer enn språket kan si Om språk, arkitektur og kunst (2010).
 • Grelland Hans Space-Time, Phenomenology, and the Picture Theory of Language (2010).
 • Grelland Hans H Hvem jeg er - og hvem jeg kan være. Om frihet, identitet og selvforstillelse (2008).
 • Grelland Hans H Om følelsene og deres betydning i veiledning (2008).
 • Grelland Hans H Physical Concepts and Mathematical Symbols (2007).
 • Grelland Hans H The Case for Sartrean Freedom (2006). Sartre Studies International . ISSN 1357-1559. 12 (1), s 15 -
 • Grelland Hans H The Sapir-Whorf Hypothesis and The Meaning Of Quantum Mechanics (2006).
 • Grelland Hans Herlof The Sapir-Whorf Hypothesis and the Meaning of Quantum Mechanics (2006).
 • Karlsen Terje, Karlsen Terje, Grelland Hans H, Grelland Hans H, Etikk og kommunikasjon (2005).
 • Grelland Hans H A Non-Intuitionist's Approach to the Interpretation Problem of Quantum Mechanics (2004).
 • Grelland Hans H Fortellingen om vår egen tid (2004).
 • Grelland Hans H Rom, tid og kausalitet hos Kant og i kvantefysikk (2003). ? . ISSN . 6 (2), s 9 - 25
 • Grelland Hans H Etikk og kommunikasjon (1999).
 • Grelland Hans H Hamsun versus Langfeldt - en historisk konfrontasjon i et dagsaktuelt perspektiv (1999).
 • Grelland Hans H Sexual Identity, Body, and the Communication Philosophy of the "I" (1999). Scandinavian Journal of Sexology . ISSN 1398-2966. 2 (4), s 187 - 194
 • Grelland Hans H Etikk og kommunikasjon (kap 10) (1998).
 • Grelland Hans H Benatti-Narnhofer-Sewell Quantum Arnol'd Cat Map: PHysical Interpretation (1996). International journal of theoretical physics . ISSN 0020-7748. 35 (6), s 1245 - 1251
 • Grelland Hans H Tomita Representation of the Arnol'd Cat Map (1996). International journal of theoretical physics . ISSN 0020-7748. 35 (1), s 199 - 205
 • Aasland, Dag Gjerløw Grelland, Hans Eide, Solveig Botnen Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205461215. 210 s.
 • Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010039. 166 s.
 • Aasland, Dag Gjerløw Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. Fagbokforlaget. ISBN 9788245010916. 116 s.
 • Aasland, Dag G. Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans Herlof Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. 166 s.
 • Grelland, Hans H (2007). Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard Ibsen Munch. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347395. 231 s.
 • Grelland, Hans H (2005). Følelsenes filosofi. Abstrakt forlag. ISBN 8279352031.
 • Eide, Solveig Botnen Grelland, Hans H Kristiansen, Aslaug Sævareid, Hans Inge Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. Fagbokforlaget. ISBN 8276749046. 147 s.
 • Assuad Carla Susana Aqudelo, Grelland Hans, Coping with Decisions First I imagine, then I know (2018).
 • Grelland Hans Eriksen, Trond Berg, Søren Kierkegaard. Den fromme spotteren,
Oslo: Forlaget Press 2013. (2017).
 • Grelland Hans The Phenomenology of Space and Time: Husserl, Sartre, Derrida (2017).
 • Goodwin Morten, Grelland Hans, What is AI? (2017).
 • Grelland Hans George Berkeley: Finnes den materielle verden? (2016).
 • Grelland Hans John Locke: Om å forstå verden og om toleranse (2016).
 • Grelland Hans "The Incomparable Mr. Newton" (2016).
 • Grelland Hans Stolthet og fordom: Jane Austen og Aristoteles (2016).
 • Grelland Hans Aristoteles 2400 år: Et jubileum (2016).
 • Grelland Hans Dekonstruksjon og etisk engasjement: Jacques Derrida (2016).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail