Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hans Herlof Grelland

Tilknyttet UiA

Professor emeritus i kvantekjemi (fysikk) og master i filosofi

 
Kontor:
A3121 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Ingen fast kontortid, vennligst ring 93201394

Professor emeritus i kvantekjemi (kvantefysikk) med universitetslektorkompetanse i filosofi. Har også arbeidet med matematisk modellering, kaosteori og robotikk. Interesser: Kvantefysikk og relativitetsteori, inkludert filosofiske spørsmål og tolkningsspørsmål. Følelsenes filosofi og eksistensfilosofi generelt. Språkfilosofi anvendt på matematikk som språk i fysikken. Fenomenologisk filosofi med anvendelse på fysikk og psykologi. Kunstfilosofi. Søren Kierkegaard, prinsesse Elisabeth av Böhmen,  Edmund Husserl, Edith Stein, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Herrmann Weyl, Paul A. M. Dirac.

Forskning

1. Følelsenes filosofi med utgangspunkt i fenomenologi og eksistensfilosofi.

2. Kunstfilosofi, spesielt Edvard Munchs forhold til Søren Kierkegaard.

3. Matematikken som språk i fysikken og spørsmålet om tid, rom og tidrom, med referanse til Einsteins spesielle og generelle relativitetsteori.

4. Matematikken som språk i fysikken og tolkningen av kvantemekanikken.

5. Menneskelig subjektivitet i lys av tenkere som Edith Stein, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre. Mennesker vs. kunstig intelligente maskiner.

 

Allmenn formidling

Filosofikafeer om menneskelig relevante filosofiske temaer.

Filosofikurs i samarbeid med Hans Inge Sævareid, åtte kvelder pr. semester, med nye temaer hvert semester.

Foredrag av faglig art for organisasjoner, bedrifter og offentlige etater.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grelland, Hans (2022). Eksistentiel sårbarhed. Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Grelland, Hans (2020). Eksistensiell skjørhet i et veiledningsperspektiv. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. Kap 7. s 139 - 153.
 • Grelland, Hans (2020). Kultur, kulturbrudd og identitet. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. kapitel. s 159 - 178.
 • Grelland, Hans (2020). Phenomenology and Physics. Hermann Weyl (1885-1955). Roman Ingarden and his Times. ISBN: 978-83-8138-103-1. Ksiegarnia akademicka. Ch. 8. s 127 - 142.
 • Assuad, Carla Susana Aqudelo; Grelland, Hans (2018). Coping with Decisions First I imagine, then I know. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. 6.
 • Landmark, Karen; Grelland, Hans; Johnsen, Hans Christian Garman (2018). Coping with sustainability: The need for non-instrumental thinking. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 7. s 114 - 125.
 • Grelland, Hans (2018). Martin Heideggers begrep om omsorg som eksistensform og dets betydning for forståelsen av begrepet omsorg i omsorgsfag. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (03). s 269 - 275. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-09.
 • Grelland, Hans (2018). Møtet mellom dyr og mennesker – en filosofisk studie. Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. ISBN: 978-82-15-028538. Universitetsforlaget. chapter. s 21 - 28.
 • Grelland, Hans (2018). Quantum Mechanics as a Semantic Problem. The Map and the Territory: Exploring the Foundations of Science, Thought and Reality. ISBN: 978-3-319-72477-5. Springer. chapter. s 307 - 324.
 • Grelland, Hans (2017). Eriksen, Trond Berg, Søren Kierkegaard. Den fromme spotteren,
Oslo: Forlaget Press 2013.. Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. ISBN: 9781472477774. Routledge. chapter. s 237 - 242.
 • Grelland, Hans (2017). The Phenomenology of Space and Time: Husserl, Sartre, Derrida. Space, Time and the Limits of Human Understanding. ISBN: 978-3-319-44417-8. Springer. Part I, Chapter 7.. s 87 - 94.
 • Grelland, Hans (2015). Sustanability and Care: On a Philosophical Contribution to the Project of Sustainability. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Ch. 2. s 19 - 27.
 • Grelland, Hans (2014). Om følelser. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8. s 159 - 183.
 • Grelland, Hans (2014). Om å forholde seg til andre. Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. Kapittel 6. s 119 - 135.
 • Grelland, Hans (2013). "At hæve det menneskelige". Munch med nye øyne. ISBN: 9788293140221. Orfeus. 4. s 91 - 105.
 • Grelland, Hans (2013). Edvard Munch: The Painter of The Scream and his Relation to Kierkegaard. Kierkegaard's Influence on Literature, Criticism and Art. ISBN: 978-1-4094-6513-3. Ashgate. Part II, Article 3. s 177 - 193.
 • Andersen, Ander Johan W.; Grelland, Hans; Lundstøl, John (2013). Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel 13. s 190 - 204.
 • Grelland, Hans (2013). To Bring out and Elevate the Human Dimension. Munch through New Eyes - His Holy Universe. ISBN: 9789187543050. Orfeus. 4. s 101 - 115.
 • Grelland, Hans (2012). Begrebet angst og billedet af den - Edvard Munch og Søren Kierkegaard/The Concept of Anxiety and its Image - Edvard Munch and Søren Kierkegaard. Angst/Anxiety. ARoS Aarhus Kunstmuseum. Kapittel 4. s 039 - 047.
 • Grelland, Hans (2012). Fenomenologi og fysikk: Hermann Weyl. Filosofiens anvendelighed. ISBN: 978-87-7112-052-3. Aalborg Universitetsforlag. Kapittel 5. s 85 - 99.
 • Grelland, Hans (2012). Filosofer om angst : Kierkegaard, Heidegger og Sartre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 9 (2). s 100 - 110.
 • Grelland, Hans (2011). Descartes replikker til Elisabeth om forholdet mellom kropp og sjel. Descartes som filosof. ISBN: 9788773079980. Aalborg Universitetsforlag. Kapittel. s 69 - 88.
 • Grelland, Hans (2011). Følelse og medfølelse. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 107 - 127.
 • Grelland, Hans (2011). Hamsun og angeren: En analyse av fenomenet anger med anvendelse på tilfellet Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Artikkel. s 62 - 71.
 • Grelland, Hans (2011). Hva er det å si at noe har god kvalitet?. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Kapittel. s 11 - 17.
 • Grelland, Hans (2011). Kunstneren som tok feil - Et case for studiet av bedragets og selvbedragets etikk. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Artikkel. s 127 - 136.
 • Grelland, Hans (2011). Når den andre ser meg. Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 43 - 50.
 • Grelland, Hans (2011). Teknologisk kvalitet. Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. Artikkel. s 63 - 76.
 • Grelland, Hans Herlof (2010). Mer enn språket kan si Om språk, arkitektur og kunst. Kunst i korridorene: om kunst og psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-36-8. Portal forlag. kapittel. s 44 - 54.
 • Grelland, Hans (2010). Space-Time, Phenomenology, and the Picture Theory of Language. Space, Time, and Spacetime : Physical and Philosophical Implications of Minkowski's Unification of Space and Time. ISBN: 978-3-642-13537-8. Springer. Kapittel. s 281 - 290.
 • Grelland, Hans H (2008). Hvem jeg er - og hvem jeg kan være. Om frihet, identitet og selvforstillelse. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 115 - 147.
 • Grelland, Hans H (2008). Om følelsene og deres betydning i veiledning. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 97 - 114.
 • Grelland, Hans H (2007). Physical Concepts and Mathematical Symbols. Quantum Theory. Reconsideration of Foundations - 4. American Institute of Physics (AIP). s 3.
 • Grelland, Hans H (2006). The Case for Sartrean Freedom. Sartre Studies International. ISSN: 1357-1559. 12 (1). s 15.
 • Grelland, Hans H (2006). The Sapir-Whorf Hypothesis and The Meaning Of Quantum Mechanics. Quantum Theory, Reconsideration of Foundations - 3. American Institute of Physics (AIP).
 • Grelland, Hans Herlof (2006). The Sapir-Whorf Hypothesis and the Meaning of Quantum Mechanics. Quantum Theory Reconsideration of foundations - 3. American Institute of Physics (AIP). s 5.
 • Karlsen, Terje; Grelland, Hans H; Grelland, Hans H (2005). Etikk og kommunikasjon. Kommunikasjon: målstyrt samarbeid og informasjon. Gyldendal Undervisning. laerebok. s 287 - 317.
 • Grelland, Hans H (2004). A Non-Intuitionist's Approach to the Interpretation Problem of Quantum Mechanics. Foundations of Probability and Physics - 3. American Institute of Physics (AIP). s 104 - 107.
 • Grelland, Hans H (2004). Fortellingen om vår egen tid. Ja, det kan du sandelig ha rett i. Festskrift til Bjarne Berg. Ibsenhuset og Grimstad Bymuseums Venner. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Grelland, Hans H (2003). Rom, tid og kausalitet hos Kant og i kvantefysikk. ?. 6 (2). s 9 - 25.
 • Grelland, Hans H (1999). Etikk og kommunikasjon. Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Universitetsforlaget. laerebok. s 285 - 314.
 • Grelland, Hans H (1999). Hamsun versus Langfeldt - en historisk konfrontasjon i et dagsaktuelt perspektiv. Bonde og Menneske. Knut Hamsun. Landvik historielag. faglig_bok_institusjon. s 84 - 91.
 • Grelland, Hans H (1999). Sexual Identity, Body, and the Communication Philosophy of the "I". Scandinavian Journal of Sexology. ISSN: 1398-2966. 2 (4). s 187 - 194.
 • Grelland, Hans H (1998). Etikk og kommunikasjon (kap 10). Terje Karlsen (red.): Kommunikasjon. Målstyrt samarbeid og informasjon. Universitetsforlaget. s 285 - 314.
 • Grelland, Hans H (1996). Benatti-Narnhofer-Sewell Quantum Arnol'd Cat Map: PHysical Interpretation. International journal of theoretical physics. ISSN: 0020-7748. 35 (6). s 1245 - 1251.
 • Grelland, Hans H (1996). Tomita Representation of the Arnol'd Cat Map. International journal of theoretical physics. ISSN: 0020-7748. 35 (1). s 199 - 205.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2022). Til den andres bedste. Om vejledningens etik. 2.udgave. ISBN: 9788771581492. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2020). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. 2. utgave. ISBN: 978-82-05-53395-0. Gyldendal Akademisk. s 181.
 • Grelland, Hans (2020). Om følelsene. ISBN: 978-82-450-2323-7. Fagbokforlaget. s 200.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Grelland, Hans; Eide, Solveig Botnen; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2014). Samarbeidets filosofi. ISBN: 9788205461215. Gyldendal Akademisk. s 210.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag Gjerløw (2011). Fordi vi er mennesker: En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 9788245010039. Fagbokforlaget. s 166.
 • Aasland, Dag Gjerløw; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2011). Kvalitet og kvalitetsopplevelse : en bok om kvalitet i arbeid med mennesker. ISBN: 9788245010916. Fagbokforlaget. s 116.
 • Aasland, Dag G.; Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans Herlof; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk. Gyldendal Akademisk. s 166.
 • Grelland, Hans H (2007). Tausheten og øyeblikket. Kierkegaard Ibsen Munch. ISBN: 9788276347395. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 231.
 • Grelland, Hans H (2005). Følelsenes filosofi. ISBN: 8279352031. Abstrakt forlag.
 • Eide, Solveig Botnen; Grelland, Hans H; Kristiansen, Aslaug; Sævareid, Hans Inge; Aasland, Dag G. (2003). Fordi vi er mennesker. En bok om samarbeidets etikk. ISBN: 8276749046. Fagbokforlaget. s 147.
 • Grelland, Hans Herlof (2023). Om krig, ondskap, godhet og ansvar.
 • Grelland, Hans (2022). Søren Kierkegaard (Tre filosofer om frihet).
 • Grelland, Hans (2022). Om frykt og angst.
 • Grelland, Hans (2022). Men kan vi likevel eller mer enn noen gang tro på mennesket?.
 • Grelland, Hans (2022). Nazistenes ideologi.
 • Grelland, Hans (2022). Om å være menneske/om å være kvinne: Simone De Beauvoir.
 • Grelland, Hans (2022). Angsten og kunsten.
 • Grelland, Hans (2022). Portrettets filosofi.
 • Grelland, Hans (2022). Romanens filosofi.

Sist endret: 11.05.2020 14:05