Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hanne Stensola

Førsteamanuensis

 
Kontor:
110 ( Universitetsveien 50, Kristiansand )

Jeg har en BSc i biologi fra Universitetet i Gøteborg, en BSc i nevrovitenskap fra University of Otago, en MSc i nevrovitenskap fra University of Oxford og en Dr.Philos i nevrovitenskap fra Moserlaben ved Kavlisenteret på NTNU.

I doktorgraden arbeidet jeg med gridceller på populasjonsnivå og viste at det globale gridkartet består av flere moduler. Videre jobbet jeg med hvordan disse kartene forankrer seg til det eksterne miljøet, og dette ble starten på en langvarig interesse i hvordan interne representasjoner, slik som gridkart, samsvarer med den eksterne virkelighet. 

Etter doktorgraden har jeg vært postdoktor ved Champalimaud Centre for the Unknown i Lisboa. Her ble jeg innført i en dypere bruk av adferdsparadigmer for å studere nevrobiologiske fundament til kognitive fenomen i mus. Jeg beveget meg inn i luktsystemet i dette arbeidet. Luktsystemet har mange fordeler når man ønsker å belyse tverrsnittet mellom det interne og det eksterne. Til tross for at luktsystemet er nært knyttet ytre stimuli, deler det mye med interne representasjoner i høyere områder. Cellene i det første luktområdet i hjernebarken er sterkere drevet av intern enn ekstern aktivitet, og det er ansett som et assosiasjonsområde mer så enn et rent sanseområde. Dette gjør det til et optimalt område å studere dynamikken mellom ekstern og intern virkelighet. 

I august 2021 flyttet jeg tilbake til Kristiansand, og begynte som førsteamanuensis ved UiA. Her skal jeg starte et labmiljø i nevrovitenskap sammen med Tor Stensola. Vår lab vil arbeide videre på tverrsnittet mellom det eksterne og det interne. Vi vil først og fremst fokusere på luktsystemet, men også koble inn den interne driven til de initielle luktområdene i hjernebarken, fra områder som orbitofrontalkorteks, hippocampus og modulerende system. 

Utvalgte publikasjoner

Stensola T. & Stensola, H. (2022). Understanding categorical learning in neural circuits through the primary olfactory cortex. Front. Cell. Neurosci 

https://doi.org/10.3389/fncel.2022.920334

 

Stensola, T.*, Stensola, H.*, Moser, M.-B. & Moser, E.I. (2015). Shearing-induced asymmetry in entorhinal grid cells. Nature 518, 207-2012

https://doi.org/10.1038/nature14151

 

Stensola, H.*, Stensola, T.*, Solstad, T., Frøland, K., Moser, M.-B. & Moser, E.I. (2012). The entorhinal grip map is discretized. Nature 492, 72-78

https://doi.org/10.1038/nature11649

                 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Stensola, Tor; Stensola, Hanne; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2015). Shearing-induced asymmetry in entorhinal grid cells. Nature. ISSN: 0028-0836. 518 (7538). s 207 - 212. doi:10.1038/nature14151.
  • Stensola, Hanne; Stensola, Tor; Solstad, Trygve; Frøland, Kristian; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2012). The entorhinal grid map is discretized. Nature. ISSN: 0028-0836. 492 (7427). s 72 - 78. doi:10.1038/nature11649.
  • Stensola, Tor; Stensola, Hanne (2014). Nobelpris-ekteparets hjelpere fra Kristiansand.
  • Stensola, Hanne; Stensola, Tor (2014). Norges neste hjernestjerner.
  • Igarashi, Kei M; Stensola, Hanne; Stensola, Tor; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2014). Modular organization of gamma oscillations in medial entorhinal cortex.
  • Hägglund, Martin; Stensola, Tor; Stensola, Hanne; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2014). Grid cells interact with local boundaries.
  • Stensola, Tor; Stensola, Hanne; Hägglund, Martin; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2014). Grid cell orientation is constrained by environmental geometry.
  • Moser, Edvard Ingjald; Stensola, Hanne (2013). Du har mindst fire stedsanser.
  • Stensola, Tor; Stensola, Hanne; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald (2013). Environmental constraints on grid cell orientation.

Ekspertområder

Sist endret: 21.10.2022 16:10