Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Håvard Haugland Bamle

Stipendiat

Jeg er PhD-stipendiat ved Institutt for Fremmedspråk og Oversetting, Fakultet for Humaniora og Pedagogikk, ved Universitetet i Agder (UiA). Jeg begynte min stilling ved UiA i 2021. 

Prosjektet mitt, med arbeidstittel Klimasanglyrikk, er et tverrfaglig studium av samtidspopulærmusikk som tematiserer klimakrisen. I dette prosjektet tar jeg for meg et bredt utvalg sanger med både direkte og indirekte hentydning til klimakrisen, og inkluderer både protestsang og hovedstrømsmusikk. Jeg vil finne ut hva som karakteriserer sanglyrikken i disse sangene generelt, og i samspillet med bestemte musikalske uttrykk (musikksjangre). Jeg spør også hva som er sanglyrikkens rolle i miljøbevegelsen. 

Bakgrunnen min er hovedsaklig innen litteraturvitenskap, men jeg har også bakgrunn fra bl.a. religion, filosofi og populærmusikkstudier. Prosjektet mitt er et uavhengig forskningsprosjekt med forskningsmidler fra Universitetet i Agder. Jeg er blant annet medlem av Forskningsgruppen for sanglyrikk (https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/sanglyrikk) og Forskerskolen for miljøhumaniora (https://www.uis.no/en/research/the-norwegian-researcher-school-in-environmental-humanities-nors-eh). 

Forskning

Sanglyrikk

Populærmusikk

Økomusikologi

Miljøhumaniora

Undervisning

EN-153: Literature, Culture and Didactics, GLU 1-7
EN-154: Literature, Culture and Didactics, GLU 1-7
EN-157: Literature, Culture and Didactics, GLU 5-10
EN-444: Literature, Culture and Didactics, GLU MA

Faglige interesser

Engelsk litteratur

Amerikansk kultur og samfunn

Litteraturteori

Populærmusikk

Religion

Asiatisk kultur og historie

Moderne filosofi

Estetisk filosofi

Engelskdidaktikk

Religionsdidaktikk

Utdanningsfilosofi

Utvalgte publikasjoner

Bamle, H. H. "Hvordan starte med filosofi? - Et undervisningsopplegg for VGS", Religion og Livssyn 2/2019. 

Bamle, H. H. "Indie-Folk Music and the Quest for First-Person Authenticity" i Will, L., W. Stadler, I. Eloff, Authenticity across Languages and Cultures: Themes of Identity in Foreign Language Teaching and Learning, Multilingual Matters, 2022, kap. 14. 

Allmenn formidling

  • Bamle, Håvard Haugland (2022). KLIMAKAMPENS SOUNDTRACK: SANG, MUSIKK OG MILJØPOLITIKK. Arendalsuka. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bamle, Håvard Haugland (2022). KLIMAKAMPENS SOUNDTRACK: SANG, MUSIKK OG MILJØPOLITIKK.

Sist endret: 25.10.2023 10:10