0
Hopp til hovedinnhold

Gustav Grunde Sætra

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

Prosjekter

1 Avgjørelsesprossessen forut for de vedtakene kongen fattet 1787-1798 i forbindelse med Lofthusreisinga Bondereisinga på Agder og i Telemark førte til omfattende reformer, men samtidig til livsvarig dom for bondelederen. Hva var årsaken til disse tilsynelatende motstridende resultatene? Målet er å svare på spørsmålet gjennom studier i avgjørelsesprossessen som lå til grunn for kongens vedtak. Sjøfartshistoriske prosjekter 2 Internasjonaliseringens betydning for lokalitet og identitet 1950-2010 (Historiografisk underprosjekt for prosjekt til historikerne ved UiA med midler fra NFR). Undersøkelsen er rettet mot norsk eide skip og sjøfolkene ombord. Skipsfartskrisene i 1970- og 1980-årene førte til utflagging og overgang til utenlandske diftsselskaper og besetninger. Norske skip ble dermed flerkulturelle samfunn, med de utfordringer det ga. Forskningen på feltet er gjort av økonomer, sosiologer, sosialantropologer og psykologer tilknyttet Arbeidsforskningsinstituttet, der det ble lagt statlige føringer om at flåten og sjømannsutdanningen fortsatt skulle bli i Norge. Resultatet ble et annet, noe Norges Rederiforbund og skipsfartsnæringen sørget for. Disse aktørene bidro også til analyser, planer og forskning, ikke minst på det økonomiske feltet og ved å samarbeide med med Filippinene, Kina og India om en sjømannsutdanning i disse landene. For å få til en komparasjon Norge-Kina samarbeider jeg med den kinesiske sosiologen Mighua Zhao ved Greenwich Maritime Institute 3 Sørlandsk skipsfart 1600-1807. Dette del er et populærvitenskapelig bokprosjekt som skal dekke perioden 1600-2000. Olav Arild Abrahamsen og Berit Eide Johnsen skal være forfattere for tida etter 1807. 4 Norsk skipsfart og trelasteksport fra Russland til Europa og nordmenn og norske investeringer i Russland 1850-1930 Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen. Bakgrunnen er at det fins mye litteratur om den "egalitære" Pomor handelen mellom Nordvest Russland og Nord Norge, men forholdsvis lite om den norske trelasteksporten, og det er heller ikke noen samlet framstilling av nordmenn og norske investeringer i Russland. 5 Norske skipsmeglere, agenter og skipshandlere i utenlandske havner 1850-1970. Undersøkelsen vil rette søkelyset mot hvorfor det var behov for så mange nordmenn innen disse yrkene i utenlandske havner. Hypotesen er at dette ikke skyldtes manglende språkkunnskaper hos norske kapteiner, snarere var det et springbrett for norske kapteiner og andre nordmenn som ønsket å begi sjøen og skaffe seg et godt utkomme, samt at det rent forretningsmessig var en fordel å forholde seg til nordmenn i slike yrker i de ulike havnene. Prosjektet vil i første omgang ta for seg skipsmeglerforretningene Chr. Salvesen & Co. i Leith (opprinnelig fra Mandal) , August Bernhard Tellefsen og hans nevø Ludvig Aadnesen i Cardiff (opprinnelig fra Tvedestrand) og Morten Smith Petersen i Cardiff (opprinnelig fra Grimstad)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sætra, Gustav Grunde (2015). Long-Haul Tramp Trade and Norwegian SAiling Ships in Africa, Austalia and the Pcific, 1850-1920. Navigating Colonial Orders. Norwegian Entrepreneurship in Africa and Oceania. ISBN: 978-1-78238-539-4. Berghahn Books. kapittel 2. s 54 - 78.
 • Sætra, Gustav Grunde (2015). The internationalization of shipboard space and communities: A historiographical study of Norwegian-owned shipping, 1939-2014. International Journal of Maritime History. ISSN: 0843-8714. 27 (2). s 250 - 267. doi:10.1177/0843871415579986.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Bondepolitikk : Lofthusreisinga 1784-1797 som lærestykke. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. ISBN: 978-82-7128-707-8. Bodoni forlag. 1:3. s 49 - 64.
 • Sætra, Gustav (2009). Kaptein Haaves reiser : eksempler på organisering av de norsk seilskutenes trampfart på Afrika, Australia og Stillehavet 1850-1920. Kolonitid : nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. ISBN: 978-82-304-0049-4. Scandinavian Academic Press. s 23 - 44.
 • Sætra, Gustav (2009). Kornet og kampen om Norge. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 85 - 108.
 • Sætra, Gustav (2007). Kvinner og skipsfart. Aust-Agder-Arv, Årbok 2007. Aust-Agder kulturhistoriske senter. faglig_bok_institusjon. s 273 - 280.
 • Sætra, Gustav (2007). Rederiet i Aust-Agder. Aust-Agder-Arv, Årbok 2007. Aust-Agder kulturhistoriske senter. faglig_bok_institusjon. s 95 - 108.
 • Sætra, Gustav Grunde (2018). Norwegian Whaling. In the Cape Province 1911 - 1950. ISBN: 9788202597252. Cappelen Damm Akademisk. s 154.
 • Johnsen, Berit Eide; Sætra, Gustav Grunde (2016). Sørlandsk skipsfart 1600-1920. ISBN: 9788283141023. Portal forlag. s 225.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). BOndpolitikk under LOfthus-opprøret. Linjene fram mot og etter 1814. ISBN: 978-82-8314-017-0. Portal forlag. s 18.
 • Sætra, Gustav (2008). Aust-Agder og sjøfarten 1850-2008 : Rederens rolle. ISBN: 9788230311509. Aust-Agder Rederiforening. s 433.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Norske bondeopprør på 1700-tallet.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). The researchers take on the internationalization of moving space and comunities. A historiographical study of changing identities of seafarer, ship ands locality on Norwegian owned ships 1939-2014.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Lofthusopprøret i Agder og Telemark 1786/87 - politisk modning fram mot 1814 ogt tida etter.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Lofthusopprøret i Agder og Telemark.
 • Sætra, Gustav Grunde (2014). Foredrag i Arendal sjømannsforening 27. november: Arendal sjøfartshistorie 1500-1800.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06