Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunvor Skutlaberg Andresen

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I1014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg 

Undervisning

Sykepleie til barn

Kommunikasjon

Veiledning

 

Arbeidserfaring

Kirurgisk avdeling, Sørlandets sykehus, Arendal

Barnepost og nyfødt intensiv  ved Sørlandets sykehus, Kristiansand

Høgskolen i Agder/ UiA fra 1994 - d d

Faglige interesser

Pediatri

Samarbeid utdanningsinstituasjon, praksisfelt og studenter

Veiledning

Studieprogram ledelse

Utvalgte publikasjoner

Hovland, O. J. and G. S. Andresen (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring: fagkritiske perspektiver på sykepleie. H. Alsvåg and O. Føreland. Oslo, Akribe: 189-204

Vitenskapelige publikasjoner

  • Andresen, Gunvor S.; Johannessen, Berit A. T.; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2023). Læreres erfaringer med veiledning av sykepleierstudenter i kliniske studier gjennom covid-19 pandemien. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.92297.
  • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2007). Integrering i praksisfellesskapet med refleksjon som verktøy. Engasjement og læring. Fagkritiske perspektiver på sykepleie. Akribe Forlag. s 349.
  • Gundersen, Ellen Dahl; Andresen, Gunvor S. (2020). JOBBVINNER AGDER Tilrettelegge for gode praksiserfaringer i kommunehelsetjenesten Filmopptak av konferanseinnlegget: https://video.uia.no/media/t/0_kicqix6n.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2008). The Use of Reflection Group for Nurses Counselling Nursing Students in Clinical Practice.
  • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Tollisen, Judith Narvestad; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2006). Fagplan 2. og 3. studieår Bachelor i Sykepleie - 2006.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2005). Guided reflection: A way of learning in clinical area.
  • Hovland, Olav Johannes; Andresen, Gunvor Skutlaberg (2004). Exchange of Competence and Including Neweducated Nurses.
  • Andresen, Gunvor Skutlaberg (2002). Å få ny medarbeider- hvordan intedrere nyutdannede sykepleiere i praksisfellesskapet?.

Ekspertområder

Sist endret: 30.01.2020 14:01