Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunstein Skomedal

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H4023 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
7-16

Forskning

Jeg forsker på materialer som omdanner energi fra en from til en annen og som er bærebjelken i et fremtidig fulleketrifisert samfunn; termoelektriske, batterier, brenselceller og solceller.

Vi ønsker å redusere kostnaden knyttet opp mot fremstilling og bruk av slike løsninger, med særlig forkus på degraderingsmekanismer og levetid. Ofte er disse løsningene forbundet med store engangsinvisteringer ved installasjon, og forutsigbar og lang levetid er svært viktig for å sikre økt bruk av fornybare energiløsninger. 

Sirkulær økonomi er også et viktig grep for å sikre at de dyrebare ressursene våre brukes mest mulig effektivt uten at noe går til spille. Et eksempel er hvordan vi ser på gjenbruk og resirkulering av Li-ion batterier fra elbiler.

Ellers er jeg opptatt av en bærekraftig fremstilling og bruk av materialer for å jobbe mot en mer ressurs- og energieffektiv fremtid. Det gjennomsyrer all forskningen vi gjør også på energimaterialer.

Arbeidserfaring

2016 Postdoktor ved Universitetet i Agder

2018 Produktansvarlig Batterimaterialer at Elkem Carbon AS

2016  - 2018 FoU Ingeniør ved Elkem Teknologi

2013 – 2016 Stipendiat ved Universitet i Agder

2012 – 2013 Prosessingeniør ved Elkem Solar AS

2010 – 2012 Trainee ved Elkem AS

2005 – 2010: MSc (Siv.Ing) ved Institutt for Materialteknologi, NTNU

Faglige interesser

Termoelektrisitet, silisium solceller, solcellesystemer, batterier og brenselceller.

Prosjekter

Forskningsgruppe: Energimaterialer

Nåværende prosjekter:

2018 - 2021 LIBRES - Lithium Ion-Battery Recycling (NFR, EnergiX)

2018 - ReLIEVe - Reuse of Lithium Ion-Batteries from Electrical Vehicels for stationary applications (RFF Agder)

2017 - 2019 TESil - Termoelektriske Silisider (NFR, EnergiX)

Tidligere prosjekter:

2014 - 2017 Thelma - Thermoelectric Materials (NFR NANO2021)

2016 Eyde Batteri (SKF)

2013 - 2015 ThermoMat 1 & 2 (NFR EnergiX)

2013 - 2015 ThermoMag, EU project (FP7) : Nanostructured energy-harvesting thermoelectrics based on Mg2Si

Vitenskapelige publikasjoner

 • Graff, Joachim Seland; Schuler, Raphael; Song, Xin; Castillo-Hernandez, Gustavo; Skomedal, Gunstein; Enebakk, Erik; Wright, Daniel Nilsen; Stange, Marit Synnøve Sæverud; de Boor, Johannes; Løvvik, Ole Martin; Schrade, Matthias (2021). Fabrication of a Silicide Thermoelectric Module Employing Fractional Factorial Design Principles. Journal of Electronic Materials. ISSN: 0361-5235. 50s 4041 - 4049. doi:10.1007/s11664-021-08902-y.
 • Shyikira, Antoine de Padoue; Akhtar, Naureen; Skomedal, Gunstein; Sætre, Tor Oskar; Middleton, Peter Hugh (2021). High temperature oxidation of higher manganese silicides. Corrosion Science. ISSN: 0010-938X. 185doi:10.1016/j.corsci.2021.109327.
 • Shyikira, Antoine de Padoue; Akhtar, Naureen; Skomedal, Gunstein; Middleton, Peter Hugh (2021). The effect of Mo and Ge reactive elements on high-temperature oxidation of higher manganese silicide. Corrosion Science. ISSN: 0010-938X. doi:10.1016/j.corsci.2021.109920.
 • Shyikira, Antoine de Padoue; Skomedal, Gunstein; Middleton, Peter Hugh (2020). Performance evaluation and stability of silicide-based thermoelectric modules. Materials Today: Proceedings. ISSN: 2214-7853. 44 (4). s 3467 - 3474. doi:10.1016/j.matpr.2020.05.193.
 • Kanas, Nikola; Skomedal, Gunstein; Desissa, Temesgen D.; Feldhoff, Armin; Grande, Tor; Wiik, Kjell; Einarsrud, Mari-Ann (2020). Performance of a thermoelectric module based on n-type (La0.12Sr0.88)0.95TiO3-δ and p-type Ca3Co4-xO9+δ. Journal of Electronic Materials. ISSN: 0361-5235. 49 (7). s 4154 - 4159. doi:10.1007/s11664-020-08127-5.
 • Løvvik, Ole Martin; Flage-Larsen, Espen; Skomedal, Gunstein (2020). Screening of thermoelectric silicides with atomistic transport calculations. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 128doi:10.1063/5.0008198.
 • Skomedal, Gunstein; Vehus, Tore; Kanas, Nikola; Singh, Sathya Prakash; Einarsrud, Mari-Ann; Wiik, Kjell; Middleton, Peter Hugh (2019). Long term stability testing of oxide unicouple thermoelectric modules. Materials Today: Proceedings. ISSN: 2214-7853. 8 (2). s 696 - 705. doi:10.1016/j.matpr.2019.02.070.
 • Amoruso, Gloria; Donevska, Natasha; Skomedal, Gunstein (2018). German and Norwegian policy approach to residential buildings? energy efficiency?a comparative assessment. Energy Efficiency. ISSN: 1570-646X. 11 (6). s 1375 - 1395. doi:10.1007/s12053-018-9637-5.
 • Skomedal, Gunstein; Kristiansen, Nils Randulf; Sottong, Reinhard; Middleton, Peter Hugh (2017). Evaluation of Thermoelectric Performance and Durability of Functionalized Skutterudite Legs. Journal of Electronic Materials. ISSN: 0361-5235. 46 (4). s 2438 - 2450. doi:10.1007/s11664-017-5309-z.
 • Skomedal, Gunstein; Holmgren, Lennart; Middleton, Peter Hugh; Eremin, IS; Isachenko, GN; Jaegle, Martin; Tarantik, Karina; Vlachos, Nikolas; Manoli, Maria; Kyratsi, Theodora; Berthebaud, David; Dao Truong, Nhi Y; Gascoin, Franck (2016). Design, assembly and characterization of silicide-based thermoelectric modules. Energy Conversion and Management. ISSN: 0196-8904. 110s 13 - 21. doi:10.1016/j.enconman.2015.11.068.
 • Skomedal, Gunstein; Burkov, Alexander; Samunin, Alexander Yu; Haugsrud, Reidar; Middleton, Peter Hugh (2016). High temperature oxidation of Mg2(Si-Sn). Corrosion Science. ISSN: 0010-938X. 111 (1). s 325 - 333. doi:10.1016/j.corsci.2016.05.016.
 • Sesselmann, A; Skomedal, Gunstein; Middleton, Peter Hugh; Muller, E (2015). The Influence of Synthesis Procedure on the Microstructure and Thermoelectric Properties of p-Type Skutterudite Ce0.6Fe2Co2Sb12. Journal of Electronic Materials. ISSN: 0361-5235. doi:10.1007/s11664-015-4046-4.
 • Skomedal, Gunstein; Kristiansen, Nils Randulf; Engvoll, Marianne Aanvik; Middleton, Peter Hugh (2013). Methods for Enhancing the Thermal Durability of High-Temperature Thermoelectric Materials. Journal of Electronic Materials. ISSN: 0361-5235. 43 (6). s 1946 - 1951. doi:10.1007/s11664-013-2917-0.
 • Skomedal, Gunstein; Øvrelid, Eivind Johannes; Armada Nieto, Sergio; Espallargas, Nuria (2011). Effect of slurry parameters on material removal rate in multi-wire sawing of silicon wafers: a tribological approach. Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part J, journal of engineering tribology. ISSN: 1350-6501. 225 (J10). s 1023 - 1035. doi:10.1177/1350650111411246.
 • Skomedal, Gunstein (2023). Innføring i solcelleteknologi.
 • Skomedal, Gunstein (2023). Dette bør du vite om solceller før du bestemmer deg for å kjøpe.
 • Skomedal, Gunstein (2022). Kurs i solstrøm - introduksjon..
 • Skomedal, Gunstein (2022). Energilagring og batteri.
 • Mortensholm, Stein; Aamot, Eli; Grande, Tor; Skomedal, Gunstein (2022). Alt vi trenger å vite for å realisere batterieventyret.

Sist endret: 9.05.2023 10:05