Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vitenskapelige publikasjoner

 • Breivik, Gunnar; Sagoe, Dominic; Loland, Sigmund (2022). Personality and willingness towards performance enhancement and body modification: A cross-sectional survey of a nationally representative sample of Norwegians. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 4doi:10.3389/fspor.2022.906634.
 • Breivik, Gunnar (2021). Sport as part of a meaningful life. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. doi:10.1080/00948705.2021.1972814.
 • Aggerholm, Kenneth; Breivik, Gunnar (2020). Being, having and belonging: values and ways of engaging in sport. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN: 1743-0437. doi:10.1080/17430437.2020.1734562.
 • Breivik, Gunnar; Sand, Trond Svela; Sookermany, Anders McDonald (2020). Risk-taking attitudes and behaviors in the Norwegian population: the influence of personality and background factors. Journal of Risk Research. ISSN: 1366-9877. doi:10.1080/13669877.2020.1750455.
 • Breivik, Gunnar (2020). ‘Richness in Ends, Simpleness in Means!’ on Arne Naess’s Version of Deep Ecological Friluftsliv and Its Implications for Outdoor Activities. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. doi:10.1080/17511321.2020.1789719.
 • Breivik, Gunnar (2019). From ‘philosophy of sport’ to ‘philosophies of sports’? History, identity and diversification of sport philosophy. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 46 (3). s 301 - 320. doi:10.1080/00948705.2019.1660882.
 • Birch, Jens; Moe, Vegard Fusche; Breivik, Gunnar (2019). Knowledge, Consciousness, and Sporting Skills. Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology. ISBN: 9780262348171. MIT Press. 8. s 223 - 245.
 • Breivik, Gunnar; Sand, Trond Svela; Sookermany, Anders McDonald (2019). Risk-Taking and Sensation Seeking in Military Contexts: A Literature Review. Sage Open. ISSN: 2158-2440. 9 (1). s 1 - 13. doi:10.1177/2158244018824498.
 • Breivik, Gunnar (2020). The Sporting Exploration of the World; Toward a Fundamental Ontology of the Sporting Human Being. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 14 (2). s 146 - 162. doi:10.1080/17511321.2019.1572214.
 • Breivik, Gunnar (2019). What would a deep ecological sport look like? The example of Arne Naess. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 46 (1). s 63 - 81. doi:10.1080/00948705.2019.1566003.
 • Sand, Trond Svela; Breivik, Gunnar; Sookermany, Anders McDonald (2018). Risk-taking attitudes in the Norwegian population. Implications for recruitment into the Armed Forces. Res Militaris. ISSN: 2265-6294. 8 (2).
 • Breivik, Gunnar (2017). Intentionality and Action in Sport: A Discussion of the Views of Searle and Dreyfus. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 12 (2). s 133 - 148. doi:10.1080/17511321.2017.1332677.
 • Breivik, Gunnar (2017). Searle, Merleau-Ponty, Rizzolatti – three perspectives on Intentionality and action in sport. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 44 (2). s 199 - 212. doi:10.1080/00948705.2017.1302802.
 • Breivik, Gunnar; Sand, Trond Svela; Sookermany, Anders McDonald (2017). Sensation seeking and risk-taking in the Norwegian population. Personality and Individual Differences. ISSN: 0191-8869. 119s 266 - 272. doi:10.1016/j.paid.2017.07.039.
 • Breivik, Gunnar (2015). Academic versus Sporting Knowledge. Robert L. Simon and the Debate about Sports on Campus. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 43 (1). s 61 - 74. doi:10.1080/00948705.2015.1112241.
 • Breivik, Gunnar (2016). The role of skill in sport. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 10 (3). s 222 - 236. doi:10.1080/17511321.2016.1217917.
 • Breivik, Gunnar (2015). Game theoretic approaches to doping in sport. Routledge handbook of drugs and sport. ISBN: 978-0-415-70278-2. Routledge. Kapittel 31. s 393 - 404.
 • Ødegård, Lars Tore; Breivik, Gunnar (2015). Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 9 (2). s 33 - 51. doi:10.5324/eip.v9i2.1867.
 • Breivik, Gunnar; Buch, Robert; Säfvenbom, Reidar (2015). Performance Orientation and Injury Among Military Cadets: The Mediating Role of Disinhibition. Military Behavioral Health. ISSN: 2163-5781. 3 (1). s 29 - 36. doi:10.1080/21635781.2014.995248.
 • Breivik, Gunnar; Hellevik, Ottar (2013). More active and less fit: changes in physical activity in the adult Norwegian population from 1985 to 2011. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN: 1743-0437. 17 (2). s 157 - 175. doi:10.1080/17430437.2013.790898.
 • Breivik, Gunnar (2014). Sporting knowledge. The Bloomsbury companion to the philosophy of sport. ISBN: 978-1-4081-8257-4. Bloomsbury Academic. Kapittel 13. s 195 - 211.
 • Breivik, Gunnar (2014). Sporting knowledge and the problem of knowing how. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 41 (2). s 143 - 162. doi:10.1080/00948705.2014.911102.
 • Breivik, Gunnar (2012). Zombie-Like Or Superconscious? A Phenomenological And Conceptual Analysis Of Consciousness In Elite Sport. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 40 (1). s 85 - 106. doi:10.1080/00948705.2012.725890.
 • Breivik, Gunnar (2012). Dangerous play with the elements: towards a phenomenology of risk sports. Phenomenological approaches to sport. ISBN: 978-0-415-69710-1. Routledge. Kap.. s 130 - 146.
 • Breivik, Gunnar; Skille, Eivind Åsrum (2012). Telemark Skiing: The Ultimate Norwegian Sport and a Class Phenomenon. European Journal for Sport and Society (EJSS). ISSN: 1613-8171. 9 (4). s 369 - 386. doi:10.1080/16138171.2012.11687901.
 • Hanstad, Dag Vidar; Breivik, Gunnar; Sisjord, Mari Kristin; Skaset, Hans B (2011). Avrunding og fremtidsblikk. Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. ISBN: 978-82-7286-228-1. Akilles forlag. Kapittel. s 525 - 532.
 • Breivik, Gunnar (2011). Dangerous Play With the Elements : Towards a Phenomenology of Risk Sports. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 5 (3). s 314 - 330. doi:10.1080/17511321.2011.602585.
 • Breivik, Gunnar (2011). Norges idrettsforbund som ideologisk maktfaktor og aktivitetskaper. Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. ISBN: 978-82-7286-228-1. Akilles forlag. Kapittel. s 11 - 32.
 • Breivik, Gunnar (2010). Being-in-the-Void: A Heideggerian Analysis of Skydiving. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 37 (1). s 29 - 46.
 • Breivik, Gunnar (2010). Can BASEjumping be morally defended?. The Ethics of sports : a reader / edited by Mike McNamee. ISBN: 9780415478618. Routledge. laerebok. s 481 - 492.
 • Breivik, Gunnar (2010). Fra egoisme til sjenerøsitet : kan toppidretten reformeres?. Etikk i praksis. ISSN: 1890-3991. 4 (1). s 39 - 56.
 • Breivik, Gunnar (2010). Philosophical perfectionism : consequences and implications for sport. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 4 (1). s 87 - 105.
 • Breivik, Gunnar (2010). Philosophy of Sport in the Nordic Countries. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 37 (2). s 194 - 214.
 • Breivik, Gunnar (2010). Trends in adventure sports in a post-modern society. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN: 1743-0437. 13 (2). s 260 - 273.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar (2009). Anleggsbruk i befolkningen : en studie av anleggstyper, aktivitetsprofiler og endring. Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. ISBN: 978-82-450-0734-3. Fagbokforlaget. x. s 53 - 79.
 • Breivik, Gunnar; Hanstad, Dag Vidar; Loland, Sigmund (2009). Attitudes towards use of performance-enhancing substances and body modification techniques : a comparison between elite athletes and the general population. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN: 1743-0437. 12 (6). s 737 - 754.
 • Breivik, Gunnar (2009). Idrett og etikk : en oversikt over hovedtemaer i den idrettsfilosofiske diskusjon 1980-2007. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 2009 (1). s 2 - 21.
 • Breivik, Gunnar (2009). Mellom væren og intet : å hoppe fallskjerm med Heidegger. Meningen med idretten. ISBN: 978-82-7477-448-3. Unipub forlag. s 115 - 135.
 • Breivik, Gunnar; Steen-Johnsen, Kari (2009). Siste sats : noen avsluttende bemerkninger. Meningen med idretten. ISBN: 978-82-7477-448-3. Unipub forlag. Kap.. s 273 - 281.
 • Breivik, Gunnar (2008). Bodily movement : the fundamental dimensions. Sport, Ethics and Philosophy. ISSN: 1751-1321. 2 (3). s 337 - 352.
 • Breivik, Gunnar (2008). Kropp, bevegelse og energi i samfunnet. Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen. ISBN: 9788215012445. Universitetsforlaget. laerebok. s 139 - 162.
 • Gilberg, Runar; Breivik, Gunnar; Loland, Sigmund (2007). Anti-doping in sport : the Norwegian perspective. Doping in sport : global ethical issues / edited by Angela J. Schneider and Fan Hang. Routledge. s 158 - 177.
 • Breivik, Gunnar (2007). Can BASEjumping be morally defended?. Philosophy, risk and adventure sports / edited by Mike McNamee. Routledge. laerebok. s 168 - 185.
 • Breivik, Gunnar (2007). Doping games in elite sport. Sportpadagogik. Limpert Verlag. laerebok. s 205 - 214.
 • Breivik, Gunnar (2007). Idrettens utvikling og historie : speilbilde eller motkultur?. Idrettens dilemmaer : rapport fra forskningsprogrammet "Idrett, samfunn og frivillig organisering". Akilles forlag. s 11 - 27.
 • Breivik, Gunnar (2007). Skillful coping in everyday life and in sport: A critical examination of the views of Heidegger and Dreyfus. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 34 (2). s 116 - 134.
 • Breivik, Gunnar (2007). The quest for excitement and the safe society. Philosophy, risk and adventure sports / edited by Mike McNamee. Routledge. laerebok. s 11 - 24.
 • Breivik, Gunnar (2007). Å være i bevegelse : Gunnar Breivik i samtale med Nils Faarlund. Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany og Jørgen W. Eriksen. Aschehoug & Co. faglig_bok_forlag. s 259 - 267.
 • Gilberg, Runar; Breivik, Gunnar; Loland, Sigmund (2006). Anti-doping in sport : the Norwegian perspective. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics. ISSN: 1743-0437. 9 (2). s 334 - 353.
 • Breivik, Gunnar (2005). Sport, gene doping and ethics. Genetic tecnology and sport : ethical questions. Routledge. s 165 - 177.
 • Breivik, Gunnar; Hanstad, Dag Vidar; Goksøyr, Matti (2005). Trenger vi en egen type etikk i eliteidretten? Fred er ei det beste. Festskrift til Hans B. Skaset 70 år. Fred er ei det beste. Festskrift til Hans B. Skaset 70 år. Gyldendal Undervisning. faglig_bok_forlag. s 182 - 189.
 • Breivik, Gunnar (2004). Ekstremsport - et senmoderne fenomen. ISSN 1652-7224. ?.
 • Breivik, Gunnar; Krüger, Michael (2003). Doping games in elite sport. Menschenbilder im Sport. Hofmann. s 155 - 173.
 • Breivik, Gunnar (2003). Idrett, gendoping og etikk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN: 0332-6470. 40 (8). s 682 - 698.
 • Breivik, Gunnar; Seippel, Ørnulf (2002). Ekstremsport og risikotaking som sosiologisk og samfunnsmessig fenomen. Idrettens bevegelser : sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Novus. s 154 - 179.
 • Breivik, Gunnar (2002). Genes, sport and ethics. ?. 34 / Februarys 24 - 27.
 • Tangen, Jan Ove; Breivik, Gunnar (2001). Doping games and drug abuse : a study of relation between preferences, strategies and behavior in relation to doping in Norwegian sports. Sportwissenschaft. ISSN: 0342-2380. 31 (2). s 188 - 198.
 • Breivik, Gunnar; Jahr, Erika (2001). Oppvekst og frihet i et kontrollerende samfunn. Barn drikker ikke caffè latte - om barn i by. Norsk Form. Akribe forlag. s 209 - 222.
 • Breivik, Gunnar (2001). Values in sport. ?. (333). s 30 - 33.
 • Breivik, Gunnar; Tännsjö, Torbjörn; Tamburrini, Claudio (2000). Against chance : a casual theory of winning in sport. Values in sport : elitism, nationalism, gender equality and the scientific manufacture of winners. (Ethics and sport book series). E & FN Spon. s 141 - 156.
 • Breivik, Gunnar (2000). Farer i et trygt samfunn. Samtiden. ISSN: 0036-3928. (1). s 29 - 41.
 • Sandseter, Ellen Beate Hansen; Breivik, Gunnar (2000). Sensation seeking as a predictor of positive and negative risk behaviour among adolescents. Personality and Individual Differences. ISSN: 0191-8869. 30s 627 - 640.
 • Breivik, Gunnar; Dahle, Børge; Øvergaard, Jo (2000). To tradisjoner i norsk friluftsliv. Naturforvaltning og friluftsliv - i det reflekterende klasserom. Yrkeslitteratur as. laerebok. s 111 - 123.
 • Breivik, Gunnar; Næss, Arne; Duesund, Liv (1999). Landskapet som læremester. En samtale mellom Gunnar Breivik og Arne Næss. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. 3 (2). s 15 - 24.
 • Breivik, Gunnar; Næss, Arne; Steen, Thorvald (1999). Landskapet som læremester. En samtale mellom Gunnar Breivik og Arne Næss. Signe arbeidet. Skål for livet. Tiden Norsk Forlag. s 52 - 68.
 • Hansen, E.B.; Gilberg, Runar; Breivik, R.; Breivik, Gunnar (1999). Norske kunstnere og toppidrettsutøveres inntekt og økonomi-forsøk på en sammenlikning. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. 3 (1). s 29 - 38.
 • Breivik, Gunnar; Zalli, ukjent-for-g134764; Mueller, E.; Ludescher, F. (1999). Personality, performance and role conflict in elite sport. Science in elite sport. E & FN Spon. s 146 - 162.
 • Breivik, Gunnar (1999). Prestasjon, helse og penger. Dilemmaer i idrettens verdigrunnlag. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. 3 (1). s 39 - 49.
 • Lurie, Y.; Breivik, Gunnar; Lidor, Ronnie; Bar-Eli, Michael (1999). Rationality in Sport: A Psychophilosophical Approach. Sport Psychology: Linking Theory and Practice. Fitness. Information Technology.. laerebok. s 35 - 58.
 • Breivik, Gunnar; Loland, Sigmund (1998). Det splittede menneske? Paradokser og spenninger i toppidretten. Toppidrettens pris. Universitetsforlaget. faglig_bok_institusjon. s 89 - 105.
 • Breivik, Gunnar; Jørgensen, Knud; Trangbæk, Else (1998). Idrett og verdier i det høymoderne samfunn. Idræt & etik. Center for Idrætsforskning. s 24 - 46.
 • Breivik, Gunnar; Jørgensen, Kurt; Trangbæk, Else (1998). Idrett og verdier i det høymoderne samfunn. Idræt & etik. Center for Idrætsforskning. s 23 - 46.
 • Breivik, Gunnar; Roth, Walton T.; Jørgensen, Per E. (1998). Personlity, psychological states and heart rate in novice and expert parachutists. Personality and Individual Differences. ISSN: 0191-8869. 25 / 1998 (2). s 365 - 380.
 • Breivik, Gunnar; Morgan, William J. (1998). Sport in High Modernity: Sport as a Carrier of Social Values. Journal of the Philosophy of Sport. ISSN: 0094-8705. 25 / 1998s 103 - 118.
 • Breivik, Gunnar; Moe, Toril; Retterstøl, Nils; Sørensen, Marit (1998). Stimulibehov og fysisk aktivitet innen psykiatrien. Fysisk aktivtet - en ressurs i psykiatrisk behandling. Universitetsforlaget. faglig_bok_institusjon. s 32 - 42.
 • Breivik, Gunnar (1998). Verdier i idrett og samfunn - et dynamisk syn. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. feb.98 (2). s 49 - 58.
 • Breivik, Gunnar; Andersen, Ing-Britt; Bang, Søren; Christensen, Annali Rytter; Hansen, Morten Mølholm; Milling, Hanna Britt; Tækker, Christina (1997). Eliteidrettens etiske aspekter. Danmarks Idræts-Forbund. Årbog 1996. O'BRIAN AS. faglig_bok_institusjon. s 64 - 69.
 • Breivik, Gunnar (1997). Hva kan samfunnsvitenskapelige fag bidra med i toppidrettsforskningen. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. 1 (1). s 11 - 14.
 • Tangen, Jan Ove; Begrsgard, Nils Arne; Barland, Bjørn; Breivik, Gunnar (1997). To Dope or Not to Dope. A Study on the Decision to Use Drugs in Norwegian Sports. Corpus, Psyche et Societas. ISSN: 0805-7095. apr.97 (1). s 41 - 65.
 • Breivik, Gunnar; Bergsgard, Nils Asle; Tangen, Jan Ove; Barland, Bjorn (1996). Doping in Norwegian Gyms - A Big Problem?. International Review for the Sociology of Sport. ISSN: 1012-6902. 31 (4). s 351 - 365.
 • Nils A. Bergsgaard, Jan Ove TAngen; Breivik, Gunnar (1996). Doping in Norwegian Gyms - a big problem?. International Review for the Sociology of Sport. ISSN: 1012-6902. 31 (no-4). s 351 - 365.
 • Breivik, Gunnar (1996). Personality, Sensation Seeking and Risk Taking among Everest Climbers. International Journal of Sport Psychology. ISSN: 0047-0767. 27 (3). s 308 - 320.
 • Breivik, Gunnar (1991). Risikoatferd og jakten på spenning. På den usikre siden. Risiko som forestilling, atferd og rettesnor. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 133 - 180.
 • Breivik, Gunnar (2017). Skills, Knowledge and Expertise in Sport. ISBN: 9781138559677. Routledge. s 128.
 • Breivik, Gunnar (2013). Jakten på et bedre liv : fysisk aktivitet i den norske befolkning 1985-2011. ISBN: 978-82-15-02164-5. Universitetsforlaget. s 279.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar (2012). Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen. ISBN: 978-82-7286-231-1. Akilles forlag. s 189.
 • Hanstad, Dag Vidar; Breivik, Gunnar; Sisjord, Mari Kristin; Skaset, Hans B. (2011). Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. ISBN: 978-82-7286-228-1. Akilles forlag. s 539.
 • Breivik, Gunnar (2004). Sug i magen i Ulstein. Tapir Akademisk Forlag.
 • Breivik, Gunnar (1991). Sug i magen og livskvalitet. ISBN: 8210046179. Tiden Forlag.
 • Breivik, Gunnar (2022). Fotball-VM: De tre alternativene.
 • Breivik, Gunnar (2022). Hvordan kan idretten bli mer bærekraftig?.

Sist endret: 19.01.2023 11:01