Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunilla Brita Maria Eklund

Professor

Professor i pedagogikk

Jeg er professor i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Jeg var tidligere professor II ved Oslo Metropolitan University og har omfattende erfaring som universitetslektor i pedagogikk fra Åbo Akademi i Finland. Jeg har lang erfaring med undervisning i forskningsmetodikk og veiledning, spesielt på bachelor’s  og master’s nivå. Min forskningsinteresse er forskningsbasert lærerutdanning og lærerens profesjonelle utvikling. Jeg deltar i flere forskningsprosjekter om utvikling av lærerutdanning og lærerprofesjon.

Forskning

Min tidlige forskning fokuserer på studenters læring og min doktorgradsavhandling har tittelen; “Students’ learning. Conceptions, approaches and outcomes of learning”. Jeg gjennomførte min postdoktorperiode ved University of California, Berkeley med Jean Lave som veiledende forsker.

Min nåværende forskning handler om forskningsbasert lærerutdanning og lærerens profesjonelle utvikling. Jeg deltar i flere nordiske forskningsprosjekter og er interessert i å utvikle lærerutdanning og dens relevans for utdanningsmiljøet.

Undervisning

Jeg underviser i universitetspedagogikk og pedagogikk, med fokus på forskningsbasert undervisning og lærende. Jeg veilder masteroppgaven i spesialpedagogikk inom grunnskolelærerutdanning.

Arbeidserfaring

2024 Professor i pedagogikk, Universitet i Agder

2018-2022 Professor II, Oslo Metropolitan University, Oslo

2013 Docent (associate professor) Åbo Akademi, Finland

2018-2022, 2014-2016, 1997-1998 Forskningsleder (t.f professor), Åbo Akademi, Finland

2017- Senior lektor i pedagogikk, Åbo Akademi, Finland

1997-2017, 1993-1994 Lektor i pedagogikk, Åbo Akademi, Finland

Prosjekter

Jeg er prosjektleder for innovasjonsprosjektet; "PopMag - Popularisering av masteroppgave" (https://www.abo.fi/popmag). Med utgangspunkt i masteroppgaven sin lager studentene videopitchar og didaktisk materiale med mål om å nå lærere og skolemiljø med sin kunnskap på en populærvitenskapelig måte.

Jeg er arbeitspakkeleder i forskningsprosjektet TRELIS, ”Teachers’ research literacy for science teaching”, (https://uni.oslomet.no/trelis/) finansiert av Norges Forskningsråd. TRELIS vil utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

Jeg deltar også i et nordisk masteroppgave nettverk med fokus på den avsluttende oppgaven i lærerutdanningen i Norden.

Utvalgte publikasjoner

Vetenskapliga artiklar

Aalbergsjø, S. G., Henriksen, E., & Eklund, G. (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. Nordic Studies in Science Education, 19(1), 20–34.

Eklund, G., Mestad, I., Aksland, C., & Jegstad, K. M. (2022). Research assignments in teacher education – Norwegian undergraduate students’ experiences of the writing process. Acta Didactica Norden, 16(3), 1-21. https://doi.org/10.5617/adno.9196

Kula, S., Eklund, G., & Kronholm-Cederberg, A. (2022). Kodknäckaren – Gymnasiestuderandes syn på ett genrepedagogiskt läromedel och dess betydelse för välmående och studieframgång. Finsk Tidskrift, 5, 35–59.

Jusslin, S., & Eklund, G. (2022). Intra-active pedagogy in practice- and arts-based master’s thesis projects in education: What can we learn from it? Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(3), 121–137. https://doi.org/10.23865/jased.v6.3538

Sundqvist, K., & Eklund, G. (2022). Home Economic teachers’ ICT use in Finland seen from a lens of reciprocal determinism. International Journal of Home Economics, 14(2), 116–129. https://www.ifhe.org/ejournal/archive

Henriksson, J., Eklund, G., & Aspfors, J. (2021).  A genre shift in disseminating knowledge –Student teachers’ experiences of communicating their master’s theses as popular science. Nordic Journal of Education and Practice, 15(3), 70–87. https://doi.org/10.23865/up.v15.3227

Sjöblom, P., Eklund, G., & Fagerlund, P. (2021). Student teachers’ views of outdoor education as teaching method. Two cases from Finland and Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. https://doi.org/10.1080/14729679.2021.2011338

Aspfors, J., Eklund, G., Holand, A., Fiskum, T., Hansén, S–E., & Jegstad, K. (2021). Scientifically Designed Teacher Education: Teacher Educators’ Perceptions in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education, 5(1), 85–103. https://doi.org/10.7577/njcie.4122

Jegstad, K., Fiskum, T., Aspfors, J., & Eklund, G. (2021). Dichotomous and multifaceted – Teacher educators’ understanding of professional knowledge in research-based teacher education. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1958255

Pajchel, K., Jegstad, K., Eklund, G., Aalbergsjø, S. G., & Sollid, P. Ø. D. (2021). The role of school placement within research-based teacher education – through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: Theory and practice. https://doi.org/10.1080/13540602.2021.1933416

Sundqvist, K., Korhonen, J., & Eklund, G. (2021). Predicting Finnish subject-teachers’ ICT use in Home Economics based on teacher- and school-level factors. Education Inquiry. https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1778609

Haagensen, J., Eklund, G., & Aspfors, J. (2020). Values and beliefs matter – Newly qualified teachers’ experiences of relational trust. Journal of Teacher Education and Educator, 9(3), 329–347. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1080269

Sundqvist, K., Korhonen, J., & Eklund, G. (2020). Finnish subject-teachers’ beliefs and use of information and communication technology in Home Economics. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 202–222. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-06https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2020-03-06

Eklund, G., Sundqvist, C., Lindell, M., & Toppinen, H. (2020). Primary school teachers’ views of three-tiered support. A study of Finnish primary school teachers’ experiences of their role and competence by implementing the three-tiered support. European Journal of Special Needs Education. https://doi.org/10.1080/08856257.2020.1790885

Aspfors, J., Eklund, G., & Hansén, S-E. (2019). Early Career Teachers’ Experiences of Developing Professional Knowledge – from Research-based Teacher Education to the First Five Years in the Profession. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 5(1). 

Eklund, G., Aspfors, J., & Hansén, S-E. (2019). Master’s thesis – a tool for professional development? Teachers’ experiences of master’s theses in Finnish teacher education. Nordic Journal of Education and Practice, 13(2), 76–92.

Bendtsen, M., Eklund, G., Forsman, L., & Pörn, M. (2019). Student teachers’ experiences of action research-based projects: Two cases within initial teacher education in Finland. Educational Action Research.

Jakhelln, R., Eklund, G., Aspfors, J., Bjørndal, K., & Stølen, G. (2019). Newly qualified teachers’ understandings of research-based teacher education practices in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1659402

Eklund, G. (2019). Master’s thesis as a part of research-based teacher education: A Finnish case. Journal of Teacher Education and Educator, 8(1), 5–20.

Aspfors, J., Eklund, G., Hansén, S-E., & Wikman, T. (2018). Equity, Trust, and Autonomy – Perspectives on Teacher Education in Finland. In K.G. Karras & C.C. Wolhuter (Eds.), International Handbook of Teacher Education (2nd ed., Vol. 1) (pp. 511–525). HM Studies.

Eklund, G. (2018). Does research-based teacher education matter? Student teachers' experiences of Research-Based Teacher Education in Finland. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 4(1), 3–17.

Aspfors, J., & Eklund, G. (2017). Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education – newly qualified teachers’ experiences in Finland. Journal of Education for Teaching – International Research and Pedagogy, 43(5).

Hansén, S-E., Eklund, G., & Sjöberg, J. (2015). General Didactics in Finnish Teacher Education – the case of class teacher education at Åbo Akademi University. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1(1), 7–20.

Eklund, G. (2014). A research-based teacher education in Finland – a dilemma for the students. Psychology Research, 4(7), 567–578.

Hansén, S-E., & Eklund, G. (2014). Finnish teacher education – challenges and possibilities. Journal of International Forum of Researchers in Education, 1(2).

Eklund-Myrskog, G., Sjöblom-Lehtinen, M., & Troberg H. (2007). Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett. SPEKTRI, 1, 24–25.

Hansén, S-E, Sjöberg, J., & Eklund-Myrskog, G. (2005). Must know, good to know, nice to know. Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar. Nordic Studies in Education, 4, 400–412.

Eklund-Myrskog, G. (2000). Student nurses' understanding of caring science. Nurse Education Today, 2(20), 164–170.

Eklund-Myrskog, G. (2000). Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts. Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades,25, 7–20. Universidad Austral De Chile, Valdivia, Chile.

Eklund-Myrskog, G., & Wenestam, C-G. (1999). Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School. Scandinavian Journal of Educational Research, 43(1), 5–18.

Eklund-Myrskog, G. (1998). The influence of the educational context on students' conceptions of learning. Higher Education, 35, 299–316.

Eklund-Myrskog, G. (1997). The influence of the educational context on students’ conceptions of learning and approaches to learning. British Journal of Educational Psychology, 3(67), 371–381.

Eklund-Myrskog, G. (1997). Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning. En undersökning av studerandes inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland. Kasvatus, 4, 326–337.

Eklund-Myrskog, G. (1997). Students' views of learning in vocational education. Scandinavian Journal of Educational Research, 2, 179–188.

Eklund-Myrskog, G. (1997). Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen. SPEKTRI.

Eklund-Myrskog, G. (1996). Book Recension: Nyberg, R. (1996). Skriva avhandling och rapporter steg för steg. Guide för skribenter. Läraren.

Myrskog, G. (1994). Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen. Kasvatus, 5, 483–491.

 

Vetenskapliga bokkapitler

Hansén, S-E., Aspfors, J., Eklund, G., & Wikman, T. (2023). Att gestalta vetenskaplig text. Studentlitteratur.

Aspfors, J., Eklund, G., Hansén, S-E., & Wikman, T. (2018). Equity, Trust, and Autonomy – Perspectives on Teacher Education in Finland. In K.G. Karras & C.C. Wolhuter (Eds.), International Handbook of Teacher Education (2nd ed., Vol. 1) (pp. 511–525). HM Studies.

Nyberg, R., & Eklund, G. (2012). Gör källförteckning. In R. Nyberg & A. Tidström, (Eds.), Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (pp. 293–312). Studentlitteratur.

Nyberg, R., & Eklund, G. (2012). Ange källor i texten. In R. Nyberg & A. Tidström, (Eds)., Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar (pp. 271–292). Studentlitteratur.

Eklund, G., & Sjöberg, J. (Red.), (2010). Att växa till lärare. (Special edition no. 4). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Eklund, G. (2010). Student teachers’ views of the scientific thesis within teacher education in Finland. I G. Eklund & J. Sjöberg (Eds.), Att växa till lärare. (pp. 11–28). (Special edition no. 4). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Eklund-Myrskog, G., & Jeskanen, R. (2006). Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan. (Publication no. 13). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Eklund-Myrskog, G. (2006). Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete? In M. Bendtsen, M. Björklund, C. Fant, & L. Forsman (Eds.), Språk, lärande och utbildning i sikte. Festskrift tillägnad professor Kaj Sjöholm (pp. 263–272). (Report no. 20). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Hansén, S-E., Sjöberg, J., & Eklund-Myrskog, G. (2004). Pedagogiken i lärarutbildningen – perspektiv på en kärnstoffsanalys. In M. Lundkvist & C. Öhberg (Eds.), Det synliga barnet. Praktiska och teoretiska perspektiv på pedagogiken. Festskrift tillägnad Marita Lindahl. (pp. 141–156). (Report no. 9). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Eklund-Myrskog, G. (2003). What is learning for me and how do I learn. In J. Sjöberg, H. Andersson & O. Björkqvist (Eds.), Läraren och pedagogiken. Festkrift tillägnad Sven-Erik Hansén (pp. 151–163). Åbo Akademi University Press.

Hansén, S-E, Sjöberg, J., & Eklund-Myrskog, G. (Eds.), (2000). Att spana i tiden. Pedagogiska utblickar. Festskrift tillägnad Håkan Andersson. Åbo Akademi University Press.

Eklund-Myrskog, G. (2000). Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen. In S-E Hansén, J. Sjöberg & G. Eklund-Myrskog (Eds.), Att spana i tiden. Pedagogiska utblickar. Festskrift tillägnad Håkan Andersson. (pp. 61–69). Åbo Akademi University Press.

Hansén, S-E., & Eklund-Myrskog, G. (1999). Review: Perspectives: Key concepts for understanding curriculum (Volume 1). Curriculum Studies, 31(1), pp. 107–126.

Eklund-Myrskog, G. (1998). Studerandes förhållningssätt till inlärning vid inträdet till yrkesutbildning. In G. Eklund-Myrskog, (Ed.), Individers inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv. (pp. 23–36). Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1997–1998. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

Eklund-Myrskog, G. (Ed.), (1998).  Individers inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv. Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1997–1998. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

Hansen, S–E. & Eklund-Myrskog, G. (1997). Jag lär så länge jag (har e)lever. I S. Lindgren & J. Sjöberg (Eds.), Lärandet som livshållning. Det livslånga lärandet i ett finlandssvenskt perspektiv. (pp. 105–122).  Finnish National Agency for Education.

Eklund-Myrskog, G. (1996). Yrkeskolstuderandes beredskap för ett livslångt lärande. En undersökning av studerandes inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland. In B. Petterson (Ed.), Kongressrapport från Nordisk Yrkespedagogisk Konferens. Gothenburg, Sweden.

Eklund-Myrskog, G. (1996). Studerandes förståelse av sin egen inlärning och roll i inlärningsprocessen. In G. Eklund-Myrskog, O. Liljefelt, & J-F Waage (Eds.), Personers laering i yrkesfaglige sammenhenger: Dryftinger og empiriske arbeider fra en arbetsgruppe. Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1995–1996. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

Eklund-Myrskog, G., Liljefelt, O., & Waage, J-F (Eds.), (1996). Personers laering i yrkesfaglige sammenhenger: Dryftinger og empiriske arbeider fra en arbetsgruppe. Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1995–1996. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

Eklund-Myrskog, G. (1996). Forskning kring uppfattningar av inlärning. Kontextrelaterad inlärnings- och kognitionsforskning In G. Eklund-Myrskog, O. Liljefelt, & J-F Waage (Eds.), Personers laering i yrkesfaglige sammenhenger: Dryftinger og empiriske arbeider fra en arbetsgruppe. Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk. FoU samarbete 1995–1996. Arbetsrapport till Nordiska Ministerrådet.

Eklund-Myrskog, G. (1996). Students’ ideas of learning. Conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts. Doctoral thesis. Åbo Akademi University Press.

Hansen, S-E., & Myrskog, G. (1994). Läroplansreform och inlärningssyn. I Wickman-Skult (Ed.), Grundskolan förändras. Läroplansarbete i blickpunkten (pp. 14–22). Finnish National Agency for Education.

Hansen, S-E. & Myrskog, G. (1993). Inlärningssyn. In Skolans värdegrund (pp. 39–48). Förbundet hem och skola i Finland.

Myrskog, G. (1993). Lärares syn på studerandes inlärning. En studie rörande uppfattningar av studerandes inlärning bland lärare vid Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt (Publication no. 5). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Myrskog, G. (1993). Tankar om inlärning. En studie av lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen (Report no. 6). Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Myrskog, G., Sundqvist, R., & Wenestam, C-G. (Eds.), (1992). Lärarutbildningen i Finland: Exemplet Åbo Akademi. In R. Mykletun (Ed.), Kongressrapport fra den 20. nordiske kongress for pedagogisk forskning (pp. 393–411). Stavanger, Norway.

Myrskog, G. (1990). Inriktningar och strategier vid inlärning bland klasslärarstuderande. Master’s thesis in Education. Åbo Akademi University, Faculty of Education.

Eklund, G. (1990). Inlärning innebär utveckling. In R. Nyberg (Ed.), Inlärning och motivation bland studerande i finlandssvenska handelsläroanstalter (Yrkesutbildningsserien no 3, pp. 13–51). Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Henriksen, Ellen Karoline; Eklund, Gunilla Brita Maria (2023). Fostering research literate science teachers: Science teacher educators’ views on research-based teacher education. Nordic Studies in Science Education. ISSN: 1504-4556. 19 (1). s 20 - 34. doi:10.5617/NORDINA.9582.
 • Jusslin, Sofia; Eklund, Gunilla Brita Maria (2022). Doing arts-based master’s thesis supervision/writing in teacher education: A new materialist approach to supervision. Journal for Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857. 6 (3). s 121 - 137. doi:10.23865/jased.v6.3538.
 • Kula, Stefan; Eklund, Gunilla Brita Maria; Kronholm, Anette (2022). Kodknäckaren – Gymnasiestuderandes syn på ett genrepedagogiskt läromedel och dess betydelse för välmående och studieframgång. Finsk Tidskrift (FT). ISSN: 0015-248X. s 35 - 59.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Mestad, Idar; Aksland, Charlotte; Jegstad, Kirsti Marie (2022). Research assignments in teacher education - Norwegian undergraduate student teachers' experiences of the writing process. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (3). doi:10.5617/adno.9196.
 • Henriksson, John; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica (2021). A genre shift in disseminating knowledge: Student teachers’ experiences of communicating their master’s theses as popular science. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 15 (3). s 70 - 87. doi:10.23865/up.v15.3227.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Fiskum, Tove Anita; Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla (2021). Dichotomous and Multifaceted: Teacher Educators’ Understanding of Professional Knowledge in Research-based Teacher Education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 66 (6). doi:10.1080/00313831.2021.1958255.
 • Sundqvist, Karin; Eklund, Gunilla Brita Maria (2022). Home Economic Teachers’ ICT Use in Finland Seen From a Lens of Reciprocal Determinism. International Journal of Home Economics. ISSN: 1999-561X. 14 (2). s 116 - 129.
 • Aspfors, Jessica Marianne; Eklund, Gunilla Brita Maria; Holand, Anna Marie; Fiskum, Tove Anita; Hansen, Sven-Erik; Jegstad, Kirsti Marie (2021). Scientifically Designed Teacher Education: Teacher Educators’ Perceptions in Norway and Finland. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). ISSN: 2535-4051. 5s 85 - 103. doi:10.7577/njcie.4122.
 • Sjöblom, Pia; Eklund, Gunilla Brita Maria; Fagerlund, Petra (2021). Student teachers’ views of outdoor education as teaching method. Two cases from Finland and Norway.. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2021.2011338.
 • Pajchel, Katarina; Jegstad, Kirsti Marie; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice. ISSN: 1354-0602. doi:10.1080/13540602.2021.1933416.
 • Eklund, Gunilla; Sundqvist, Christel; Lindell, Matilda; Toppinen, Heidi (2020). A study of Finnish primary school teachers’ experiences of their role and competences by implementing the three-tiered support. European Journal of Special Needs Education. ISSN: 0885-6257. doi:10.1080/08856257.2020.1790885.
 • Sundqvist, Karin; Korhonen, Johan; Eklund, Gunilla Brita Maria (2020). Finnish subject-teachers’ beliefs and use of information and communication technology in Home Economics. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (3). s 202 - 222. doi:10.18261.
 • Sundqvist, Karin; Korhonen, Johan; Eklund, Gunilla Brita Maria (2020). Predicting Finnish subject-teachers’ ICT use in Home Economics based on teacher- and school-level factors. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2020.1778609.
 • Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla Brita Maria; Hansen, Sven-Erik (2019). Early Career Teachers’ Experiences of Developing Professional Knowledge: from research-based teacher education through five years in the profession. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. ISSN: 2002-2832. 5 (1). s 2 - 18.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Hansen, Sven-Erik (2019). Master's thesis - a tool for professional development. Newly qualified teachers' experiences of master's theses in research-based teacher education.. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 13 (2). s 76 - 92. doi:10.23865/up.v13.1973.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2019). Master’s thesis as a part of research-based teacher education: A Finnish case. Journal of Teacher Education and Educators. ISSN: 2147-0456. 8 (1). s 5 - 20.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd (2019). Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. s 1 - 18. doi:10.1080/00313831.2019.1659402.
 • Bendtsen, Marina; Eklund, Gunilla Brita Maria; Forsman, Liselott; Pörn, Michaela (2019). Student teachers' experiences of action research-based projects: Two cases within initial teacher education in Finland.. Educational Action Research. ISSN: 0965-0792. doi:10.1080/09650792.2019.1684969.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2018). Does research-based teacher education matter? Student teachers' experiences of Research-Based Teacher Education in Finland. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. ISSN: 2002-2832. 4 (1). s 3 - 17. doi:10.1080/09650792.2019.1684969.
 • Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla Brita Maria; Hansèn, Sven-erik; Wikman, Tom (2018). Equity, trust and autonomy - Perspectives on teacher education in Finland. International Handbook on Teacher Education Worldwide: Issues and Challenges for Teacher Profession. ISBN: 978-9963-2415-5-2. HM Studies & Publishing. 30. s 511 - 526.
 • Aspfors, Jessica; Eklund, Gunilla (2017). Explicit and implicit perspectives on research-based teacher education - newly qualified teachers’ experiences in Finland. Journal of Education for Teaching. ISSN: 0260-7476. 43 (4). s 400 - 413. doi:10.1080/02607476.2017.1297042.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Hansen, Sven-Erik; Sjöberg, Jan (2015). General Didactics in Finnish Teacher Education – the case of class teacher education at Åbo Akademi University. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. ISSN: 2002-2832. 1 (1). s 7 - 20.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2014). A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students. Journal of Psychology Research. ISSN: 2159-5542. 4 (7). s 567 - 578. doi:10.17265/2159-5542/2014.07.005.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Hansén, Sven-Erik (2014). Finnish teacher education – challenges and possibilities.. Journal of International Forum of Researchers in Education. ISSN: 2349-2708. 1 (2).
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2010). Student teachers’ views of the scientific thesis within teacher education in Finland.. Att växa till lärare. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 1. s 11 - 28.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Hansen, Sven-Erik; Sjöberg, Jan (2005). Must know, good to know, nice to know. Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar.. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 4s 400 - 412.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2000). Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts. Estudios Pedagógicos. ISSN: 0716-050X. 25s 7 - 20.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2000). Student nurses' understanding of caring science. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 20 (2). s 164 - 170.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria; Wenestam, Claes-Göran (1999). Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School.. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 43 (1). s 5 - 18.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1998). The influence of the educational context on students' conceptions of learning.. Higher Education. ISSN: 0018-1560. 35s 299 - 316.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1997). Students' views of learning in vocational education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. 2s 179 - 188.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1997). Studerandes inriktningar vid inlärning inom yrkesutbildning. En undersökning av studerandes inlärningsinriktningar inom ramen för två yrkesutbildningar i Finland. Kas­va­tus. ISSN: 0022-927X. 4s 326 - 337.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1997). The influence of the educational context on students' conceptions of learning and approaches to learning. British Journal of Educational Psychology. ISSN: 0007-0998. 3 (67). s 371 - 381.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1994). Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen. Kas­va­tus. ISSN: 0022-927X. 5s 483 - 491.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (1994). Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen.. Kas­va­tus. ISSN: 0022-927X. 5s 483 - 491.
 • Hansen, Sven-Erik; Aspfors, Jessica Marianne; Eklund, Gunilla Brita Maria; Wikman, Tom (2023). Att gestalta vetenskaplig text. ISBN: 9789144161884. Studentlitteratur AB. s 122.
 • Eklund, Gunilla Brita Maria (2024). Webinar: Nordic research on teacher education.
 • Aspfors, Jessica Marianne; Eklund, Gunilla Brita Maria; Henriksson, John (2024). Bridging theory and practice   – student teachers’ communication of their master’s thesis with a popular scientific approach.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aksland, Charlotte; Mestad, Idar (2023). Norwegian science teacher educators’ views of the master’s thesis within teacher education for primary and lower secondary school..

Sist endret: 6.01.2024 16:01