Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunhild Maria Hugdal

Førsteamanuensis

Empirisk etiker som har forsket på valg, abort og reproduksjon. I doktoravhandlingen min, The right choice and the free choice: An empirical ethical contribution to a Christian, feminist ethic of reproductive justice, så jeg på hvordan frihet og relasjonelle hensyn forhandles i en valgsituasjon. Jeg ønsker å jobbe videre med empirisk etikk, profesjonsetikk og relasjonsetikk. Jeg underviser i etikk på ulike utdanningsløp, samt i KRLE. 

Forskning

Forskningsinteressene mine handler om empirisk etikk, feministisk teori, relasjonsetikk, profesjonsetikk og generelt hvordan moralske verdier forhandles i ulike praksiser og situasjoner. 

Undervisning

Jeg underviser i profesjonsetikk på emner som Anvendt etikk og Profesjonsetikk, samt i profesjonsetikk på lærer- og barnehagelærerutdanningene. I tillegg underviser jeg i KRLE for lærerstudenter. 

Arbeidserfaring

08/2021 Førsteamanuensis i etikk ved UIA

01/2021-07/2021 Vikarprest i Strømmen menighet, Den norske kirke

2013-2020 Stipendiat ved MF Vitenskapelig Høyskole

08/2009-08/2013 Prest i Den norske kirke

 

Allmenn formidling

https://www.minervanett.no/bonusfamilie-ekteskap-kjaerlighet/a-slippe-fri-den-man-ikke-elsker/180538

https://kjonnsforskning.no/nb/2021/06/er-kvinner-som-ikke-onsker-seg-barn-egoistiske

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hugdal, Gunhild Maria (2023). Podcast-episode etikketaten.
  • Hugdal, Gunhild Maria (2023). Deltok i panelet på Etikketaten (NRK) 19.april 2023.
  • Hugdal, Gunhild Maria (2022). Intervju med Fedrelandsvennen ang arrangementet "Komplisert farsdag".
  • Hugdal, Gunhild Maria (2022). Radio NRK Sørlandet Intervju om studien "Bonusfamilien -- utfordringer og erfaringer".
  • Hugdal, Gunhild Maria (2022). Radio 3,16 Intervju i forbindelse med arrangementet "Komplisert farsdag".
  • Hugdal, Gunhild Maria (2022). Kompass NRK radio "De ti bud".
  • Hugdal, Gunhild Maria (2022). Kompass Nrk radio "Krigens dilemmaer".

Sist endret: 26.08.2021 10:08