0
Hopp til hovedinnhold

Gunhild Kvåle

Professor

Prodekan for forskning

 
Kontor:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I 2019-2023 er 50% av stillinga mi knytt til funksjon som prodekan for forsking ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk. 

Hausten 2020–2023 deltar eg (50 %) i eit NFR-støtta forskingsprosjekt (FINNUT) om kritisk lesing og skriving i norskfaget på ungdomstrinnet (CritLit).

Mi eiga forsking dreier seg særleg om multimodal, visuell og digital kommunikasjon, dels i tilknyting til utdanningsfeltet og dels meir allmennt. Eg har tidlegare undervist og rettleia på mange emne i studietilbodet til Institutt for nordisk og mediefag, særleg masterprogrammet i samfunnskommunikasjon og i ulike norskfaglege emne i lærerutdanningane.

 

Deltakar i forskingsprosjektet "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world", leia av USN. Støtta av NFR, sept 2020–2023.

Leiar for den nordiske foreninga for SFL og sosialsemiotikk (2019–d.d.). Nestleiar 2013–2019.

Medredaktør for tidsskriftet Visual Communication, SAGE (2017–2020).

Medlem av forskingsgruppene Utdanningstekst og Medie- og kommunikasjonsforskingsgruppa ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk, UiA. Leiar for Utdanningstekst i perioden 2015–2019.

Leiar for prosjektet "Evalueringstekst" (2017-2018). 

Medleiar av forskingsprosjekt om "Social Media as Semiotic Technology" i samarbeid med Senter for multimodal kommunikasjon ved Syd-Dansk Universitet. (2015–2018).

Deltakar i forskingsprosjektet "DigiGLU – Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning", støtta av Uglandsfondet 2013–2015.

Deltakar i forskingssatsninga "MULTIKUL– Multimodalitet og kulturendring", UiA, 2011–2015.

Deltakar i forskingsprosjektet Multimodalitet, sjanger og design, støtta av NFR, 2007–2011. 

Cristin-profil

Faglige interesser

Multimodalitet, diskursanalyse, lærerutdanningsforskning, literacy, kommunikasjon i barnehage og skole, semiotisk teknologi, sosialsemiotikk, sosiale medier.

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
  • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
  • Kvåle, Gunhild (2021). "Multimodalitet og utdanning. Kritisk literacy i en global og digital tekstkultur".
  • Kvåle, Gunhild (2021). "Multimodal meningsskaping på digitale premisser. Sosialsemiotiske perspektiver på teknologi".
  • Kvåle, Gunhild (2021). "Kritisk literacy fra et medieperspektiv".
  • Kvåle, Gunhild (2021). "Digitalizing literacy as commercial educational software".
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Artikkelskrivingas ABC".
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Hvordan kommuniserer vi politisk? Tips fra forskninga og feltet". Podcast-deltakelse.
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Kommersielle abc-appar".

Sist endret: 6.10.2021 13:10