0
Hopp til hovedinnhold

Gunhild Kvåle

Professor

Prodekan for forskning

 
Kontor:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I 2019-2023 er 50% av stillinga mi knytt til funksjon som prodekan for forsking ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk. 

Hausten 2020–2023 deltar eg (50 %) i eit NFR-støtta forskingsprosjekt (FINNUT) om kritisk lesing og skriving i norskfaget på ungdomstrinnet (CritLit).

Mi eiga forsking dreier seg særleg om multimodal, visuell og digital kommunikasjon, dels i tilknyting til utdanningsfeltet og dels meir allmennt. Eg har tidligare undervist og rettleia på mange emne i studietilbodet til Institutt for nordisk og mediefag, særleg masterprogrammet i samfunnskommunikasjon og i ulike norskfaglege emne i lærerutdanningane.

 

Medredaktør for tidsskriftet Visual Communication, SAGE (2017–2020).

Deltakar i forskingsprosjektet "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world", leia av USN. Støtta av NFR, sept 2020–2023.

Medlem av forskingsgruppene Utdanningstekst og Medie- og kommunikasjonsforskingsgruppa ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk, UiA. Leiar for Utdanningstekst i perioden 2015–2019.

Leiar for prosjektet "Evalueringstekst" (2017-2018). 

Medleiar av forskingsprosjekt om "Social Media as Semiotic Technology" i samarbeid med Senter for multimodal kommunikasjon ved Syd-Dansk Universitet. (2015–2018).

Deltakar i forskingsprosjektet "DigiGLU – Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning", støtta av Uglandsfondet 2013–2015.

Deltakar i forskingssatsninga "MULTIKUL– Multimodalitet og kulturendring", UiA, 2011–2015.

Deltakar i forskingsprosjektet Multimodalitet, sjanger og design, støttet av NFR, 2007–2011. 

Cristin-profil

 

Hovudtillitsvalgd for Utdanningsforbundet ved UiA (2016–2018) og plasstillitsvalgd ved Fakultet for humaniora og pedagogikk (2014–juni 2019).

Faglige interesser

Multimodalitet, diskursanalyse, lærerutdanningsforskning, literacy, kommunikasjon i barnehage og skole, semiotisk teknologi, sosialsemiotikk, sosiale medier.

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
  • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
  • Kvåle, Gunhild (2021). "Digitalizing literacy as commercial educational software".
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Artikkelskrivingas ABC".
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Hvordan kommuniserer vi politisk? Tips fra forskninga og feltet". Podcast-deltakelse.
  • Kvåle, Gunhild (2020). "Kommersielle abc-appar".
  • Kvåle, Gunhild (2019). "Språk-kartlegging. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst".
  • Kvåle, Gunhild (2019). "Kommersielle ABC-apper for barnehagebarn".
  • Kvåle, Gunhild (2019). "Evaluering og kartlegging som tekstlig og sosial praksis. Kritiske og multimodale perspektiver.".

Sist endret: 20.05.2021 15:05