Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunhild Kvåle

Professor

Prodekan for forskning

 
Kontor:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I 2019-2023 er 50% av stillinga mi knytt til funksjon som prodekan for forsking ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk. 

Hausten 2020–2023 deltar eg i eit NFR-støtta forskingsprosjekt om kritisk lesing og skriving i norskfaget på ungdomstrinnet: "Critical Literacy in a digital and global textual world" (CritLit).

Mi eiga forsking dreier seg særleg om multimodal, visuell og digital kommunikasjon, dels i tilknyting til utdanningsfeltet og dels meir allmennt. Eg har tidlegare undervist og rettleia på mange emne i studietilbodet til Institutt for nordisk og mediefag, særleg masterprogrammet i samfunnskommunikasjon og i ulike norskfaglege emne i lærerutdanningane.

Medlem i det nasjonale publiseringsutvalet for humaniora (2019-2023). 

Deltakar i forskingsprosjektet "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world", leia av USN. Støtta av NFR, sept 2020–2023.

Leiar for den nordiske foreninga for SFL og sosialsemiotikk (2019–d.d.). Nestleiar 2013–2019.

Medredaktør for tidsskriftet Visual Communication, SAGE (2017–2020).

Medlem av forskingsgruppene Utdanningstekst og Medie- og kommunikasjonsforskingsgruppa ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk, UiA. Leiar for Utdanningstekst i perioden 2015–2019.

Leiar for prosjektet "Evalueringstekst" (2017-2018). 

Medleiar av forskingsprosjekt om "Social Media as Semiotic Technology" i samarbeid med Senter for multimodal kommunikasjon ved Syd-Dansk Universitet (2015–2018).

Deltakar i forskingsprosjektet "DigiGLU – Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning", støtta av Uglandsfondet 2013–2015.

Deltakar i forskingssatsninga "MULTIKUL– Multimodalitet og kulturendring", UiA, 2011–2015.

Deltakar i forskingsprosjektet Multimodalitet, sjanger og design, støtta av NFR, 2007–2011. 

Cristin-profil

Faglige interesser

Multimodalitet, diskursanalyse, lærerutdanningsforskning, literacy, kommunikasjon i barnehage og skole, semiotisk teknologi, sosialsemiotikk, sosiale medier.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (2). s 1 - 21. doi:10.5617/adno.8992.
 • Kvåle, Gunhild (2021). "Stars, Scores and Cheers. A Social Semiotic Critique of "Fun" Learning in Commercial Educational Software for Children". Multimodal Literacies Across Digital Learning Contexts. ISBN: 9780367681043. Routledge. Chapter 3.
 • Kvåle, Gunhild (2020). "Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn.". Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 6 - 25. doi:10.23865/njlr.v6.1746.
 • Kvåle, Gunhild; Poulsen, Søren Vigild (2019). "The templatized aesthetics of Wix. A social semiotic technology approach to web design". Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Chapter 12. s 211 - 225.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Bloggmaler som semiotisk teknologi og multimodalt halvfabrikat: En sosialsemiotisk analyse av stilrepertoaret til blogg.no". Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. ISBN: 9788245022889. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 159 - 180.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst". Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5998.
 • Poulsen, Søren Vigild; Kvåle, Gunhild (2018). "Studying social media as semiotic technology: a social semiotic multimodal framework". Social Semiotics. ISSN: 1035-0330. 28 (5). s 700 - 717. doi:10.1080/10350330.2018.1505689.
 • Kvåle, Gunhild (2017). "Expressing identity in Microsoft Word. A critical discussion of the stylistic normativity of templates and software". The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 8. s 157 - 174.
 • Kvåle, Gunhild; Tønnessen, Elise Seip (2016). Metode og data. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 2. s 32 - 52.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 8. s 177 - 203.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Software as ideology: A multimodal critical discourse analysis of Microsoft Word and SmartArt. Journal of Language and Politics. ISSN: 1569-2159. 15 (3). s 259 - 273. doi:10.1075/jlp.15.3.02kva.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Å kommunisere fagkunnskap digitalt. To case-analyser av forholdet mellom multimodal representasjon og programvare. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 9. s 204 - 237.
 • Kvåle, Gunhild (2015). "Multimodale modellar i Microsoft Word: Programvare som semiotisk ressurs". Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 153 - 169.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2015). Sammensatte tekster i faglig skriving. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 7. s 59 - 74.
 • Kvåle, Gunhild (2014). "Digitale tekstar". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 175 - 190.
 • Kvåle, Gunhild (2010). Invitasjon til destinasjon. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 39 - 55.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
 • Kvåle, Gunhild; Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen (2023). Colletts kafe podkast: Spesialpedaogikk, digitale teknologiar og skulen.
 • Kvåle, Gunhild (2023). "Kritisk lesing av digitale tekster i skolen"..
 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild (2022). CritLit Midpoint workshop.
 • Kvåle, Gunhild (2022). "Å illustrere med andres bilder. Digitale bildesamlinger i et sosialsemiotisk og kritisk literacy-perspektiv.".
 • Kvåle, Gunhild (2022). "Digitale bildebanker og kritisk literacy".
 • Kvåle, Gunhild (2022). "Kritisk lesing i skolen".
 • Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2022). "CritLit: Et samarbeidsprosjekt om kritisk literacy i norskfaget".
 • Kvåle, Gunhild; Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie (2022). Colletts kafe podkast: Å forske på skuleutvikling - School-In.
 • Kvåle, Gunhild; Veum, Aslaug (2022). CritLit - verkstad 4.

Sist endret: 20.12.2022 20:12