Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gunhild Kvåle

Professor

Prodekan for forskning

 
Kontor:
E2073 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I 2019-2023 er 50% av stillinga mi knytt til funksjon som prodekan for forsking ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk. 

Mi eiga forsking dreier seg særleg om multimodal, visuell og digital kommunikasjon, dels i tilknyting til utdanningsfeltet og dels meir allmennt. Eg har tidlegare undervist og rettleia på mange emne i studietilbodet til Institutt for nordisk og mediefag, særleg masterprogrammet i samfunnskommunikasjon og i ulike norskfaglege emne i lærerutdanningane.

Medlem i det nasjonale publiseringsutvalet for humaniora (2019-2023). 

Deltakar i forskingsprosjektet ReMed - Resilient Media for Democracy in the Digital Age (2023-2026), finansiert av Horizon Europe.

Deltakar i forskingsprosjektet "CritLit - Critical Literacy in a digital and global textual world", (2020-2023), finansiert av NFR.

Leiar for den nordiske foreninga for SFL og sosialsemiotikk (2019–d.d.). Nestleiar 2013–2019.

Medredaktør for tidsskriftet Visual Communication, SAGE (2017–2020).

Medlem av forskingsgruppa Medie- og kommunikasjonsforskingsgruppa ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk, UiA. Leiar for forskingsgruppa Utdanningstekst i perioden 2015–2019.

Leiar for prosjektet "Evalueringstekst" (2017-2018). 

Medleiar av forskingsprosjekt om "Social Media as Semiotic Technology" i samarbeid med Senter for multimodal kommunikasjon ved Syd-Dansk Universitet (2015–2018).

Deltakar i forskingsprosjektet "DigiGLU – Digital tekstkompetanse og bruk av læringsressurser i ny grunnskolelærerutdanning", støtta av Uglandsfondet 2013–2015.

Deltakar i forskingssatsninga "MULTIKUL– Multimodalitet og kulturendring", UiA, 2011–2015.

Deltakar i forskingsprosjektet Multimodalitet, sjanger og design, støtta av NFR, 2007–2011. 

Cristin-profil

Faglige interesser

Multimodalitet, diskursanalyse, lærerutdanningsforskning, literacy, kommunikasjon i barnehage og skole, semiotisk teknologi, sosialsemiotikk, sosiale medier.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (2). s 1 - 21. doi:10.5617/adno.8992.
 • Kvåle, Gunhild (2021). "Stars, Scores and Cheers. A Social Semiotic Critique of "Fun" Learning in Commercial Educational Software for Children". Multimodal Literacies Across Digital Learning Contexts. ISBN: 9780367681043. Routledge. Chapter 3.
 • Kvåle, Gunhild (2020). "Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn.". Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 6 - 25. doi:10.23865/njlr.v6.1746.
 • Kvåle, Gunhild; Poulsen, Søren Vigild (2019). "The templatized aesthetics of Wix. A social semiotic technology approach to web design". Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. Chapter 12. s 211 - 225.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Bloggmaler som semiotisk teknologi og multimodalt halvfabrikat: En sosialsemiotisk analyse av stilrepertoaret til blogg.no". Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. ISBN: 9788245022889. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 159 - 180.
 • Kvåle, Gunhild (2018). "Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst". Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5998.
 • Poulsen, Søren Vigild; Kvåle, Gunhild (2018). "Studying social media as semiotic technology: a social semiotic multimodal framework". Social Semiotics. ISSN: 1035-0330. 28 (5). s 700 - 717. doi:10.1080/10350330.2018.1505689.
 • Kvåle, Gunhild (2017). "Expressing identity in Microsoft Word. A critical discussion of the stylistic normativity of templates and software". The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 8. s 157 - 174.
 • Kvåle, Gunhild; Tønnessen, Elise Seip (2016). Metode og data. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 2. s 32 - 52.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 8. s 177 - 203.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Software as ideology: A multimodal critical discourse analysis of Microsoft Word and SmartArt. Journal of Language and Politics. ISSN: 1569-2159. 15 (3). s 259 - 273. doi:10.1075/jlp.15.3.02kva.
 • Kvåle, Gunhild (2016). Å kommunisere fagkunnskap digitalt. To case-analyser av forholdet mellom multimodal representasjon og programvare. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 9. s 204 - 237.
 • Kvåle, Gunhild (2015). "Multimodale modellar i Microsoft Word: Programvare som semiotisk ressurs". Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 153 - 169.
 • Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renee (2015). Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 2015 (1). s 8 - 28.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2015). Sammensatte tekster i faglig skriving. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 7. s 59 - 74.
 • Kvåle, Gunhild (2014). "Digitale tekstar". Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 175 - 190.
 • Kvåle, Gunhild (2010). Invitasjon til destinasjon. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 39 - 55.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Kvåle, Gunhild; Maagerø, Eva; Veum, Aslaug (2015). Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. s 276.
 • Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders; Kruse, Kirsten Linnea; Burgess, Marthe Øidvin; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2023). Resultat og erfaringar frå CritLit-prosjektet.
 • Kvåle, Gunhild; Vinje, Hilde; Flodin, Camilla Susanne (2023). Colletts kafe podkast: Filosofi og forsking.
 • Kvåle, Gunhild; Cameron, David Lansing; Matre, Marianne Engen (2023). Colletts kafe podkast: Spesialpedaogikk, digitale teknologiar og skulen.
 • Kvåle, Gunhild (2023). "Kritisk lesing av digitale tekster i skolen"..
 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild (2022). CritLit Midpoint workshop.
 • Kvåle, Gunhild (2022). "Å illustrere med andres bilder. Digitale bildesamlinger i et sosialsemiotisk og kritisk literacy-perspektiv.".
 • Kvåle, Gunhild (2022). "Digitale bildebanker og kritisk literacy".

Ekspertområder

Sist endret: 23.06.2023 09:06