0
Hopp til hovedinnhold

Gro-Renée Rambø

Professor

 
Kontor:
E2081 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

Formell kompetanse

2009:Dr.art. i nordisk språkvitenskap

Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Doktoravhandlingen er et språksosiologisk arbeid om historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og de skandinaviske språkene i seinmiddelalderen. Graden inkluderer en rekke kurs innen språkteori, metode og forskningsetikk, blant annet kurs i semiotikk, sosiolingvistikk, språk og identitet, språknormering, historisk språkvitenskap og grammatikalisering.

2006: Universitets- og høgskolepedagogikk. Universitetet i Agder.

#

1999:Cand. philol.

Institutt for nordisk språk og litteratur, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Nordisk (hovedfag), engelsk (mellomfag), sosialantropologi (grunnfag), ex.phil., språkvitenskap og fonetikk (forkurs)

Hovedoppgaven er en studie innenfor fagområdet språkpolitikk/språkplanlegging, og dreier seg om bokmålsreformen I 1981. Det er særlig lagt vekt på særutvalgets arbeid, men også på den politiske beslutningsprosessen i forbindelse med reformen og reaksjoner i presse og offentlighet. Graden inkluderer en rekke kurs, blant annet innen emner som språksosiologi/sosiolingvistikk (metode og teori), språk og kjønn, talemålsforskning, leksikologi, stedsnavn- og personnavnforskning, språkkontaktforskning.

Utvalgte publikasjoner:

Rambø, Gro-Renée (2008): Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og de skandinaviske språkene I seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi. Upublisert dr.art.-avhandling, Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Rambø, Gro-Renée (2006): ”Alle kan jo norsk – noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen”. I: Lager, Ragnhild (red.) 2006: Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Skriftserien nr. 28. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Jahr, Ernst Håkon; Jensen, Kjetil; Nesse, Agnete; Rambø, Gro-Renée og Skancke, Kaja (2001): ”Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages – The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages”. I: Ståhlberg, Krister 2001: The Nordic Countries and Europe. København: Nordic Council of Ministers, s 153-185.

Rambø, Gro-Renée (1999): Bokmålsreformen i 1981 – med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. Forskningsserien nr. 20. Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Populærvitenskapelig formidling:

Språkteigen, NRK P2: flere innslag i 2007 og 2008 innenfor emner som ”språk og kjønn”, ”språk - grammatikk”, ”nabospråkforståelse”, ”begrepsinnhold”, ”byråkratspråk og demokrati”.

Undervisning:

Allmennærerutdanning (norsk språk, lese- og skriveopplæring), førskolelærerutdanning (norsk språk og litteratur), kommunikasjonsfag (tekst og tolkning, skrivelære, mellommenneskelig kommunikasjon), nordisk språkvitenskap (språkpolitikk og språkplanlegging, språkkontaktforskning, tekstlingvistikk, språksosiologi/sosiolingvistikk, talemålsforskning)

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rambø Gro-Renée, Tønnessen Elise Seip, Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis (2018). Sakprosa . ISSN 1891-5108. 10 (2), s - doi: 10.5617/sakprosa.6005
 • Drange Eli-Marie D., Rambø Gro-Renée, Birkeland Nils Rune, Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education (2017). Designs for Learning . ISSN 1654-7608. 9 (1), s 1 - 9 doi: 10.16993/dfl.69
 • Rambø Gro-Renée, Hellang Bente Velle, Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk (2017). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge . ISSN 1504-9922. 11 (2), doi: 10.5617/adno.3864
 • Vollan Magnhild, Rambø Gro-Renée, Lærerstudenters kildebruk (2016).
 • Vollan Magnhild, Rambø Gro-Renée, Tekstpraksis og tekstrefleksjon (2016).
 • Kvåle Gunhild, Rambø Gro-Renee, Expressing professional identity through blogging : a case study of blogging in the study of the subject of Norwegian in pre-school teacher education (2015). Nordic Journal of Digital Literacy . ISSN 1891-943X. 2015 (1), s 8 - 28
 • Birkeland Nils Rune, Rambø Gro-Renee, Vollan Magnhild, Drange Eli-Marie D., Kilder og kildebruk (2015).
 • Rambø Gro-Renee, Kristiansen Aslaug, Berg Claire Vaugelade, Grevholm Barbro, Haraldstad Åse, Hellang Bente Velle, Håøy Annbjørg, Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress (2015).
 • Berg Claire Vaugelade, Grevholm Barbro, Haraldstad Åse, Hellang Bente Velle, Håøy Annbjørg, Kristiansen Aslaug, Rambø Gro-Renee, Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress (2015).
 • Rambø Gro-Renee Språksosiologi og norsk språkhistorieskriving (2014). Maal og Minne . ISSN 0024-855X. 2014 (2), s 18 - 55
 • Rambø Gro-Renee Historical language sociology – or rather language ecology? (2013).
 • Rambø Gro-Renee Låneordstudier I - Didrik Arup Seips doktoravhandling fra 1915 (2013).
 • Rambø Gro-Renee Language contact, communication and change (2012).
 • Rambø Gro-Renée "Alle kan jo norsk" - noen tanker om utfordringer for allmennlærerutdanningen (2006).
 • Nesse Agnete, Jahr Ernst Håkon, Jahr Ernst Håkon, Rambø Gro-Renée, Rambø Gro-Renée, Jensen Kjetil, Skancke Kaja, Historical Principles for Loanwords in the Scandinavian Languages - The Contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages (2001). ? . ISSN . (22), s 153 - 186
 • Jahr Ernst Håkon, Jahr Ernst Håkon, Jensen Kjetil, Nesse Agnete, Rambø Gro-Renée, Rambø Gro-Renée, Skancke Kaja, Historical principles for loanwords in the Scandinavian languages - the contact between Low German and Scandinavian in the Late Middle Ages (2001). ? . ISSN . s 153 - 185
 • Tønnessen, Elise Seip Birkeland, Nils Rune Drange, Eli-Marie D. Kvåle, Gunhild Rambø, Gro-Renée Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02631-2. 256 s.
 • Rambø, Gro-Renee (1999). Bokmålsreformen i 1981 - med særlig vekt på Særutvalgets arbeid. ISBN 82-7117-404-5. 462 s.
 • Rambø, Gro-Renée (2010). Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen - et bidrag til historisk språksosiologi. Novus Forlag. ISBN 9788270996216.
 • Rambø Gro-Renée, Tønnessen Elise Seip, Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis (2018). Sakprosa . ISSN 1891-5108. 10 (2), s - doi: 10.5617/sakprosa.6005
 • Rambø Gro-Renée Nynorsk, bokmål og andre språk i Norge - norsk språkpolitikk (2017).
 • Rambø Gro-Renée, Hellang Bente Velle, Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk (2017). Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge . ISSN 1504-9922. 11 (2), doi: 10.5617/adno.3864
 • Drange Eli-Marie D., Rambø Gro-Renée, Birkeland Nils Rune, Students’ Redesign of Mandatory Assignments in Teacher Education (2017). Designs for Learning . ISSN 1654-7608. 9 (1), s 1 - 9 doi: 10.16993/dfl.69
 • Rambø Gro-Renée Is 1905 - 1945 a reasonable period in Norwegian language planning and conflict? (2016).
 • Rambø Gro-Renée Circulating linguistic features (2016).
 • Rambø Gro-Renée Hver gang vi møtes - om språkkontakt i Seinmiddelalderens Skandinavia (2016).
 • Vollan Magnhild, Rambø Gro-Renée, Lærerstudenters kildebruk (2016).
 • Vollan Magnhild, Rambø Gro-Renée, Tekstpraksis og tekstrefleksjon (2016).
 • Tønnessen Elise Seip, Birkeland Nils Rune, Drange Eli-Marie D., Kvåle Gunhild, Rambø Gro-Renée, Vollan Magnhild, Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning (2016).

Sist endret: 9.10.2018 09:10

Send studiet på mail