Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gro Gardå

Stipendiat

 
Kontor:
EU113 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09.00-15.00

Gro Gardå er stipendiat i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Hennes forskningsinteresser er dannelsesdidaktikk, pedagogisk filosofi og kritisk pedagogikk, diskursanalyse, samtaleanalyse. Gro deltok i klasseromsforskning i forbindelse med masteroppgaven sin hvor hun studerte "forestilte fellesskap" i undervisningen. Tidligere har Gro erfaringer som kunstner og pedagog i estetiske undervisningsformer, både innlands og utenlands. Hun er utdannet ballettdanser ved "Ballett Akademien" i Gôteborg, og har master i pedagogikk med fordypning i didaktikk fra UIA. 

Forskning

Avhandlingsarbeidet er en klasseromsundersøkelse av hvordan fellesskap blir til i undervisningen gjennom samtaler og interaksjoner rundt felles innhold. Med utgangspunkt i teoriperspektiver på undervisning fra nordisk dannelsesdidaktikk forsker Gro Gardå på hvordan innholdets mangfdoldige betydninger i plenumsundervisning i klasserommet forvaltes i praksis. Forskningen inkluderer og kombinerer dannelsesteori med empiri og praksis.

Undervisning

Gro Gardå har undervist blant annet ved : 

Lærerutdanning for tospråklige lærere Bachelor Kristiansand

NORSEC - Norwegian Society, Education and Culture TFL903-1

Pedagogikk Bachelor Grunnstudium Kristiansand 

 Vågsbygd videregående skole, Kristiansand

Karasjoga Kulturskuvla Karasjok Kulturskole, Karasjok

 

 

 

 

Faglige interesser

Undervisning

Pedagogisk filosofi

Kritisk pedagogikk

Individ og Fellesskap

Fantasi, forestillinger og kreativitet 

Språklig samhandling

Diskurs

Samtaleanalyse

 

Sist endret: 16.10.2023 09:10