0
Hopp til hovedinnhold

Grethe Steen Rønning

Førstelektor emerita

Utdannelse; Cand.paed., førskolelærerutdanning Fagområder; Didaktikk, læreplanteori, implementering Publikasjoner: 2013; Rammeplan for barnehagen, hva så? Oslo. Cappelen Damm Akademisk 2010; Lojal mot rammeplanen,- og tro mot seg selv. I Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 2 1997; Finnes det en egen førskole-didaktikk? I Norsk pedagogisk tidsskrift nr.3 1997; Rammeplan i barnehagen, hvis personalet vil – I Debattserien for barnehagefolk nr.1 1997; Det viktigste i barnehagen, I Debattserien for barnehagefolk nr.2 1997; Om å ha rammeplanen under huden, I Debattserien for barnehagefolk nr.3 1997; Hva lærer barn i barnehagen? I Bedre skole nr.2 1996; Hva vil rammeplanen si for planlegging i barnehagen. I KPS-kontakten nr.2 (Organ for Kristen Pedagogisk Forbund) 1996; Rammeplan for barnehagen, hva så? HøyskoleForlaget, Kristiansand 1995; Barnehagen i en læreplantid - om førskolelæreres didaktiske kompetanse, I Norsk Førskolelærerblad nr. 7 1995; Mot ny innsikt i barnehagens læreplankunnskap? I Norsk Førskolelærerblad nr. 15 1995; Barnehagen i en læreplantid, I Debattserien for barnehagefolk nr. 1 1994; Rammeplan for barnehagen, hva så? I Norsk Førskolelærerblad nr. 2 1993; "Teoristyrt" eller "metodestyrt"? Om bruk av modeller i planlegging av barnehagens virksomhet, I Norsk Førskolelærerblad nr. 35 1992; Mellom intensjon og virkelighet - om verdiformidling i den videregående skole. I Rapport nr. 4, Verdier - Vekst - Video. Britt Ulstrup Engelsen, Bjørg Brantzæg Gundem, Berit Karseth (red.) Pedagogisk Forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo 1992; Mellom intensjon og virkelighet. Om målsetning og målrealisering. I Norsk Skoleblad nr.29 (Kronikk)

Prosjekter

Ny Rammeplan for barnehagen; Prosjektperiode; 2006 - 2008 Implementering av rammeplan i barnehagen; Prosjektperiode 2009 - 2011

Vitenskapelige publikasjoner

  • Rønning, Grethe Steen (2010). Lojal mot rammeplanen, - og tro mot seg selv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 94 (2). s 100 - 111.
  • Rønning, Grethe Steen (1997). Finnes det en egen førskole-didaktikk?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 5 sider (3). s 169 - 173.
  • Rønning, Grethe Steen (2000). Struktur og frihet, realiserbar praksis eller teoretisk utopia?.

Sist endret: 29.10.2018 08:10