Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Grete Lund Vabo

Dosent

Dosent i Sykepleievitenskap

 
Kontor:
I2 021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1530

Ansatt som Dosent på institutt for sykepleievitenskap, 100% stilling

Er deltaker i Nordic Network for Terminology i Nursing (NNTN) 

Prosjektdeltaker i DIKU prosjekt knyttet til internasjonalisering og økt mobilitet innen sykepleierutdanning (INKLUSIV)

Prosjektdeltake i DIKU prosjekt knyttet til forbedringer i sykepleierstudenters praksis (DIGIVEI)

Interessefelt i utdanning er "Dokumentasjon i sykepleiepraksis"- (ICNP)

Forfatter av boken: Dokumentasjon av helsehjelp. Cappelen Damm Akademisk. 2022 (4 utg)

Forsker på sykepleierstudentens utvikling av profesjonsidentitet

Medansvarlig for samarbeid mot UCL Odense, Lærerutveksling og  forskningssamarbeid.

Koordinator for internasjonalisering (Belgia og Storbritannia)

Medlem i Internasjonalt utvalg ved fakultet for Helse og idrettsvitenskap 

Forskning

Sykepleierstudenten og utvikling av profesjonsidentitet

-Systematisk kunnskapssammenstilling

-Longitudinal studie

-Dybdeintervju

Bruk av teknologi i sykepleierutdanning- Fokusgruppeintervju

Undervisning

Dokumentasjon i sykepleiepraksis

Praktiske ferdigheter 1.studieår

Caseundervisning 1.studieår

Arbeidserfaring

Sykepleier Gynekologisk avdeling

Høyskolelektor 1998-2007

Universitetslektor 2007-2016

1.lektor 2016-

 

Faglige interesser

Dokumentasjon i sykepleiepraksis

Terminologi og standardisert språk i sykepleiepraksis

Profesjonsidentitet

Internasjonalisering i sykepleierutdanningen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vabo, Grete (2023). Dokumentasjon av helsehjelp fra Sykepleiere. Michael. ISSN: 1893-9651. 20s 152 - 161.
 • Prado, Patricia Rezende do; Silveira, Renata Cristina Campos Pereira; Vettore, Mario Vianna; Fossum, Mariann; Vabo, Grete Lund; Gimenes, Fernanda Raphael Escobar (2023). Nursing interventions to prevent corneal injury in critically ill sedated and mechanically ventilated patients: A systematic review of interventions. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 78doi:10.1016/j.iccn.2023.103447.
 • Snaprud, Mikael; Velazuez, Andrea C.; Vabo, Grete; Skibrekk, Kristian (2023). Verktøy for å kople leksikalske ressurser til tekster. LexicoNordica. ISSN: 0805-2735. 30 (Særtrykk). s 137 - 157.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Slettebø, Åshild (2021). Nursing students`professional identity development:An integrative review. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. doi:10.1177/20571585211029857.
 • Meum, Torbjørg Træland; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Rabben, Jannicke; Vabo, Grete (2021). Perceptions of digital technology in nursing education: A qualitative study. Nurse Education in Practice. ISSN: 1471-5953. doi:10.1016/j.nepr.2021.103136.
 • Meum, Torbjørg Træland; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Vabo, Grete Lund; Rabben, Jannicke (2021). Perceptions of digital technology in nursing education: A qualitative study. Nurse Education in Practice. ISSN: 1471-5953. 54s 1 - 6. doi:10.1016/j.nepr.2021.103136.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin; Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 29 (1). s 52 - 72. doi:10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 109 - 109.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway. HCI in Business. ISBN: 978-3-319-07292-0. Springer. HCI in Business. s 690 - 699.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Schrøder, Margit; Vabo, Grete; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4). s 35 - 37.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Vabo, Grete; Schrøder, Margit; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4 = 94). s 35 - 37.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune. Årbok for eldreomsorg. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Fossum, Mariann; Vabo, Grete; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Vabo, Grete (2022). Dokumentasjon av helsehjelp. ISBN: 9788202705220. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vabo, Grete Lund (2018). Dokumentasjon i Sykepleiepraksis. ISBN: 978 82 02 56772 9. Cappelen Damm Akademisk. s 247.
 • Sandvand, Else; Vabo, Grete (2007). Dokumentasjon i sykepleien Undertittel: En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon Else Sandvand Grete Vabo. ISBN: 9788276347296. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 240.
 • Vabo, Grete; Sandvand, Else (2006). Sykepleiedokumentasjon Faglig og juridisk forsvarlig?. Array.
 • Vabo, Grete (2023). Sykepleier- studenten og utvikling av profesjons-identitet.
 • Klausen, Marte; Vabo, Grete Lund (2021). Brøt ut fra omstridt menighet.

Sist endret: 27.11.2023 12:11