0
Hopp til hovedinnhold

Grete Lund Vabo

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
I1082 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1530

Ansatt som førstelektor på institutt for sykepleievitenskap, 100% stilling

Emneansvarlig for SY 110,Grunnleggende sykepleie 1.studieår bachelor sykepleie.

Prosjektmedarbeider i DIGIT: Undervisningsmetoder knyttet til digitale verktøy. 

Interessefelt i utdanning er "Dokumentasjon i sykepleiepraksis"

Koordinator for ICNP senter ved UiA

Arbeider i prosjekt knyttet til dokumentasjon og ICNP i kommunehelsetjenesten

Forsker på sykepleierstudentens utvikling av profesjonsidentitet

Medansvarlig for samarbeid mot UCL Odense, Lærerutveksling og planlegging av forskningssamarbeid.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Ulland, Dagfinn; Ringnes, Hege Kristin; Vabo, Grete Lund (2016). Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 29 (1). s 52 - 72. doi:10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 109 - 109.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway. HCI in Business. ISBN: 978-3-319-07292-0. Springer. HCI in Business. s 690 - 699.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Schrøder, Margit; Vabo, Grete; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4). s 35 - 37.
 • From, Ingrid; Leksell, Janeth; Marusarz, Marika; Røli, Kjell; Sairanen, Raija; Vabo, Grete; Schrøder, Margit; Söderhamn, Olle (2009). Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 29 (4 = 94). s 35 - 37.
 • Vabo, Grete; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune. Årbok for eldreomsorg. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Fossum, Mariann; Vabo, Grete; Terjesen, Solbjørg; Stordalen, Jørn (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Stordalen, Jørn; Fossum, Mariann; Terjesen, Solbjørg; Vabo, Grete (2005). Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune. Forum for eldreomsorg. Årbok 2005. Nytt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 55 - 61.
 • Vabo, Grete Lund (2018). Dokumentasjon i Sykepleiepraksis. ISBN: 978 82 02 56772 9. Cappelen Damm Akademisk. s 247.
 • Sandvand, Else; Vabo, Grete (2007). Dokumentasjon i sykepleien Undertittel: En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon Else Sandvand Grete Vabo. ISBN: 9788276347296. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 240.
 • Vabo, Grete; Sandvand, Else (2006). Sykepleiedokumentasjon Faglig og juridisk forsvarlig?. Array.
 • Rabben, Jannicke; Koch, Therese Brastad; Briseid, Hanne Synøve; Vabo, Grete Lund; Meum, Torbjørg Træland (2019). Digit- sykepleie på nett.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2018). Nursing Student and Professional Identity Developement A Systematic Review.
 • Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann; Slettebø, Åshild (2018). Sykepleierstudenter og utvikling av profesjonell identitet En systematisk oversiktsartikkel.
 • Vabo, Grete Lund (2018). Dokumentasjon av sykepleie.
 • Ringnes, Hege Kristin; Ulland, Dagfinn; Vabo, Grete Lund (2016). Lederne i Menigheten Samfundet er utvalgt av Gud.

Sist endret: 28.08.2019 12:08