0
Hopp til hovedinnhold

Grete Lund Vabo

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
I1082 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1530

Koordinator for 1.studieår bachelor sykepleie, institutt for sykepleievitenskap 

Interessefelt i utdanning er "Dokumentasjon i sykepleiepraksis"

Koordinator for ICNP senter ved UiA

Arbeider med prosjekt knyttet til dokumentasjon og ICNP i kommunehelsetjenesten

Forsker på sykepleierstudentens utvikling av profesjonsidentitet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (7-8), s 983 - 993 doi: 10.1111/jocn.13389
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing documentation: An evaluation of an action research project (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 842 - 843 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-842
 • Ulland Dagfinn, Ringnes Hege Kristin, Vabo Grete Lund, Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group (2016). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 29 (1), s 52 - 72 doi: 10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management (2014).
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway (2014).
 • From Ingrid, Leksell Janeth, Marusarz Marika, Røli Kjell, Sairanen Raija, Schrøder Margit, Vabo Grete, Söderhamn Olle, Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context (2009). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 29 (4), s 35 - 37
 • From Ingrid, Leksell Janeth, Marusarz Marika, Røli Kjell, Sairanen Raija, Vabo Grete, Schrøder Margit, Söderhamn Olle, Good nursing care for older nursing home clients in a Nordic context (2009). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 29 (4 = 94), s 35 - 37
 • Vabo Grete, Fossum Mariann, Terjesen Solbjørg, Stordalen Jørn, Dokumentasjon i egen kommune (2005).
 • Fossum Mariann, Vabo Grete, Terjesen Solbjørg, Stordalen Jørn, Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune (2005).
 • Stordalen Jørn, Fossum Mariann, Terjesen Solbjørg, Vabo Grete, Dokumentasjon i egen kommune Erfaringer fra Mandal og Gjerstad kommune (2005).
 • Vabo, Grete Lund (2018). Dokumentasjon i Sykepleiepraksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978 82 02 56772 9. 247 s.
 • Sandvand, Else Vabo, Grete (2007). Dokumentasjon i sykepleien Undertittel: En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon Else Sandvand Grete Vabo. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347296. 240 s.
 • Vabo, Grete Sandvand, Else (2006). Sykepleiedokumentasjon Faglig og juridisk forsvarlig?.
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing Student and Professional Identity Developement A Systematic Review (2018).
 • Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, Slettebø Åshild, Sykepleierstudenter og utvikling av profesjonell identitet En systematisk oversiktsartikkel (2018).
 • Vabo Grete Lund Dokumentasjon av sykepleie (2018).
 • Vabo Grete Lund Dokumentasjon i Sykepleiepraksis (2018).
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (7-8), s 983 - 993 doi: 10.1111/jocn.13389
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing documentation: An evaluation of an action research project (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 842 - 843 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-842
 • Ringnes Hege Kristin, Ulland Dagfinn, Vabo Grete Lund, Menigheten Samfundet: fortsatt en eksklusiv, kristen gruppe (2016). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790. s 33 - 33
 • Ulland Dagfinn, Ringnes Hege Kristin, Vabo Grete Lund, Tradition and Change: Negotiations of Exclusivity and Inclusivity Within “The Community”, a Conservative Norwegian Christian Group (2016). Nordic Journal of Religion and Society . ISSN 0809-7291. 29 (1), s 52 - 72 doi: 10.18261/issn.1890-7008-2016-01-04
 • Vatnøy Torunn Kitty, Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management (2014).
 • Vabo Grete Lund, Hoslemo Ragnhild, Håverstad Anne Bjørg, Samkjørte E-journal (2014). Tidsskriftet sykepleien . ISSN 0806-7511. 2014 (08), s 54 - 56 doi: 10.4220/sykepleien.2014.009

Sist endret: 7.09.2018 10:09

Send studiet på mail