Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Glenn Tormod Byremo

Konsulent

Konsulent / Studie- og forskningsstøtte

Spør meg om:

Bibliotek og informasjonsvitenskap

Kurs og veiledning i databaser

Litteratursøk - vanlig og systematiske søk

 • EBSCOhost og Scopus
 • Dokumentasjon
 • EndNote
 • SurveyXact
 • Bibliometri
 • Bedrift -og markedsinformasjon
 • Forsyningskjeder
 • Refinitiv LSEG Business

 • Eikon

 • Proff forvalt

 

 

 

 

 

Arbeidserfaring

Datatabase veiledning til studenter og ansatte som EndNote kurs, Ebshohost, Proff forvalt, SurveyXact og Eikon.

Faglige interesser

Kunnskap

Økonomi

Veiledning

 

 

Prosjekter

 1. Pulsen på Universitetsbiblioteket -  Presentert på VIRAK konferansen som en kvantitativ undersøkelse om bruken av universitetsbibliotekets ressurser. Kunnskapen er grunnlaget for en oppfølgingsrapport fra høsten 2016 basert på gjennomsnittstall.
 2. Visuell presentasjon av en UX undersøkelse om studenters bruk og opplevelse av våre nettsider. Kunnskapen brukes til å gjøre nettsider mer brukervennlig.
 3. Open Data formidling til Open Innovation Norway LAB

Sist endret: 15.08.2022 11:08