Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Glenn Tormod Byremo

Konsulent

Studie- og forskningsstøtte

Fagansvarlig bibliotekar for:

Institutt for arbeidsliv og innovasjon (fagside)

Spør meg om:

 • Litteratursøk
 • Dokumentasjon
 • Informasjonskompetanse 
 • EndNote og referensehåndtering
 • Open Innovation
 • Pensumlister og Leganto
 • Bibliometri 
 • Rankings

 

 

 

 

 

Arbeidserfaring

Bibliotektjenester. Veiledning til studenter og ansatte som EndNote kurs, Scopus, Ebshohost, Proff forvalt, SurveyXact og Eikon.

Faglige interesser

Bibliotek og informasjonsvitenskap

Økonomi og innovasjon

Verdikjeder

 

 

Prosjekter

 1. Pulsen på Universitetsbiblioteket -  Presentert på VIRAK konferansen som en kvantitativ undersøkelse om bruken av universitetsbibliotekets ressurser. Kunnskapen er grunnlaget for en oppfølgingsrapport fra høsten 2016 basert på gjennomsnittstall.
 2. Visuell presentasjon av en UX undersøkelse om studenters bruk og opplevelse av våre nettsider. Kunnskapen brukes til å gjøre nettsider mer brukervennlig.
 3. Open Data formidling til Open Innovation Norway LAB

Sist endret: 20.01.2023 11:01