Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Geir Haaland

Førstelektor

Studieprogramleder MRR - siviløkonom

 
Kontor:
9I271 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Geir Haaland er førstelektor i revisjon og regnskap ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en master i regnskap og revisjon (høyere revisorstudium) fra Norges handelshøyskole, og er både statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører.

Haalands faglige interesser er revisjon, foretakstyring, finansregnskap og styrearbeid. I forbindelse  med IFRA prosjektet, finansiert av Norges Forskningsråd, som forsket på internasjonalisering av regnskapsrapportering og revisjonsprosesser, var han medforfatter på artikkelen "Multi-mode standardisation and comparability: Norway's failed attempt to adopt the IFRS for SMEs" publisert i  Accounting and Business Research."

Haaland har også publisert artikler i fagtidsskriftene Revisjon og regnskap og MAGMA, samt forfattet en oppgavebok i revisjon.

Haaland er studieprogramleder for Masterprogrammet i regnskap og revisjon, som han var med på etablere i 2015. Han var i flere år også timelærer i revisjon ved Universitetet i Stavanger, og han er en mye brukt kurs- og foredragsholder i en rekke regnskaps- og revisjonsmiljøer.

I løpet av 20 års praksis fra privat revisjon, hvorav flere år som partner og regionleder for PwC Agder, var Haaland oppdragsansvarlig revisor for en rekke selskap av allmenn interesse, blant annet Agder Energi AS, Agderforskning, Sørlandets Sykehus HF, Strømmestiftelsen og Spareskillingsbanken, samt en rekke mellomstore og mindre virksomheter på Sørlandet.

Haaland er medlem av Universitets- og høgskolerådets (UHR-ØA) nasjonale fagorgan for regnskap og revisjonsfag, oppnevnt av Finanstilsynet som leder av eksamensutvalget for Praktisk prøve for revisorer, og Handelshøyskolens kontaktperson mot Den norske revisorforening og Regnskap Norge (autoriserte regnskapsføreres forening).

Han er også knyttet opp mot praksisfeltet gjennom en bistilling i revisjonsselskapet Revisjon Sør AS  http://revisjonsor.no/

Forskning

Profesjonsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing https://ifra.uia.no/

Undervisning

Underviser/ har undervist i:

 • Revisjon (RE 401, RE 400, BE 312, RE 300)
 • Foretaksstyring (BE 211)
 • Finansregnskap (BE 100, RE 301, BE 315, BE 317) 

Arbeidserfaring

PwC (PricewaterhouseCoopers) 1984 - 2005  

Revisjons- og bransjerfaring (i alfabetisk rekkefølge)

 • Agder Energi 
 • Agderforskning 
 • Fædrelandsvennen 
 • Hakon-gruppen 
 • Herman Hansen Mek Verksted 
 • Hydralift 
 • Kristiansand Dyrepark 
 • Kristiansand Kino 
 • Spareskillingsbanken 
 • Strømmestiftelsen 
 • Sørlandskonsult 
 • Vest Agder Sentralsykehus 

 

Faglige interesser

Revisjon, foretakstyring, finansregnskap og styrearbeid

Prosjekter

Profesjonsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing https://ifra.uia.no/

Regnskapstreff i Sør som hvert 2. år samler fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innenfor samme fagområder https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/regnskapstreff-i-soer-2022

Læringscaset «Føhre Wahr AS»knyttet opp mot Den norske revisorforenings dokumentasjonsverktøy Descartes distribuert til norske undervisningsinstitusjoner og Verdensbanken (2014) https://www.facebook.com/HandelshoyskolenUiA/posts/1469914746559024

Utvalgte publikasjoner

 • Praktisk prøve for revisorer. Revisjon og regnskap 2020 (4) s. 20 - 24
 • Masteroppgaver i regnskap og revisjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 (1) s. 17-20
 • Omtale av sentrale forhold øker brukernytten. Revisjon og Regnskap 2019 (1) s. 22 - 26 
 • Vesentlighetsgrenser i praktisk revisjon Revisjon og Regnskap  2014 (6), s 25 - 31

Allmenn formidling

Seminarer og kurs  

 • Oppdatering regnskaps og revisjonsreguleringen (2022)
 • Nye ISA 315 - Konsekvenser for revisjonsprossen (2022)
 • Styring av regnskapsførerforetak (2022)
 • Nye ISA 315 - Identifisering og vurdering av risikoen for feilinforasjon i finansregnskapet (2022)
 • Forenklinger og endringer i årsregnskapsreglene for små og øvrige foretak (2022)
 • Utvalgte temaer knyttet til revisjonsprosessen (2021)         
 • Utvalgte temaer knyttet til kommunal finansiell revisjon (2021)
 • Effektive utvalg i revisjon (2021)
 • Betydningen av nytt hvitvaskingsregelverk for ulike bransjer (2020)
 • Utvalgte temaer i revisjon (2019)
 • Hvordan selskapet kan bruke sin valgte revisor (2018)
 • Aktuelle lovendringer innen det bedriftsøkonomiske området (2017)
 • Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko (2017)
 • Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko - vurdering og håndtering (2016)
 • Styrets ansvar for utdelinger fra selskaper (2015)
 • Regnskapsførerregelverket og hvitvaskingsbestemmelser (2015)
 • Risikovurdering og håndtering i revisjon (2015)
 • Styreansvaret og utdelinger (2015)
 • Descartes i undervisningen (2014)
 • Risikovurdering og håntering i revisjon (2013) 
 • Nye revisjonstandarder (2010)
 • Effektiv bevisinnsamling i revisjon (2010)
 • Revisjons for viderekommende (2009)
 • Regnskap for praktikere (2008)
 • Kontrollmetodikk for lønnskontrollører (2008) 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haaland, Geir (2017). REVISJON oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 978-82-02-52322-0. Cappelen Damm Akademiske. s 454.
 • Haaland, Geir (2023). Nye ISA 315 – Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon.
 • Haaland, Geir (2023). Ny regnskapsførerlov - en oversikt.
 • Haaland, Geir (2022). Oppdatering regnskaps- og revisjonsreguleringen gjeldende fra 2022.
 • Haaland, Geir (2022). Nye ISA 315 - konsekvenser for revisjonsprosessen.
 • Haaland, Geir (2022). Styring av regnskapsførerforetak.
 • Haaland, Geir (2022). Ny ISA 315 - Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet.
 • Heskestad, Terje; Haaland, Geir (2022). Forenklinger og endringer i årsoppgjørsreglene for små og øvrige selskap.
 • Haaland, Geir (2021). Effektive utvalg i revisjon.
 • Haaland, Geir (2021). Utvalgte temaer knyttet til kommunal finansiell revisjon.

Sist endret: 8.02.2023 15:02