0
Hopp til hovedinnhold

Geir Haaland

Universitetslektor

Studieprogramleder MRR - siviløkonom

 
Kontor:
9I271 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Geir Haaland er universitetslektor ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en master i regnskap og revisjon (høyere revisorstudium) fra Norges handelshøyskole, og er både statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører.

Haalands faglige interesser er revisjon, foretakstyring, finansregnskap og styrearbeid. Han deltar for tiden i et større forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd som forsker på internasjonalisering av regnskapsrapportering og revisjonsprosesser. 

Haaland har publisert artikler i tidsskriftet Revisjon og regnskap, samt forfattet en oppgavebok i revisjon.

Haaland er i dag studieprogramleder for Masterprogrammet i regnskap og revisjon, som han var med på etablere i 2015. Han var i en årrekke også timelærer i revisjon ved Universitetet i Stavanger, og han er en mye brukt foredragsholder i en rekke regnskaps- og revisjonsmiljøer.

I løpet av 20 års praksis fra privat revisjon, hvorav flere år som partner og regionleder for PwC Agder, var Haaland oppdragsansvarlig revisor for en rekke selskap av allmenn interesse, blant annet Agder Energi AS, Agderforskning, Sørlandets Sykehus HF, Strømmestiftelsen og Spareskillingsbanken, samt en rekke mellomstore og mindre virksomheter på Sørlandet.

Haaland er medlem av Universitets- og høgskolerådets (UHR-ØA) nasjonale fagorgan for regnskap og revisjonsfag, UiAs faglige ansvarlige for Praktisk prøve for revisorer, og Handelkshøyskolens kontaktperson mot Den norske revisorforening og Regnskap Norge (autoriserte regnskapsføreres forening).

Han er også knyttet opp mot praksisfeltet gjennom en bistilling i revisjonsselskapet Revisjon Sør AS  http://revisjonsor.no/

Forskning

Profesjonsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing https://ifra.uia.no/

Undervisning

Underviser/ har undervist i:

 • Revisjon (RE 401, RE 400, BE 312, RE 300)
 • Foretaksstyring (BE 211)
 • Finansregnskap (BE 100, RE 301, BE 315, BE 317) 

Arbeidserfaring

PwC (PricewaterhouseCoopers) 1984 - 2005  

 

 

Faglige interesser

Revisjon, foretakstyring, finansregnskap og styrearbeid

Prosjekter

Profesjonsprosjektet Internationalization of financial reporting and auditing https://ifra.uia.no/

Regnskapstreff i Sør som hvert 2. år samler fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innenfor samme fagområder   https://www.uia.no/om-uia/fakultet/handelshoeyskolen-ved-uia/aktuelt-paa-handelshoeyskolen-ved-uia/regnskapstreff-i-soer-neste-arrangement-2020

Læringscaset «Føhre Wahr AS»knyttet opp mot Den norske revisorforenings dokumentasjonsverktøy Descartes distribuert til norske undervisningsinstitusjoner og Verdensbanken (2014) https://www.facebook.com/HandelshoyskolenUiA/posts/1469914746559024

Utvalgte publikasjoner

 • Masteroppgaver i regnskap og revisjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2019 (1) s. 17-20
 • Omtale av sentrale forhold øker brukernytten. Revisjon og Regnskap 2019 (1) s. 22 - 26 
 • Vesentlighetsgrenser i praktisk revisjon Revisjon og Regnskap  2014 (6), s 25 - 31

Allmenn formidling

Seminarer og kurs  

 • Utvalgte temaer i revisjon (2019)
 • Hvordan selskapet kan bruke sin valgte revisor (2018)
 • Aktuelle lovendringer innen det bedriftsøkonomiske området (2017)
 • Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko (2017)
 • Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko - vurdering og håndtering (2016)
 • Styrets ansvar for utdelinger fra selskaper (2015)
 • Regnskapsførerregelverket og hvitvaskingsbestemmelser (2015)
 • Risikovurdering og håndtering i revisjon (2015)
 • Styreansvaret og utdelinger (2015)
 • Descartes i undervisningen (2014)
 • Risikovurdering og håntering i revisjon (2013) 
 • Nye revisjonstandarder (2010)
 • Effektiv bevisinnsamling i revisjon (2010)
 • Revisjons for viderekommende (2009)
 • Regnskap for praktikere (2008)
 • Kontrollmetodikk for lønnskontrollører (2008) 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haaland, Geir (2017). REVISJON oppgaver og løsningsforslag. ISBN: 978-82-02-52322-0. Cappelen Damm Akademiske. s 454.
 • Haaland, Geir (2019). Utvalgte temaer i revisjon.
 • Haaland, Geir (2018). Hvordan kan selskapet bruke sin valgte revisor?.
 • Haaland, Geir (2017). Kommende endringer i bedriftsøkonomisk lovgivning (aksjelov mv).
 • Haaland, Geir (2017). Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko.
 • Haaland, Geir (2016). Fra foretaksrisiko til revisjonsrisiko - vurdering og håndtering.
 • Haaland, Geir (2015). Regnskapsførerregelverket og hvitvaskingsbestemmelser.
 • Haaland, Geir (2015). Risikovurdering og håndtering i revisjon.

Sist endret: 11.09.2019 17:09

Send studiet på mail