0
Hopp til hovedinnhold

Geir Grasmo

Instituttleder

Professor

 
Kontor:
D3035 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00-16:00

1990-1995     Doktor Ingeniør, Konstruksjoner og materialer, NTNU.

1980-1985     Sivilingeniør, Teknisk fysikk. NTH Norges Tekniske Høyskole (nå NTNU).    

 

Undervisning

Nåværende kurs

 • For tiden underviser jeg ikke.

Jeg har undervisnings- og veiledningserfaring på B.Sc. og M.Sc. i perioden 1993-1997, og igjen fra 2015.  Jeg har hatt gleden av noe bi-veiledning av PhD-studenter i 1996-1998. Jeg har også veiledet M.Sc.-studenter, kolleger og kunder i min industrielle praksisperiode 1998-2014.

Emner jeg har hatt ansvar for:

 • Materialteknikk 
 • Konstruksjonsmaterialer
 • Material og bearbeiding  
 • Mekanisk Metallurgi 
 • Bruddmekanikk 
 • Komposittmaterialer 
 • Kvalitetsledelse 

Arbeidserfaring

1984          Vit.Ass II, NTH, Teknisk fysikk

1985          Prosjektingeniør, SINTEF Norsk Hydroteknisk Laboratorium

1986-1992    Forsker SINTEF Produksjonsteknikk

1993-1994   Amanuensis, Høgskolen i Stavanger, Sivilingeniørutdanningen i Offshore Materialer.

1995-1997    Førsteamanuensis, Høgskolen i Stavanger, Sivilingeniørutdanningen i Offshore Materialer

1998-1999    FoU-sjef, Scana Steel Stavanger

1999-2000    Teknisk sjef, Emner og Smidde Produkter , Scana Steel Stavanger 

2001-2003    Process Engineering and Quality Manager, Alcoa Automotive-SCC                   

2004-2006    Program and Product Development Manager, Alcoa Automotive–SCC

2006-2008    R&D and Global Technical Customer Service Manager, Elkem Foundry Products.  

2009-2015    Technical Customer Service Manager Billets, Alcoa Primary Products Europe.

Fra 2015       Professor, Institutt for Ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder (UiA).

2017          Seksjonskoordinator Mekatronikk, Institutt for Ingeniørvitenskap, UiA

Fra 2017    Instituttleder, Institutt for Ingeniørvitenskap, UiA

Faglige interesser

Hovedinteresser omfatter anvendt materialteknologi for et bredt spekter av applikasjoner. Dette er ledsaget av grunnleggende forståelse av materialvitenskap med hensyn til interne strukturer og oppførsel, bearbeiding og egenskaper. Materialets store anvendelighet har alltid vært viktig.

Prosjekter

Medlem av forskningsgruppe for Dynamikk (Mekatrionikk),
https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/dynamikk . 

Bi-medlem i forkningsgruppe for anleggs og offshorestrukturer, 
( https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/anlegg-og-offshorestrukturer )

Deltar i NFR-BIA-forskningsprosjektet AluLean i samarbeid med prosjekteier Chassix Norway AS (Farsund) og andre.
Prosjektleder for  det RFF-støttede prosjektet HyMaS i samarbeid med prosjekteier Chassix Norway AS og andre..

Hovedveileder for Ph.D. student i SFI Offshore Mechatronics WP5 i samarbeid med Teknova.

Medlem av arbeidsgruppen for FutureMat, et nytt senter for fremtidens materialer og prosesser, et SIVA Katapult prosjekt.

Varamedlem i styret for Mechatronics Innovation Laboratory (MIL).    
Medlem av fagrådet for MIL.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Falconer Shaun, Gromsrud Andreas, Oland Espen, Grasmo Geir, Preliminary Results on Condition Monitoring of Fiber Ropes using Automatic Width and Discrete Length Measurements (2017).
 • Falconer Shaun, Gromsrud Andreas, Oland Espen, Grasmo Geir, Preliminary Results on Condition Monitoring of Fiber Ropes using Automatic Width and Discrete Length Measurements (2017).
 • Falconer Shaun, Gromsrud Andreas, Oland Espen, Grasmo Geir, Preliminary Results on Condition Monitoring of Fiber Ropes using Automatic Width and Discrete Length Measurements (2017).

Sist endret: 15.11.2018 08:11

Send studiet på mail