Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Frank Egeland

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
E1207 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
+47 40221411

Hovedfag i yrkesdidaktikk. Årsenhet i spesialpedagogikk. Fagbrev som bilmekaniker. Maskiningeniør. Undervist ved teknisk fagskole i 20 år.

Undervist og hatt emneansvar for PPUy ved UiA i 20 år.

Veiledningsansvarlig i det nasjonale prosjektet LærerIKT.

Prosjektansvarlig for Agder-regionen i det nasjonale prosjektet Lærende nettverk.

Utviklet, hatt emneansvar og undervist ved 4 av Udir-/UiAs EVU-tilbud i yrkesfaglærerløftet siden oppstarten.

 1. IKT og e-læring
 2. Klasseledelse og relasjonsbygging
 3. Metodemangfold i undervisningen av en sammensatt gruppe
 4. Yrkesdidaktisk bruk av ny teknologi

Emneansvar, utvikling og gjennomføring av lærerspesialisttilbudet innenfor bygg og anlegg i samarbeid med teknologimiljøet ved Campus Grimstad.

Leder i et DEKOMP-prosjekt hvor samarbeid mellom Tangvall ungdomsskole, Kristiansand kommune, Ungt entreprenørskap og UiA arbeider med å gjøre ungdomsskolen mer praktisk.

Kurs for opplæringskontor, private og kommunale, med pedagogisk utvikling av veiledere og instruktører.

Kurs for Agder fylkeskommune - opplæringskontorene på Agder. Tema LK20 og Intern plan.

Ledelse - Nordnorsk ledelsesutvikling (NNL.no), sertifisert på flere kartleggingsverktøy.

 1. Fagansvarlig for samarbeid mellom UiA og NNL, dokumentasjon av utviklingsarbeid i egen bedrift for ledere. 20 studiepoeng

Undervisning

Ped 327-328-PPUy - siden 2002

Ped 978-IKT og e-læring Emneansvar, noe undervisning

Ped 979 - Metodemangfold for en sammensatt klasse. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 984 - Klasseledelse og relasjonskompetanse. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 988 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 989 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 995 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 996 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Nemndundervisning i regi av Agder fylkeskommune

Undervisning - opplæringskontor i regi av Agder fylkeskommune

Undervisnib instruktører / veiledere i regi av opplæringskontor

Undervisning for nnl.no (Nordnorsk lederutvikling (siden 2005)

 

 

Prosjekter

 

Yrkesdidaktikk

Pedagogisk bruk av IKT Storyline

Samarbeidslæring

Pedagogisk bruk av mobiltelefon

Kampanalyse i Håndball

Yrkesfag i ungdomsskolen

Selvregulering

Metodeutvikling og utprøving

Utvalgte publikasjoner

Egeland, F. & Simonsen, B. (2005, 2005-01-30 - 2005-02-01). IKT i fagene,- hvor ellers? [Konferanse]. Didaktikk og teknologi, Høgskolen i Lillehammer.

Egeland, F. (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. I Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk (s. 17). Høgskolen i Agder.

Egeland, F. (2008). Om læring. NettNå: et nettverksmagasin for nordnorsk lederutvikling.

Egeland, F. (2009, 2006-03-09 - 2009-03-11). Action and transparency - use of ICT education of vocational teschers [Konferanse]. NFPF, Örebro, Sverige.

Egeland, F. & Grendstad Rousseau., L. (2011). Jeg leder, altså lærer jeg. NNL, Nordnorsk lederutvikling.

Egeland, F. & Rousseau, L. G. (2012). Læring med stil  [Vitenskapelig foredrag]. Nordnorsk lederutvikling - NNL.

Egeland, F. (2018). Mer yrkesfag i ungdomsskolen gir mindre frafall på videregående. Agderposten, s. 23.

Egeland, F. (2019, 2019-06-11 - 2019-06-14). Forberedelse av ungdomsskolelever til valg av yrkesfag i Norge [Konferanse]. NordYrk, Helsinki.

Egeland, F. (2021). 20 studiepoeng med NNL og UiA. Nordnorsk lederutvikling. Hentet 22.10.2021 fra https://nnl.no/aktuelt/20-studiepoeng-med-nnl-og-uia/

Egeland, F. (2021). Covid-19 og yrkesfagene, hvordan gikk det med elevene? Utdanningsforbundet - Yrke, 4, 54-57.

Egeland, F. (2022, 3.6). Yrkesfaglærernes gjennomføring av hjemmeskole i vgs. under Covid 19 pandemien. En deskriptiv studie [Konferanse]. NordYrk, Linköping.

Egeland, F., Haaland, G. & Kristiansen, A. (2022). Ti års satsing på yrkesfag – null resultat. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/05/09/ti-ars-satsing-pa-yrkesfag-null-resultat/

https://norskbyggebransje.no/nyheter/satsing-pa-yrkesfag-er-mislykket

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). ICT based self-assessment in VET Pre-Service Teacher Training. Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning. ISBN: 978-3-8309-4478-2. Waxmann Verlag. Kapittel 5. s 75 - 88.
 • Egeland, Frank (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17.
 • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2022). Læring med stil. ISBN: 978-82-992995-8-9. Nordnorsk lederutvikling (NNL). s 45.
 • Egeland, Frank (2021). Om oppgaveskriving. ISBN: 978-82-93209-16-4. Nordnorsk lederutvikling (NNL). s 52.
 • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2012). Læring med stil. ISBN: 9788293209126. Nordnorsk lederutvikling - NNL. s 43.
 • Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2023). Norway: Vocational teachers adapting their instruction in times of changes and challenges regarding the phenomenon of self-regulation.
 • Kverneggen, Kari-Anne Helleberg; Egeland, Frank (2022). Elevenes selvregulering ​ i en tidlig fase av Covid 19 - pandemien En deskriptiv studie..
 • Egeland, Frank (2022). Aksjonsforskning i en pedagogisk sammenheng.
 • Egeland, Frank (2022). Fagfornyelsen, intern plan, lærlingearbeid.
 • Egeland, Frank (2022). Fagfornyelsen og Intern plan. Opplæringskontorenes arbeid med lærlinger.

Sist endret: 16.04.2023 12:04