Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Frank Egeland

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
E1207 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
+47 40221411

Hovedfag i yrkesdidaktikk. Årsenhet i spesialpedagogikk. Fagbrev som bilmekaniker. Maskiningeniør. Undervist ved teknisk fagskole i 20 år. Undervist og hatt emneansvar for PPUy ved UiA i 20 år. Veiledningsansvarlig i det nasjonale prosjektet LærerIKT. Prosjektansvarlig for Agder-regionen i det nasjonale prosjektet Lærende nettverk. Utviklet, hatt emneansvar og undervist ved 3 av Udir-/UiAs EVU-tilbud i yrkesfaglærerløftet siden oppstarten. Emneansvar, utvikling og gjennomføring av lærerspesialisttilbudet innenfor bygg og anlegg i samarbeid med teknologimiljøet ved Campus Grimstad.

Ledelse - Nordnorsk ledelsesutvikling, sertifisert på flere kartleggingsverktøy

Undervisning

Ped 327-328-PPUy - siden 2002

Ped 978-IKT og e-læring Emneansvar, noe undervisning

Ped 979 - Metodemangfold for en sammensatt klasse. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 984 - Klasseledelse og relasjonskompetanse. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 988 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 989 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 995 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Ped 996 - Lærerspesialist bygg og anlegg. Utvikling, emneansvar og undervisning

Nemndundervisning i regi av Agder fylkeskommune

Undervisning - opplæringskontor i regi av Agder fylkeskommune

Undervisnib instruktører / veiledere i regi av opplæringskontor

Undervisning for nnl.no (Nordnorsk lederutvikling (siden 2005)

 

 

Prosjekter

 

Yrkesdidaktikk

Pedagogisk bruk av IKT Storyline

Samarbeidslæring

Pedagogisk bruk av mobiltelefon

Kampanalyse i Håndball

Yrkesfag i ungdomsskolen

Selvregulering

Metodeutvikling og utprøving

Utvalgte publikasjoner

Egeland, F. & Simonsen, B. (2005, 2005-01-30 - 2005-02-01). IKT i fagene,- hvor ellers? [Konferanse]. Didaktikk og teknologi, Høgskolen i Lillehammer.

Egeland, F. (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. I Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk (s. 17). Høgskolen i Agder.

Egeland, F. (2008). Om læring. NettNå: et nettverksmagasin for nordnorsk lederutvikling.

Egeland, F. (2009, 2006-03-09 - 2009-03-11). Action and transparency - use of ICT education of vocational teschers [Konferanse]. NFPF, Örebro, Sverige.

Egeland, F. & Grendstad Rousseau., L. (2011). Jeg leder, altså lærer jeg. NNL, Nordnorsk lederutvikling.

Egeland, F. & Rousseau, L. G. (2012). Læring med stil  [Vitenskapelig foredrag]. Nordnorsk lederutvikling - NNL.

Egeland, F. (2018). Mer yrkesfag i ungdomsskolen gir mindre frafall på videregående. Agderposten, s. 23.

Egeland, F. (2019, 2019-06-11 - 2019-06-14). Forberedelse av ungdomsskolelever til valg av yrkesfag i Norge [Konferanse]. NordYrk, Helsinki.

Egeland, F. (2021). 20 studiepoeng med NNL og UiA. Nordnorsk lederutvikling. Hentet 22.10.2021 fra https://nnl.no/aktuelt/20-studiepoeng-med-nnl-og-uia/

Egeland, F. (2021). Covid-19 og yrkesfagene, hvordan gikk det med elevene? Utdanningsforbundet - Yrke, 4, 54-57.

Egeland, F. (2022, 3.6). Yrkesfaglærernes gjennomføring av hjemmeskole i vgs. under Covid 19 pandemien. En deskriptiv studie [Konferanse]. NordYrk, Linköping.

Egeland, F., Haaland, G. & Kristiansen, A. (2022). Ti års satsing på yrkesfag – null resultat. Dagsavisen. https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/05/09/ti-ars-satsing-pa-yrkesfag-null-resultat/

https://norskbyggebransje.no/nyheter/satsing-pa-yrkesfag-er-mislykket

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). ICT based self-assessment in VET Pre-Service Teacher Training. Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning. ISBN: 978-3-8309-4478-2. Waxmann Verlag. Kapittel 5. s 75 - 88.
  • Egeland, Frank (2005). Didaktisk bruk av IKT i lærerutdanningen ved HiA. IKT i et praksisfellesskap. Didaktikk, dannelse og data: Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17.
  • Egeland, Frank; Rousseau, Liv Grendstad (2012). Læring med stil. ISBN: 9788293209126. Nordnorsk lederutvikling - NNL. s 43.
  • Egeland, Frank (2022). Yrkesfaglærernes gjennomføring av hjemmeskole i vgs. under Covid 19 pandemien. En deskriptiv studie..
  • Egeland, Frank (2021). Situasjonsbeskrivelse som utviklingsverktøy i arbeid med klassens læringsmiljø..
  • Egeland, Frank (2021). Kommunikasjon mellom instruktør og lærling i byggfag.
  • Egeland, Frank (2021). Faglig lederkurs.
  • Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Egeland, Frank (2021). Self-assessement and feedback in Pre-Service Teacher Training (VET) supported by an LMS.
  • Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2021). IKT-basert egenvurdering i yrkeslærerutdanningen (PPUy).
  • Egeland, Frank; Hillen, Prof. Andrea Stefanie (2020). Self-assessment as feedback for student learning in Higher Education (VET).

Sist endret: 26.05.2022 14:05