Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Francine Alice Germaine Girard Lomheim

Dosent emerita

Bakgrunn: allmenn språkvitenskap

Forskningsfelt: Fransk syntaks og fonologi

Forskning

Hoveddelen av forskningsproduksjon innen syntaks, språklig variasjon og fonologi med vekt på det franske pronominalsystemet

Fokus på franske dialekter og fransk utenfor Frankrike.

 

Undervisning

 

Fransk lingvistikk; syntaks, fonetikk og fonologi

Fransk kultur; historie og francophonie 

Fremmedspråkstilegnelse og språkinnlæring

 

Arbeidserfaring

 • undervisning og veiledening i fransk språk på bachelor og master nivå
 • kursutvikling på bachelor og masternivå
 • oversetting
 • guiding

Faglige interesser

 

 • fransk syntaks
 • fransk fonologi 
 • franske dialekter 
 • fransk utenfor Frankrike
 • fransk didaktikk

 

 

Prosjekter

 

Grammaire du français louisianais

et smarbeidsprosjekt med professor emeritus Barry Ancelet , University of Louisiana at Lafayette, og Amanda LaFleur Giambrone, tidliger assistant professor at Louisiana State University at Baton Rouge

Utvalgte publikasjoner

Bøker

Girard, Francine et Chantal Lyche (1991, sist revidert 2014): Phonétique et Phonologie du Français. Oslo: Universitetsforlaget

Girard Lomheim, Francine (2017) Le pronom dans le français de Louisiane. Trois siècles de cheminement. Paris: L'Harmattan. ISBN : 978-2-343-12305-9

 

Nyere artikler

Girard F. (2010) "Le statut des clitiques sujets cadiens." i Deuxième Congrès mondial de linguistique francaise. EDP Sciences 2010 ISBN 978-2-7598-0534-1. s. 2103-2112

Girard F. (2011) : "L'identité cadienne ou "Qui'c'qu'on est?". Syllabus. Série lettres et sciences humaines 

Girard F. (2012) : "Quelle analyse pour les pronoms clitiques du cadien?" i Troisième Congrès Mondial de Linguistique Francaise. EDP Sciences 2012 ISBN 978-2-7598-0780-2. s. 2351-2365

Girard F. (2013) : "Pronominal markers in Cajun French" i  Salvesen, Christine Meklenborg; Helland, Hans Petter. (2013) Challenging Clitics. John Benjamins Publishing Company. s.187-206.

Girard F. (2014) "L’expansion du pronom ça en cadien" i Helland, Hans Petter og Christine  Meklenborg Salvesen. (2014) Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l’occasion de ses soixante-cinq ans, Oslo : Novus press. s.205-217.

Girard Lomheim, F. " Le redoublement du sujet dans le français de Louisiane"   https://www.projet-pfc.net/2017/11/13/journees-floral-pfc-2017-dialectologie-et-phonologie-de-corpus/

Girard Lomheim F. "Trois classes de pronoms personnels en français louisianais? " (2017) À paraître

Girard Lomheim F. "L’évolution  historique de trois variétés du français nord-américain" (2018) à paraître

 

Allmenn formidling

 • oppdrag på fagdager for lærere
 • ulike oppdrag innen oversetting
 • guide-oppdrag i Frankrike og i Norge

Vitenskapelige publikasjoner

 • Girard, Francine (2019). Le système pronominal du français louisianais. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). ISSN: 1892-2449.
 • Girard, Francine (2014). L'expansion du pronom ça en cadien. Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. ISBN: 978-82-7099-753-4. Novus Forlag. Artikkel. s 205 - 217.
 • Girard, Francine (2014). Lexpansion du pronom ça en cadien. Affaire(s) de grammaire. Mélanges offerts à Marianne Hobæk Haff à l'occasion de ses soixante-cinq ans. ISBN: 978-82-7099-753-4. Novus Forlag. s 205 - 217.
 • Girard, Francine (2013). Pronominal markers in Cajun French. Challenging Clitics. ISBN: 978-90-272-5589-1. John Benjamins Publishing Company. artikkel. s 187 - 208.
 • Girard, Francine (2012). Quelle analyse pour les pronoms clitiques du cadien?. Troisième Congrès Mondial de Linguistique Francaise. ISBN: 978-2-7598-0780-2. EDP Sciences. Syntaxe. s 2351 - 2365.
 • Girard, Francine (2012). What analysis for clitic pronouns in Cadian French?. SHS Web of Conferences. ISSN: 2261-2424. 1s 2351 - 2365.
 • Girard, Francine (2011). L'identité cadienne ou "Qui'c'qu'on est?". Syllabus. Série lettres et sciences humaines. ISSN: 1029-6115.
 • Girard, Francine (2010). Le statut des clitiques sujets cadiens. Deuxième Congrès mondial de linguistique francaise. ISBN: 978-2-7598-0534-1. EDP Sciences. syntaxe. s 2103 - 2112.
 • Girard, Francine (2008). Le cadien : un français avancé. La francophonie aujourd'hui : Réflexions critiques. L'Harmattan. s 127 - 139.
 • Girard, Francine; Lyche, C. (2003). La phonologie du français contemporain dans le Domfrontais: un français en évolution. La Tribune Internationale des langues vivantes. ISSN: 0998-8076. (33).
 • Girard, Francine (2017). Le pronom dans le français de Louisiane. Trois siècles de cheminement. ISBN: 978-2-343-12305-9. L'Harmattan. s 276.
 • Girard, Francine (2017). Le pronom dans le français de Louisiane.
 • Girard, Francine (2017). Le redoublement du sujet dans le français de Louisaine.
 • Girard, Francine (2017). Le système pronominal du français louisianais.
 • Girard, Francine (2014). La grammaire, la galère?.
 • Girard, Francine (2014). Grammatikk og uttale.

Sist endret: 2.02.2023 12:02