0
Hopp til hovedinnhold

Even Lynne Amundsen

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2002 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Even Lynne er utdannet fra Statens teaterhøgskole, Universitetet i Oslo og Handelshøyskolen BI. Han har sin profesjonelle bakgrunn som skuespiller ved blant annet Nathionalteatret, Den nationale scene i Bergen og Trøndelag Teater. Lynne var i en årrekke faglig leder for skuespillerutdannelsen på Teaterhøgskolen ved KHIO, og ledet etter det Teaterhøgskolen som dekan frem til 2015. Fra januar 2016 har han vært ansatt på universitetet i Agder. Med bakgrunn som internasjonalt sertifisert coach fra The Coaches Training Institute (CTI) har Lynne utviklet kreativ ledelse og fiksjonsbasert coaching som et av sine spesielle kompetanseområder. Han skapte i 2015 idé og konsept til Program of Excellence in Performing Arts (ArtEx), et utviklingsprogram for fremragende kunstnere innen musikk, dans, teater og film som eies av Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Den norske filmskolen og Talent Norge. Lynne har vært aktiv i ArtEx- programmet siden 2017.

Faglige interesser

Kreativ ledelse

Coaching

Teater

Utvalgte publikasjoner

"Drømmefabrikken - Teaterhøgskolens historie". (Heltberg & Lynne red.). Transit forlag 2013

"Direkte demokrati". Pax Forlag 2004

Vitenskapelige publikasjoner

  • Amundsen, Even Lynne (2019). Øving viljestyrke og selvdisiplin del 1 og del 2.
  • Amundsen, Even Lynne (2018). Signatur del 2 - den kunstneriske stemmen og motstemmen.
  • Amundsen, Even Lynne (2018). 1+1= mer enn 2.
  • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Viljestyrke - historisk kontekstualisering og relevant forskning.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Mental trening anvendt på utøvende kunstarter.
  • Amundsen, Even Lynne (2017). Signatur del 1 - en teori om stadiene i utvikling av en kunstnerisk stemme.

Sist endret: 18.02.2019 17:02