0
Hopp til hovedinnhold

Eva Nordby Haldammen

Universitetslektor

 
Kontor:
E2311 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Bakgrunn fra grunnskolen. Har vært kontaktlærer, teamleder, fagkoordinator på skole og i kommune, spes.ped.leder og assisterende rektor. Jeg har i tillegg vært sensor, varaoppmann og oppmann for Agder og Rogaland under eksamen i engelsk. 

Undervisning

PED- 156 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

PED-157 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

PED 159- Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

PED 426 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

PED 428 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

PED 427 Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

PED 429  Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

PED 991 Veiledningspedagogikk for lærerutdannere i praksisfeltet trinn 1-10

DEKOMP

Veiledning for barnehagelærere

 

 

Arbeidserfaring

Luftforsvaret

Barnehage

Grunnskolen

Faglige interesser

Lærerutdanning

Veiledning (kollegaveiledning)

Spesialundervisning i skolen (inkludering)

Utvalgte publikasjoner

Fagartikkel i Bedre skole: "VIndu til fremtiden" i 2003

Kronikk i Fvn: "Skolen trenger nye eksamensformer" 2020

Sist endret: 12.08.2022 09:08