Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Eva Mari Andreasen

Stipendiat

Ph.d.-stipendiat / Universitetslektor

 
Kontortid:
kl. 08.00 - 15.30 IU 029

Eva Mari er utdannet sykepleier (2008) med mastergrad i Klinisk helsevitenskap (2019) og er universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved ved Universet i Agder (UiA). Hun har sin kliniske erfaring fra kommunehelsetjenesten ved omsorgssenter (2005 - 2008) og habilitering i Kristiansand kommune (2006 - 2008), og fra hjemmetjenesten i Trondheim kommune (2008 - 2009). Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs Hospital (2009 - 2013) og Sørlandet sykehus (2013 - 2020) innen medisinske, kirurgiske og psykiatriske avdelinger. I doktorgraden har hun vært med å utvikle en læringsaktivitet i desktop virtuell virkelighet (VR) og forsker på hvordan sykepleierstudenter lærer når de bruker VR til å lære kommunikasjonsmetden ISBAR (Identifikasjon-Situasjon-Bakgrunn-Aktuell tilstand/Analyse-Råd). Hun vant Forsker Grand Prix i 2022. 

Faglige interesser

Veiledning og kvalitet i utdanning.
Simulering (forberedelse til praksis).
Praksislærer i spesialsthelsetjenesten for bachelorstudenter i sykepleie. 
 

Prosjekter

Medlem i forskningsgruppen HEIFA: Helse- og livskvalitet i et familieperspektiv.

Andreasen EM, Haraldstad K, Høigaard R, Berg H, Steinsbekk A. ISBAR. Norway: University of Agder; 2022.   URL: https://video.uia.no/media/t/0_yxcdxqlv

Allmenn formidling

Andreasen, Johan Kristian; Liverød, Sondre; Andreasen, Eva Mari; Sæbø, Øystein (2021). Sosiale medier skaper avhengighet. derfor må vi regulere barns tilgang.

Andreasen, Eva Mari (2021). Praksisperioden avgjør om kommunene får ansatt nye sykepleiere.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Haraldstad, Kristin (2023). The perceived usability of desktop VR for practicing preoperative handovers using ISBAR among nursing students. Science Talks. ISSN: 2772-5693. doi:10.1016/j.sctalk.2023.100140.
 • Andreasen, Eva Mari; Slettebø, Åshild; Opsal, Anne (2022). Learning activities in bachelor nursing education to learn pre- and postoperative nursing care—A scoping review. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 115doi:10.1016/j.ijer.2022.102033.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak; Haraldstad, Kristin (2022). Usability Evaluation of the Preoperative ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, and Recommendation) Desktop Virtual Reality Application: Qualitative Observational Study. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 9 (4). doi:10.2196/40400.
 • Andreasen, Johan Kristian; Andreasen, Eva Mari; Kovac, Velibor Bobo (2020). Emosjonell kompetanse i gruppeveiledning. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN: 2535-3047. 5 (1). doi:10.15845/ntvp.v5i1.3049.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5414.
 • Andreasen, Eva Mari (2023). Preoperativ ISBAR desktop VR Applikasjon for sykepleierstudenter – funker det?.
 • Andreasen, Eva Mari (2023). Virtuell vireklighet i sykepleierutdanningen - funker det?.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak; Haraldstad, Kristin (2022). Is desktop VR more motivational than traditional practice when learning ISBAR? A usability study of desktop VR for learning ISBAR.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2022). Nursing students’ satisfaction with clinical placements – The importance of the supervisory relationship.
 • Andreasen, Eva Mari (2022). Communication under stress- ISBAR.
 • Andreasen, Eva Mari (2022). Deltaker på Forsker Grand Prix 2022.

Sist endret: 25.03.2023 08:03