Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Espen Johan Klævik-Pettersen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E1071A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Hei! Jeg heter Espen og kommer fra Senja i Troms. Jeg har doktorgrad i historisk lingvistikk (gammelfransk og senlatin) fra Universitetet i Oslo (2019). Ellers har jeg bachelorgrader i fransk, tysk, latin og statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Mitt hovedinteresseområde er diakroni (historisk språkutvikling) og syntaks i de romanske språk, men jeg har også en interesse for eldre indoeuropeiske språk som latin, gammelgresk og sanskrit. 

Undervisning

På høsten underviser jeg i kursene FR 121FR 123 samt FR-126 (fransk fagdidaktikk). På våren underviser jeg i FR-122, FR-124, samt FR-400 (fransk fagdidaktikk) 

Faglige interesser

Moderne og eldre stadier av romanske språk generelt (inkludert latin) og fransk spesielt, syntaks, ordstilling, diakroni.  Sideinteresse: indoeuropeiske studier, gammelgresk, sanskrit. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Klævik-Pettersen, Espen Johan (2023). No V-to-Force, no Bottlenecks: Two ways to derive V2.
  • Klævik-Pettersen, Espen Johan (2023). Verb movement and phasehood in French clausal syntax.
  • Klævik-Pettersen, Espen Johan (2023). The coarse structure of the left periphery : Towards a new model of the clause.
  • Klævik-Pettersen, Espen Johan (2023). Deriving V2 and V3 without bottlenecks: Evidence from Modern Germanic and Old Romance.
  • Klævik-Pettersen, Espen Johan (2022). Verb movement and phasehood in French clausal syntax.
  • Klævik-Pettersen, Espen Johan; Wullum, Ida Marie (2022). L'omission de que chez les apprenants norvégiens de français langue étrangère.
  • Cournane, Ailís; Klævik-Pettersen, Espen Johan (2021). The role of the conservative learner in the rise and fall of verb-second.

Forskningsgrupper

Sist endret: 22.02.2022 10:02