0
Hopp til hovedinnhold

Erik Michael Nesland

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I162 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Erik Michael Nesland er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han er Dr. Juris fra Universitetet i Tromsø og Cand. jur fra Universitetet i Oslo.

Neslands forskning er konsentrert rundt juridisk metode, rettskildelære, obligasjonsrett og kontraktsrett. Han har publisert artikler i Juridisk tidsskrift og Rætferd, Nordisk juridisk tidsskrift.

Nesland var amanuensis og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø før han kom til UiA i 2008. Nesland har hovedsakelig undervist i juridisk metode og kontraktsrett, men også i fag som norske og internasjonale rettslige institusjoner, tingsrett, rettshistorie, forvaltningsrett og konkursrett.

Forskning

Juridisk metode, obligasjonsrett, tingsrett, sammenlignende rett

Undervisning

Kontraktsrett, rettshistorie, juridisk metode

Arbeidserfaring

Vitenskapelig assistent Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo 1997-1999

Universitetsstipendiat i rettsvitenskap, Universitetet Tromsø 2000-2005

Forskningsopphold ved Leopold Wenger Institut für Rechtsgeschichte, Ludwig Maximillian Universität i München jan-juni 2001

Amanuensis i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet Tromsø 2005-2006

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, Universitetet Tromsø 2006-2007

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Institutt for rettsvitenskap, Universitetet i Agder 2008-

Faglige interesser

Juridisk metode, tingsrett og eiendomsrett, alminnelig obligasjonsrett, sammenlignende rett

Vitenskapelige publikasjoner

  • Nesland, Erik Michael (2010). Fortetting av byområder og boligstrøk i et miljørettslig perspektiv. Økonomi og tid : 18 essays i Pufendorf-tradisjon : festskrift til professor Arild Sæther på 70-årsdagen, 8. august 2010. ISBN: 978-82-450-1024-4. Fagbokforlaget. kapittel 16. s 261 - 274.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Fra konstruktive og frirettslige oppfatninger i norsk rettsvitenskap til internasjonaliseringens metodeutfordringer. Juridisk Tidskrift. ISSN: 1100-7761. 22 (2). s 273 - 295.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Sigurd Østrem et fortrengt navn i norsk rettskildelære. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 33 (2 = 129). s 95 - 113.
  • Nesland, Erik Michael (2010). Utviklingslinjer i norsk rettsvitenskap fra Schweigaard til Stang - til ettertanke. Juridisk Tidskrift. ISSN: 1100-7761. 21 (3). s 530 - 548.
  • Nesland, Erik Michael (2007). Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue. ISBN: 978-82-05-37592-5. Gyldendal Akademisk. Kapittel 42. s 547 - 556.
  • Nesland, Erik Michael (2015). Debatter om "kløyvd eiendomsrett" og andre typer / former for eiendomsrett i norsk og dansk rettsvitenskap på 1900-tallet.
  • Nesland, Erik Michael (2014). Om forholdet mellom utøvelse av offentlig myndighet og betydningen av privat autonomi i havneretten.
  • Nesland, Erik Michael (2013). Motstrid og harmonisering av EMK og norsk rett.
  • Nesland, Erik Michael (2012). International law and the adaptation of it in national law: Harmonized interpretation and / or rule-specific inference of alleged conflict between Norwegian law and ECHR?.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 29.04.2021 11:04