0
Hopp til hovedinnhold

Emilie Avnskog

Rådgiver

Formidlingspedagog

Formidlingspedagog ved Naturmuseum og botanisk hage, UiA, fra 2021 ☘

Arbeidsområder:

 • Formidling for barnehager, skoler, barnefamilier og studenter
 • Planlegge og gjennomføre pedagogiske opplegg
 • Utarbeide pedagogisk materiale
 • Oppdatere innhold på nettside
 • Bruk av sosiale medier
 • Samarbeid med relevante aktører internt og eksternt

Utdanning:

 • Master i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (2018-2020)
 • Grunnskolelærer, 1. - 7. trinn, OsloMet (2014-2018)
 • Pedagogisk bruk av IKT (15 stp), Høgskolen i Østfold (2021)
 • IKT i læring (15 stp), NTNU (2021)
 • Kommunikasjon i sosiale medier (2,5 stp), OsloMet (2021)

Arbeidserfaring

 • Lærer og spesialpedagog, Vardåsen skole (08.2020-03.2021)
 • Forskningsassistent, Universitetet i Oslo (2019)
 • Lærer, Sommerskolen Oslo (sommerne 2017-2019) 

Sist endret: 8.10.2021 18:10