Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elin Marie Frivold Kostøl

Stipendiat

 
Kontor:
EU108 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Forskningen min dreier seg i stor grad om begrepet samregulering som i mitt tilfelle kan bli definert som en varm og mottakelig interaksjon mellom omsorgspersoner og et barn hvor interaksjonen gir barnet støtte, veilede og modellering til å forstå, uttrykke og modulere sine tanker, emosjoner og atferd. Forskningen omhandler både foreldre-barn relasjonen samt lærer-elev.

Undervisning

Spesialpedagogikk

Sosio-emosjonell sårbarhet

Inkludering

Forskningsmetodikk

Faglige interesser

Mine faglige interesser dreier seg om emosjoner og hvilken betydning disse kan ha for barn og barns utvikling. Som foreldre eller lærere er det derfor viktig å kunne hjelpe og støtte barnet med å håndtere og regulere sine følelser i en samreguleringsprosess. Jeg er også interessert i etiske og metodologiske aspekter og har stor kjennskap til kvalitative metoder som Stimulated Recall Interviews og videoanalyse av sosiale interaksjoner.  

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kostøl, Elin Marie Frivold (2023). Teachers’ Interpretations of Emotional Situations in the Classroom: Co-regulation in the Diversity of Emotions as a Pedagogical Strategy.
  • Kostøl, Elin Marie Frivold; Jortveit, Maryann (2022). Teachers’ perspectives on a good expert assessment and its relevance to special needs education. Collaboration with Educational Psychological Service counsellors.

Sist endret: 26.03.2024 10:03