0
Hopp til hovedinnhold

Else Mari Ruberg Ekra

Førsteamanuensis

Sykepleier

 
Kontor:
C4032 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Else Mari Ruberg Ekra er assisterende instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad i helsevitenskap fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, 2015. Videre har hun gjennomført studie i helse- og sosialadministrasjon, veiledningspedagogikk 1 og 2,  og grunnfag i sykepleievitenskap. Hun har hovedfag helsefag (cand.san graden) fra Universitetet i Oslo, 2004. I perioden 1980-2000 arbeidet Ekra ved en barneavdeling ved Sørlandet Sykehus, og siden 2000 har hun vært ansatt ved Universitetet i Agder.

Forskning

Ekra er medlem av forskergruppen HEQ: Helsetjenester - Etikk og kvalitet (UIA).

Hun har siden 2010 vært medlem av Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning og forskergruppen Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv (HiMolde).

Vitenskapelige publikasjoner

  • Synnes, Oddgeir; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva; Høie, Magnhild; Jørgensen, Else; Michaelsen, Ragnhild Karen Astad; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid; Lykkeslet, Else (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 15 (1). s 1 - 13. doi:10.1080/17482631.2020.1819635.
  • Ekra, Else Mari Ruberg; Dale, Bjørg (2020). Systematic Use of Song and Music in Dementia Care: Health Care Providers’ Experiences. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 13s 143 - 151. doi:10.2147/JMDH.S231440.
  • Ekra, Else Mari Ruberg; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva (2015). Characteristics of being hospitalized as a child with a new diagnosis of type 1 diabetes: a phenomenological study of children’s past and present experiences.. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 14:4s 1 - 10. doi:10.1186/s12912-014-0051-9.
  • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid; Wogn-Henriksen, Kjersti (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy. ISSN: 1466-7681. 14 (2). s 127 - 138. doi:10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x.
  • Ekra, Else Mari Ruberg; Gjengedal, Eva (2012). Being hospitalized with a newly diagnosed chronic illness- A phenomenological study of children's lifeworld in the hospital. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 7doi:10.3402/qhw.v7i0.18694.
  • Ekra, Else Mari Ruberg; Blåka, Gunnhild; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva (2012). Children in an adult world: A phenomenological study of adults and their childhood experiences of being hospitalized with newly diagnosed type 1 diabetes. Journal of Child Health Care. ISSN: 1367-4935. 16 (4). s 395 - 405. doi:10.1177/1367493512446315.
  • Gjengedal, Eva; Bachmann, Liv; Ekra, Else Mari Ruberg; Høye, Magnhild Mjåvatn; Jørgensen, Else; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorun; Råheim, Målfrid; Sundal, Hildegunn; Synnes, Oddgeir; Vatne, Solfrid (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.

Sist endret: 4.03.2020 15:03