0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Sejersted

Spesialbibliotekar

Fagansvarlig for sykepleie og helsefag, ernæring, folkehelse og idrett (Campus Kristiansand)

 
Kontor:
D2028 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00-15.00.

Fagansvarlig bibliotekar for helse- og idrettsfagene ved Universitetsbiblioteket, avdeling Kristiansand.

Som fagansvarlig bibliotekar kan jeg helpe deg med 

Se mer informasjon på bibliotekets fagsider for helse- og idrettsfag 

Kontakt meg på en av følgende måter: 

Forskning

 

  Prosjekter

  • UiAs intranett "Innasjærs" basert på plattformen SharePoint
  • Equella - pilotprosjekt - Arkiv for digitale læringsobjekter
  • ORIA - implementering av Ex libris PRIMO "discovery" søkeverktøy
  • ALMA - implementering nytt biblioteksystem
  • CANVAS  og integrering av biblioteksystemer Leganto og Libguides
  • LEGANTO - pensumlisteverktøy

  Utvalgte publikasjoner

  Mackintosh, K. A., McNarry, M. A., Berntsen, S., Steele, J., Sejersted, E. & Westergren, T. (2021). Physical activity and sedentary time in children and adolescents with asthma: A systematic review and meta-analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 31(6), 1183-1195. https://doi.org/10.1111/sms.13937 

  Bjørnarå, H. B., Westergren, T., Sejersted, E., Torstveit, M. K., Hansen, B. H., Berntsen, S., & Bere, E. (2021). Does organized sports participation in childhood and adolescence positively influence health? A review of reviews. Preventive medicine reports, 23, 101425. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101425 

  Stea, T. H., Jong, M. C., Fegran, L., Sejersted, E., Jong, M., Wahlgren, S. L. H. & Fernee, C. R. (2022). Mapping the Concept, Content, and Outcome of Family-Based Outdoor Therapy for Children and Adolescents with Mental Health Problems: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(10). https://doi.org/10.3390/ijerph19105825 

  Vitenskapelige publikasjoner

  Sist endret: 9.08.2022 15:08