Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Dahl Gundersen

Førstelektor

 
Kontor:
I2 087 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Sykepleier

Master i helsefremmende arbeid

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gundersen, Ellen Dahl; Jentoft, Nina; Svensson, Odd Joar; Hellang, Øyvind (2023). Arbeidsmiljøets betydning for sykepleierstudenters valg av arbeidsgiver En kvalitativ studie med søkelys på rekruttering av sykepleiere til kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 19 (1). doi:10.7557/14.6751.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Johannessen, Berit A. T. (2023). Exploring aspects of significance when arranging dog visits to home-dwelling patients: An action research approach. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 43 (2). doi:10.1177/20571585231175380.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Ask, Torunn Alise; Melby, Kristian Leonard; Herlofsen, Camilla; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Breistein, Arne (2021). Profesjoner i samspill Studentrefleksjoner fra deltakelse på tverrprofesjonelle seminardager om barn og unges velferd. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (4). s 274 - 286. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-04-06.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Johannessen, Berit (2018). What motivates arrangements of dog visits in nursing homes? Experiences by dog handlers and nurses. Complementary Therapies in Clinical Practice. ISSN: 1744-3881. 31s 104 - 110. doi:10.1016/j.ctcp.2018.02.007.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Slettebø, Åshild (2016). Evaluering av et generasjons-overskridende program med helsefremmende forankring - Hvilke faktorer har bidratt til programmets vedvarende eksistens?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 6 (1). s 6 - 19. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-02.
 • Gundersen, Ellen Dahl (2009). Ressursgrupper–et verktøy for utvikling av arbeidsplassen som læringsarena. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 11s 4 - 30.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Grøtteland, Ingunn (2023). Erfaringer med implementering av Trippel P–modellen i en stor kommune..
 • Gundersen, Ellen Dahl; Grøtteland, Ingunn (2023). Erfaringer med implementering av Trippel P -modellen i en stor kommune.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Grythe, Bente (2023). Erfaringer ved praksisveiledning av sykepleierstudenter i par og veiledningstid for praksisveiledere.
 • Gundersen, Ellen Dahl (2023). Hva er salutogenese, og hvordan kan dette bidra til et helsefremmende liv?.
 • Gundersen, Ellen Dahl; Svendsen, Elin (2022). Tre P-er kan kapre sykepleiere.

I sosiale medier

Sist endret: 25.09.2022 22:09