0
Hopp til hovedinnhold

Ellen Katrine Nyhus

Professor

Professor

 
Kontor:
9I254 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Ellen K. Nyhus er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun er også seniorforsker ved Agderforskning. Hun er Dr.oecon fra Norges Handelshøyskole (NHH) og hun fullførte siviløkonomstudiet og høyereavdelingsstudiet ved samme institusjon. Hun har pedagogisk utdanning fra Universitetet i Bergen og styrekompetansekurs fra BI. 

Nyhus sin forskning er tverrfaglig i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi. Hun har publisert forskningsresultater i internasjonale journaler som the Journal of Economic Psychology, The British Journal of Psychology, the European Journal of Psychology, Economics of Education Review and Applied Economic. Hun har også bidratt med kaptiler til internasjonale håndbøker i atferdsøkonomi og økonomisk psykologi. Ved siden av akademisk arbeid har Nyhus lang erfaring fra styre- og komitearbeid i både offentlig og privat sektor. Hun er for tiden medlem av styret for Søgne og Greipstad Sparebank og varamedlem til styret for Kristiansand Kommunale Pensjonskasse. Hun er også medlem i styret for Senter for velferd- og arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og i styret ved Faktultet for Humaniora og Pedagogikk ved UiA. I perioden 2014-2016 var Nyhus president i for the International Association for Research in Economic Psychology og hun er medlem av redaksjonsstyret for Journal of Economic Psychology.

Nyhus formidler aktivt forskningsresultater, og er en etterspurt foredragsholder på konferanser innen finanssektoren både i inn- og utland. Hun er også en populær kommentator i mediene på forbrukersaker, og hun har skrevet mange kronikker og kommentarer for nasjonale og regionale medier. Hun er fagansvarlig for området "privatøkonomi" i det Store Norske Leksikon og med i NTBs ekspertpanel for privatøkonomi.

Undervisning

Judgment and Decision Making (Masterkurs)

Consumer behaviour (Bachelorkurs)

Veiledning av master- og doktorgradsstudenter innen forbrukeratferd

Faglige interesser

Forskningsinteresser

Fagfelt: Atferdsøkonomi, økonomisk psykologi og forbrukeratferd.

Ellen Nyhus er spesielt interessert i alle de økonomiske beslutninger som individer og husholdninger må ta gjennom livsløpet.

Prosjekter

Forskningsgruppe:

Markedsføring

 

Prosjekter: 

Får jenter og gutter ulik økonomisk oppdragelse?

Finansiell kompetanse og finansiell sårbarhet i Baltikum og Norden

Agders ukjente verdensmestre

Gavegivning og finansiell atferd i forbindelse med julefeiring.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nyhus, Ellen K. (2018). Økonomiprisen til Alfred Nobels Minne. Richard H. Thaler: Pris for å berike økonomi med psykologi. Agder Vitenskapsakademi, Årbok 2017. ISBN: 978-82-02-59723-8. Portal forlag. Nobelprisen. s 244 - 253.
 • Svarstad, Christine Nyhus, Ellen K. (2016). The usefulness of applied research. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 11. s 188 - 197.
 • Webley, Paul Nyhus, Ellen K. (2013). Economic socialization, saving and assets in European young adults. Economics of Education Review. ISSN: 0272-7757. 33s 19 - 30. doi:10.1016/j.econedurev.2012.09.001.
 • Hveem, Dag Jørgen Nyhus, Ellen K. (2013). Frarådningsplikten: Til bankens eller forbrukerens beste?. Praktisk økonomi og finans. ISSN: 1501-0074. 29 (4). s 53 - 65.
 • Nyhus, Ellen K. Webley, Paul (2013). The Relationship Between Parenting and the Economic Orientation and Behavior of Norwegian Adolescents. The Journal of Genetic Psychology. ISSN: 0022-1325. 174 (6). s 620 - 641. doi:10.1080/00221325.2012.754398.
 • Nyhus, Ellen K. Pons, Empar (2012). Personality and the gender wage gap. Applied Economics. ISSN: 0003-6846. 44 (1). s 105 - 118. doi:10.1080/00036846.2010.500272.
 • Nyhus, Ellen Katrine Webley, Paul (2008). Inter-temporal choice and self-control: saving and borrowing. The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour. Cambridge University Press. s 105 - 131.
 • Nyhus, Ellen Katrine Webley, Paul (2006). Discounting, self-control and saving. Handbook of Contemporary Behavioral Economics: Foundations and Developments. M. E. Sharpe. s 297 - 325.
 • Nyhus, Ellen Katrine Webley, Paul (2006). Parents' influence on children's future orientation and saving. Journal of Economic Psychology. ISSN: 0167-4870. 27 (1). s 140 - 164.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2006). Småinvestorenes psykologi hvorfor blir ikke avkastning på aksjer som forventet?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN: 1500-0788. 9 (3). s 22 - 30.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2005). Duet og duel in intra-household decision making? Duet eller duell i husholdningers økonomiske beslutningtaking?. Anthology for Kjell Grønhaug in celebration of his 70th birthday. Fagbokforlaget. s 69 - 99.
 • Nyhus, Ellen Katrine Pons, Empar (2005). The effects of personality on earnings. Journal of Economic Psychology. ISSN: 0167-4870. 26 (3). s 363 - 384.
 • Nyhus, Ellen Katrine Pons, Empar Webley, Paul (2002). Personality and economic behaviour. Advances in Psychology Research, Volume 18 Serge P. Shohov (Ed.). Nova Science Publishers, Inc, New York. s 115 - 150.
 • Webley, Paul Nyhus, Ellen Katrine (2001). Life-cycle and dispositional routes into problem debt. British Journal of Psychology. ISSN: 0007-1269. 92s 423 - 446.
 • Nyhus, Ellen Katrine (2001). Representations of saving and saving behaviour. Everyday Representations of the Economy. Wiener Universitäts-Verlag. s 93 - 112.
 • Nyhus, Ellen Katrine Webley, Paul (2001). The role of personality in household saving and borrowing behaviour. European Journal of Personality. ISSN: 0890-2070. 15s - 85.
 • Hannås, Gøril Nyhus, Ellen Katrine (2011). Marketing Management Norwegian Glossary. ISBN: 9780857764478. Pearson Custom Publishing. s 48.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Kvinner og finansielle valg.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Kvinneøkonomi.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Ny undersøkelse om økonomi: Kvinner kommer dårligere ut enn menn.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Astrid (15), Sigrid (15) og Martine (15) får ukelønn hos foreldrene, men savner økonomikunnskap på skolen: – Vi lærer for lite.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Lise sparer to tredjedeler av lønnen sin.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Fører økt kunnskap til økt sparing?.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Full forvirring om pensjonssparing: 62-års-regelen du må kunne..
 • Nyhus, Ellen K. (2019). 8 av 10 sparer feil.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Prisen på et boliglån.
 • Nyhus, Ellen K. (2019). Kunnskap om privatøkonomi.

Sist endret: 9.10.2018 15:10

Send studiet på mail